Navigace

Obsah

AKTUALITY Děčín + Ústí nad Labem

Výzva č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II

PO3.jpgŘídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. června 2017 výzvu č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP VVV.  Zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 20. června 2017 od 10:00. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. září 2017 do 10:00.

Aktuality Děčín

19.07.2017

19. 07. 2017 - Návrh Ročního akčního plánu pro období 2017/ 2018 k připomínkování

19. 07. 2017 - Návrh Ročního akčního plánu pro období 2017/ 2018 k připomínkování

Detail

19.07.2017

14. 07. 2017 - Od-připomínkovaná Aktualizace SR - Verze 3.0

Aktualizovaný Strategický rámec MAP pro území SO ORP Děčín – Verze 3.0 včetně zásobníku projektů odsouhlasený pracovními skupinami a členy Realizačního týmu MAP na 12. jednání RT dne 14. 07. 2017

Detail

10.07.2017

10. 07. 2017 - Navrhovaný Roční akční plán pro období 2017/ 2018 k připomínkování

10. 07. 2017: Navrhovaný Roční akční plán pro období 2017/ 2018 k připomínkování

Detail

27.06.2017

27. 06. 2017 - K připomínkování - Aktualizace Zásobníku projektů - Strategického rámce - Verze 3.0 pro MAP SO ORP DC > ČERVENEC 2017

K připomínkování - Aktualizace Zásobníku projektů - Strategického rámce - Verze 3.0 pro MAP SO ORP DC > ČERVENEC 2017

Detail

16.06.2017

Foto8

15. 06. 2017 - 9. ročník Olympiády málotřídních škol

V rámci projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Děčín a ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ludvíkovice, jsme dne 15. 06. 2017 uspořádali a podpořili pořádání 9. ročníku olympiády málotřídních škol, které se uskutečnilo na fotbalovém hřišti v obci Ludvíkovice.

Detail

12.06.2017

Foto1

12. 06. 2017 - Exkurze žáků ZŠ z SO ORP Děčín k zaměstnavatelům v regionu Děčín

V rámci projektu MAP vzdělávání SO ORP Děčín, ve spolupráci s ÚP Děčín a OHK Děčín se dne 12. 06. 2017 uskutečnily dvě exkurze pro žáky ZŠ z 8. tříd z SO ORP Děčín. Exkurze probíhala ve firmě Chart Ferox, a.s. a firmě Constellium Extrusions Děčín, s.r.o. Celkem bylo osloveno 13 ZŠ z ORP Děčín. Zájem o tuto akci projevilo 6 základních škol. Následně byly sestaveny 2 skupiny po 20 lidech (žáci ZŠ a výchovní poradci), kteří se této exkurze zúčastnili.

Detail

12.06.2017

Obrázky

Dne 10. 06. 2017 - Proběhla na MM Děčín PŘEDNÁŠKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY S DĚTMI „Labyrintem k úspěšnému cíli“ s následnou navazující PANELOVOU DISKUSÍ

Přednáška se uskutečnila dne 10. 06. 2017 od 09:00 do 13:00 hod. na Magistrátu města Děčín, Ulice 28. října 1155/2 - Velký sál. Od 14:00 hodin navazovala panelová diskuse, která byla určena pro pedagogické pracovníky, rodiče a širokou veřejnost.

Detail

11.05.2017

11. 05. 2017 - K připomínkování - Aktualizace Zásobníku projektů - Strategický rámec MAP pro SO ORP Děčín - verze 3.0

Návrh Strategického rámce MAP do roku 2023 - Verze 3.0 k připomínkování

Detail

08.05.2017

30. 05. 2017 - ZUŠ Děčín zve na "Absolventský koncert 2017" a "Den otevřených dveří"

30. 05. 2017 Sál v přízemí ZUŠ Děčín, Č. Legií 243/29, Děčín

Detail

02.05.2017

22. 05. 2017 - od 16:00 hod. - Dechové odd. ZUŠ DC vás zve na koncert:

FLÉTNIČKOU TO ZAČÍNÁ aneb MÓDNÍ PŘEHLÍDKA NÁSTROJŮ

Detail

02.05.2017

Zápis - Základní umělecká škola Děčín

Základní umělecká škola Děčín - termín zápisu: 29. - 31. 5. 2017

Detail

24.04.2017

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol

MŠMT podpoří mobilní učebny a stavební úpravy škol

Detail

27.03.2017

27. 03. 2017 - NABÍZENÁ SPOLUPRÁCE ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN

27. 03. 2017 - Aktualizace - V rámci šetření v území SO ORP DC vznikl výstup, sestavení přehledné tabulky: NABÍZENÁ SPOLUPRÁCE ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN, kterou Vám nabízíme pro další využití a případnou spolupráci.

Detail

07.02.2017

07. 02. 2017 - Zveřejnění Strategického rámce MAP - Verze 2.0 na webových stránkách Územní dimenze

Strategický rámec MAP - Verze 2.0 schválený dne 31. 01. 2017 na 3. jednání ŘV je zveřejněn na webových stránkách Územní dimenze.

Detail

03.02.2017

31. 01. 2017 - Řídící výbor schválil aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP - Verze 2.0 a Dohodu o investicích

Řídící výbor schválil a 3. jednání ŘV aktualizovanou verzi Strategického rámce MAP - Verze 2.0 a Dohodu o investicích.

Detail

13.12.2016

NIDV - 2. SRPácký NEWSLETTER - SRP2

NIDV - NEWSLETTER_SRP2 - Prosinec 2016

Detail

18.11.2016

Asistent pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním

Rozvojový program MŠMT - „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“ Vyhlášení programu na rok 2017 Porada vedení dne 15. 11. 2016 schválila vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017“, č.j. MSMT –33369/2016-1.

Detail

13.11.2016

06. 10. 2016 - Výzva na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

06. 10. 2016 - Výzva na podporu infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Detail

01.11.2016

NABÍZENÁ SPOLUPRÁCE ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN

V rámci šetření v území SO ORP DC vznikl výstup, sestavení přehledné tabulky: NABÍZENÁ SPOLUPRÁCE ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO NEFORMÁLNÍ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN, kterou Vám nabízíme pro další využití a případnou spolupráci.Tento seznam se bude průběžně aktualizovat.

Detail

19.10.2016

Říjnový Mapácký ZPRAVODAJ - 10/2016

Právě vyšel Říjnový Mapácký ZPRAVODAJ Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín

Detail

01.10.2016

MŠMT: Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017

MŠMT v souladu s Koncepcí podpory rozvoje nadání 2014-2020 vyhlašuje dotační program, kterým budou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13-19 let.

Detail

15.09.2016

NIDV: SRPácký newsletter je tu!

První číslo newsletteru projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání, je tady! Buďte s námi v obraze! Stačí si udělat chvilku čas, otevřít přílohu a dozvíte se aktuální a potřebné informace.

Detail

19.08.2016

17. 08. 2016 - Výzva IROP – Infrastruktura základních škol

17. 08. 2016 - Výzva IROP – Infrastruktura základních škol

Detail

04.08.2016

SO ORP Děčín - DOTAZNÍK dalšího vzdělávání ředitelů a zřizovatelů škol, pedagogických pracovníků a rodičů

Mohli bychom Vás pozvat na společné setkání s cílem lepší budoucnosti vzdělávání u nás? Jaká témata by Vás zajímala? Máte zájem?

Detail

24.07.2016

Dohoda o vzájemné spolupráci

Dohoda o spolupráci - schválená na 2. jednání Řídícího výbodu v Děčíně dne 19. 07. 2016

Detail

24.07.2016

Strategický rámec MAP pro SO ORP Děčín - verze 1.0

Strategický rámec MAP pro SO ORP Děčín - verze 1.0 byl schválen na 2. jednání Řídícího výboru dne 19. 07. 2016 včetně příloh - Investiční priority. Strategický rámec byl odevzdán datovou schránkou na sekretariát RSK dne 22. 07. 2016. ŘO IROP potvrdil přijetí SR MAP pro SO ORP Děčín a ke dni 01. 08. 2016 byl zveřejněn na www.uzemnidimenze.cz. Strategický rámec je možné aktualizovat na základě potřeb v území jednou za 6 měsíců. Návrhy na aktualizaci můžete zasílat na e-mailovou adresu blazkova.masls@seznam.cz.

Detail

Aktuality Ústí nad Labem

26.06.2017

Setkání týmu Ophera Brayera s pedagogy a stakeholdery

Projekt zaměřující se na aplikaci nejmodernějších výukových metod relevantních pro 21. století.

Detail

05.06.2017

Unikátní workshop projektu STAGES v Ústí nad Labem!!!

Jak aplikovat nejmodernější výukové metody relevantní pro 21. století?

Detail

12.04.2017

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney

V rámci projektu MAP právě probíhají na školách v ORP Ústí nad Labem ukázkové hodiny Hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney! Ukázkových hodin se mohou účastnit pedagogičtí pracovníci a další zájemci formou hospitace na ukázkové hodině. Termíny na jednotlivých školách s tématem lekce jsou uvedeny níže....

Detail

07.04.2017

Při 3. jednání Řídícího výboru byl aktualizován Strategický rámec MAP

a odsouhlaseny další stěžejní výstupy projektu.

Detail

07.04.2017

Úspěšně proběhla druhá část kurzu S knihou ve škole

„S knihou ve škole – formy práce s knihou ve výuce čtení a literatury na základní škole“

Detail

10.02.2017

Proběhla 1. část kurzu "S knihou ve škole"

formy práce s knihou ve výuce čtení a literatury na základní škole

Detail

28.11.2016

Plánované vzdělávací akce v rámci projektu MAP

Využijte prosím možnost podílet se na přípravě realizace vzdělávacích akcí podle Vašich přání a potřeb.

Detail

29.09.2016

Promítej i ty!

projekt organizace Člověk v tísni

Detail

05.09.2016

GLOBE dlouhodobý osvědčený mezinárodní program

Vezměme děti ven ať získávají ty správné hodnoty a poznávají svět!

Detail

25.08.2016

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro SO ORP Ústí nad Labem

schválený Strategický rámec MAP pro SO ORP Ústí nad Labem

Detail

25.08.2016

Dohoda o vzájemné spolupráci

Dohoda o vzájemné spolupráci v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

17.08.2016

Připomínkovaný návrh SWOT-3 analýzy verze II pro ORP Ústí nad Labem

Připomínkovaná verze II návrhu SWOT-3 analýzy.

Detail

04.08.2016

SO ORP Ústí nad Labem - DOTAZNÍK dalšího vzdělávání ředitelů a zřizovatelů škol, pedagogických pracovníků a rodičů

Mohli bychom Vás pozvat na společné setkání s cílem lepší budoucnosti vzdělávání u nás? Jaká témata by Vás zajímala? Váš názor nás zajímá!

Detail

24.06.2016

Dohoda o vzájemné spolupráci a lokální vize vzdělávání

Dohoda o vzájemné spolupráci a lokální vize vzdělávání

Detail

14.06.2016

ZAHÁJENÍ PROJEKTU MAP ORP ÚSTÍ NAD LABEM

Projekt MAP ORP Ústí nad Labem byl zahájen 1.3.2016.

Detail