Navigace

Obsah

AKTUALITY Děčín + Ústí nad Labem

Aktuality Děčín

14.06.2020

E-book

E-book – ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ

Poradci IPS KoP Děčín vytvořili pro žáky 8. tříd základních škol E-book – ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ. Jedná se tak o poslední a hlavní součast provázané spolupráce čtyř zapojených aktérů, kteří pro žáky 8. tříd připravili informační E-book Rok před „přijímačkama“ na SŠ, webinář Střední školu vybíráš Ty a soutěž o nejpoutavější příspěvek na téma zajímavého profesního příběhu, která probíhá do 30. 9. 2020.

Detail

08.06.2020

Soutěž

Soutěž o tablet pro žáky 8. tříd z regionu Děčín

V rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín a ve spolupráci s Kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR Děčín vyhlašuje Soutěž o tablet pro žáky 8. tříd z regionu Děčín: Napiš esej nebo natoč video nebo vytvoř podcast nebo udělej koláž na téma: ZAJÍMAVÉHO PROFESNÍHO PŘÍBĚHU někoho z tvého okolí či někoho známého. Více informací naleznete v letáku. Příspěvky zasílej na: karierko.soutez@gmail.com do 30. září 2020. Soutěž vyhlašujeme v návaznosti na plnění Strategického cíle projektu MAP II pro SO ORP Děčín: 1.5 Kvalitní kariérové poradenství na základních školách.

Detail

29.05.2020

29_05_20_Tisková_zpráva_SR_MAP_II

29. 5. 2020 - Tisková zpráva projektu MAP II pro SO ORP Děčín k aktualizaci Strategického rámce v souvislosti s aktualizací dokumentu MAP II pro SO ORP Děčín - Verze 1.1

Tisková zpráva projektu MAP II pro SO ORP Děčín k aktualizaci Strategického rámce v souvislosti s aktualizací dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín - Verze 1.1.

Detail

27.05.2020

22. + 29. 5. 2020 - ONLINE seminář pro žáky/ně 8. tříd ZŠ z ORP Děčín

Ve spolupráci s Mgr. Houdovou, vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání - Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Děčíně a s lektorkou a kariérovou poradkyní PhDr. Drahoňovskou jsme připravili online seminář pro žáky 8. tříd základních škol z území SO ORP Děčín. Jedním z hlavních cílů projektu MAP II pro SO ORP Děčín je právě rozvoj kvalitního kariérového poradenství na základních školách a jeho podpora.

Detail

13.05.2020

22. 5. 2020 + 29. 5. 2020 Online seminář pro žáky 8. tříd ZŠ z území SO ORP Děčín

22. 5. 2020 + 29. 5. 2020 Online seminář pro žáky 8. tříd ZŠ z území SO ORP Děčín

Detail

08.04.2020

Informace

OP VVV - Změna výzvy Šablony II - prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu

ŘO OP VVV zveřejňuje dne 7. dubna 2020 změnu výzev č. 02_18_063 Šablony II – mimo hlavní město Praha spočívající v prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu z 31. srpna 2021 na 28. února 2022 a v prodloužení max. délky trvání projektů z 24 na 30 měsíců. Důvodem změny je minimalizace rizik při realizaci projektů spojených s mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru.

Detail

31.03.2020

Informace

!!! Sdělení k řešení problémů při realizaci projektů OP VVV vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu.

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce o zveřejnění dokumentu k řešení problémů při realizaci projektů OP VVV vzniklých v souvislosti se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu.

Detail

31.03.2020

Informace

!!! Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvu Šablony III č. 02_20_080 (MRR) v prioritní ose 3. Příloha výzvy je zveřejněna společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.

Detail

31.03.2020

info

Důležité - NOVÝ METODICKÝ VÝKLAD K ŠABLONÁM - březen 2020

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládáme příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo.

Detail

30.03.2020

Informace

!!! Sdělení k realizaci šablon

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládáme příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo.

Detail

18.03.2020

vykricnik

ZRUŠENA - „Živá knihovna povolání“ (plánována a avizována na 21. 4. 2020)

12. 4. 2020 - „Živá knihovna povolání“ - ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR - Společenský Dům a restaurace Střelnice Děčín

Detail

18.03.2020

informace

Avizovaný Workshop 8. 4. 2020 a 22. 4. 2020 „Využití výtvarných technik při rozvoji a vedení třídního kolektivu“

lektor a speciální pedagog PhDr. Jan Liška Změna termínu avizovaných workshopů!!! Nové termíny: 1) 22. 4. 2020 (termín prozatím zůstává nezměněn) plánováno v Knihovně v Děčíně 2) 20. 5. 2020 (původní termín 8. 4. 2020 ZRUŠEN)v ZŠ v Benešově nad Ploučnicí Případné další změny dle aktuální situace v ČR Vám budou včas oznámeny!!!

Detail

12.03.2020

vykřičník

ZRUŠENO - "Jak chránit svoje dítě před šikanou a kyberšikanou" - 31. 3. 2020

!!!POZOR ZRUŠENO!!! Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s koronavirem pro celé území České republiky od pátku 13. března 2020 od 6:00 hodin ráno rušíme následující plánovanou vzdělávací aktivitu. O náhradním termínu Vás budeme informovat.

Detail

12.03.2020

15.09.2020_Pozvanka_Pavlik_novy_termin

!!!NOVÝ TERMÍN 15. 9. 2020 !!! PŘESUNUTO - Náhradní termín 14. 5. 2020 (26. 3. 2020) „Najděte klíč ke svému potenciálu“

!!! POZOR ZMĚNA !!! Z důvodu opatření v boji proti šíření koronaviru se seminář „Najděte klíč ke svému potenciálu“ lektorovaný Ing. Markem Pavlíkem, Ph.D. plánovaný na 14. 5. 2020 (pův. 26. 3. 2020), přesouvá NA NOVÝ, NÁHRADNÍ TERMÍN 15. 9. 2020 od 9:00 hod. a 13:30 hod., místo konání Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2. !!! POZOR !!! Přesunuto na termín 14. 5. 2020. Semináře se budou konat na stejné adrese: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - zasedací síň B1, v původně plánovaných časech - viz pozvánka. Seminář může být opět přesunut dle aktuální situace v ČR. O případném náhradním termínu Vás opět budeme informovat.

Detail

11.03.2020

Pozvanka_Liska_novy_termin_22_10_2020

5. 2. 2020, 13. 2. 2020 a třetí seminář se přesouvá na 22. 10. 2020 (6. 5. 2020, 12. 3. 2020) „Poruchy chování (aneb jak předcházet nekázni)“

!!! POZOR ZMĚNA TERMÍNU !!! Z důvodu opatření v boji proti šíření koronaviru se odborný seminář „Poruchy chování (aneb jak předcházet nekázni)“ lektorovaný PhDr. Janem Liškou přesouvá na NOVÝ TERMÍN – 22. 10. 2020 od 13:00 hod. v ZŠ a MŠ Benešově nad Ploučnicí. Všechny, kteří se na tento seminář přihlásili, budeme osobně informovat. !!!POZOR!!! poslední plánovaný seminář avizovaný na 12. 3. 2020 byl přesunut na 6. 5. 2020 - Z DŮVODU opatření v boji proti šíření koronaviru bude odborný seminář „Poruchy chování (aneb jak předcházet nekázni)“ lektorovaný PhDr. Janem Liškou PŘESUNUT NA NOVÝ NÁHRADNÍ TERMÍN třetího semináře: 6. 5. 2020 od 13:00 hod. v ZŠ a MŠ Benešově nad Ploučnicí. Všechny, kteří se přihlásili na tento seminář, budeme osobně informovat. Termín semináře se může opět změnit a to dle aktuální situace v ČR. „Poruchy chování (aneb jak předcházet nekázni)“ Lektor PhDr. Jan Liška (speciální pedagog)

Detail

31.01.2020

31. 1. 2020 - 5. jednání ŘV - PER ROLLAM - ÚSTÍ NAD LABEM - hlasování uzavřeno

Od 23. 1. 2020 od 16:00 hodin do 31. 1. 2020 do 13:00 hodin probíhalo v rámci 5. jednání Řídicího výboru hlasování elektronickou formou – PER-ROLLAM viz Statut a Jednací řád.

Detail

29.01.2020

Pozvánka

17. 2. 2020 KONFERENCE k projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín

POZVÁNKA NA KONFERENCI k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín“ Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611 Kdy? pondělí 17. 2. 2020 V kolik hodin? od 12:30 Kde? Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 1441/3, 405 02 Děčín I-Děčín, Ústecký kraj

Detail

13.01.2020

16. 1. 2020 Seminář „Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2020“ 1

16. 1. 2020 - Seminář „Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2020“

Seminář „Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2020“ - Lektoři: Mgr. Pavel Zeman, Radka Šlegrová

Detail

02.12.2019

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE K 16. 1. 2020 - Zásobník projektů

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE - Zásobník projektů - Verze 5.0

Detail

26.11.2019

9. 12., 11. 12. a 16. 12.  2019 - AUTORSKÉ ČTENÍ - ADVENTNÍ POHÁDKY A EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN, p. o.

9. 12., 11. 12. a 16. 12. 2019 - AUTORSKÉ ČTENÍ - ADVENTNÍ POHÁDKY A EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN, p. o.

Ve dnech 9. 12., 11. 12. a 16. 12. 2019 se bude konat Autorské čtení - Adventní pohádky s exkurzí v Městské knihovně Děčín. Tato akce je určena žákům 1. stupně ZŠ. Letošní rok se zúčastní ZŠ a MŠ Huntířov, ZŠ a MŠ Heřmanov, ZŠ a MŠ Markvartice, ZŠ a MŠ Ludvíkovice, ZŠ TGM a Gymnázium Česká Kamenice a Speciální ZŠ Česká Kamenice.

Detail

14.11.2019

20. 9. 2019 - Setkání se starosty obcí z území obvodu obce s rozšířenou působností Děčín

Setkání se starosty obcí z území obvodu obce s rozšířenou působností Děčín Kdy: 20. 9. 2019 od 9:00 hod. Kde: velká zasedací místnost Magistrátu města Děčín – ul. 28. října, budova B1

Detail

14.11.2019

Plakát

25. 11. - 27. 11. 2019 - pozvánka na ochutnávku technických řemesel "ZKUS TO SÁM"

MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se statutárním městem Děčín v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín“ pořádají ochutnávku technických řemesel s názvem "Zkus to sám". Tato akce bude probíhat ve dnech 25. 11. - 27. 11. 2019 a je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ z ORP Děčín. Smyslem je seznámit žáky se školou a s obory, o které je ze strany firem zájem. Na každém pracovišti budou mít žáci možnost vyzkoušet si různé technické činnosti. Po jednotlivých pracovištích bude skupinu provázet žák SŠ. Na každém pracovišti bude přítomen metodický pracovník.

Detail

11.11.2019

K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ > AKTUALIZOVANÁ STRATEGICKÁ ČÁST - STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023

AKTUALIZOVANÁ STRATEGICKÁ ČÁST - STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 > SCHVÁLENÝ FINÁLNÍ NÁVRH PRO PŘIPOMÍNKOVÁNÍ do 20. 11. 2019 do 14:00 hod.

Detail

01.10.2019

pozvánka

24. 10. 2019 - pozvánka na "VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLA DĚČÍN 2019"

Veletrh vzdělávání Škola Děčín 2019 je zaměřen na aktuální nabídku vzdělávacích programů středních škol v regionu a dalších škol mimo region pro školní rok 2020 – 2021. Cílem veletrhu je usnadnit žákům základních škol výběr dalšího studia. Veřejnosti veletrh představuje další vzdělávací programy vystavovaných škol např. různé formy studia, kurzy, semináře, školení apod. I v letošním roce bude součástí veletrhu prezentace zaměstnavatelů. Žáci si tak mohou vytvořit představu o možnostech uplatnění na trhu práce po absolvování vybraného oboru.

Detail

19.09.2019

pozvánka

18. 10. 2019 - pozvánka na akreditovaný seminář "REFORMA FINANCOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE"

Pozvánka na akreditovaný seminář "Reforma financování na ZŠ", který se bude konat 18. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin. Akreditovaný seminář se bude konat na ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. – Opletalova 699, 407 22 – Aula školy. Cílovou skupinou budou vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ (obdrží akreditovaný certifikát), ekonomové a účetní zš (obdrží potvrzení o účasti) a také členové realizačního týmu MAP II. Lektorovat bude Mgr. Ivana Blažková. Vzdělávací program je zaměřený na hlavní parametry a teorii reformy financování ve vztahu k základnímu vzdělávání a na praktické příklady z oblasti organizace školy ve vztahu k financování. Obsah semináře je zaměřený na profesní rozvoj pedagogů směřující k úspěšnému zvládnutí přechodu školy na nový způsob financování. Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu v Google formuláři a to nejpozději do 25. 9. 2019 (kapacita je omezena - účast bude potvrzena emailem). - Odkaz: https://forms.gle/rEXHETrJRAoUdurcA

Detail

19.09.2019

pozvánka

17. 10. 2019 - pozvánka na akreditovaný seminář "REFORMA FINANCOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE"

Pozvánka na akreditovaný seminář "Reforma financování v MŠ", který se bude konat 17. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin. Akreditovaný seminář se bude konat na ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. – Opletalova 699, 407 22 – Aula školy. Cílovou skupinou budou vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ (obdrží akreditovaný certifikát), ekonomové a účetní MŠ (obdrží potvrzení o účasti) a také členové realizačního týmu MAP II. Lektorovat bude PhDr. Hana Splavcová. Vzdělávací program je zaměřený na hlavní parametry a teorii reformy financování ve vztahu k předškolnímu vzdělávání a na praktické příklady z oblasti organizace školy ve vztahu k financování. Obsah semináře je zaměřený na profesní rozvoj pedagogů směřující k úspěšnému zvládnutí přechodu školy na nový způsob financování. Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu v Google formuláři a to nejpozději do 25. 9. 2019 (kapacita je omezena - účast bude potvrzena emailem). - Odkaz: https://forms.gle/LZHZLKguzh3faicPA

Detail

04.09.2019

Pozvánka

31. 10. - 1. 11. 2019 - pozvánka "VÝJEZDNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ"

Vážení zástupci škol a školských zařízení, Vážené dámy a Vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní Výjezdní pracovní setkání zástupců škol, školských zařízení a pracovníků ve vzdělávání z území SO ORP Děčín, které je pořádáno v rámci aktivit projektu MAP II pro SO ORP Děčín. Dvoudenní Výjezdní pracovní setkání se uskuteční 31. 10. - 1. 11. 2019 ve Dvoře Perlová voda (Kostelec nad Ohří 13, 413 01 Budyně nad Ohří), více informací naleznete na přiložené pozvánce. Z důvodu zajištění ubytovací kapacity, Vás žádám o přihlášení nejpozději do 15. 9. 2019. PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ! Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu: https://forms.gle/Zvj3EnKit5Z6B2zo8 V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Kateřinu Riedelovou na níže uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese. telefon: 724 114 373 e-mail: riedelova.masls@seznam.cz

Detail

Aktuality Ústí nad Labem

04.05.2020

MŠMT zveřejnilo očekávané manuály a pokyny pro znovuotevření škol 1

MŠMT zveřejnilo očekávané manuály a pokyny pro znovuotevření škol

Více informací naleznete na uvedených odkazech.

Detail

28.04.2020

POKYN - VYHLÁŠKA o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II.pololetí školního roku 2019/2020

POKYN - VYHLÁŠKA o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II.pololetí školního roku 2019/2020

MŠMT právě vydalo pokyny formou vyhlášky, která upravuje způsoby hodnocení a ukončení pro II. pololetí šk. roku 2019/2020. Postup při hodnocení výsledků vzdělávání i vyhlášku MŠMT najdete v příloze. Dotazy zástupců škol a některé odpovědi na problémy s realizací aktivit najdete v přiloženém odkazu.

Detail

26.04.2020

Poradní setkání

28.4.2020 - PORADNÍ SETKÁNÍ v online prostředí

Zveme Vás na čtvrté poradní setkání - Škola jako prostor pro růst, již podruhé v online prostředí, které se bude konat prostřednictvím nástroje WEBEX dne 28.4.2020 od 14.15- 16.15h. Místo konání : WEBEX ( link posíláme na email uvedený v rezervaci ) rezervace na emailu : nasEMU.UL@gmail.com VSTUP ZDARMA

Detail

03.04.2020

Pracovní skupina vzdělávání NS MAS ČR

Pracovní skupina vzdělávání NS MAS ČR - odkaz na FB uveden níže

Detail

31.03.2020

!!!DŮLEŽITÉ!!! - NOVÝ MEDOTODICKÝ VÝKLAD K ŠABLONÁM - BŘEZEN 2020 1

DŮLEŽITÉ!- NOVÝ MEDOTODICKÝ VÝKLAD K ŠABLONÁM - BŘEZEN 2020

Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládáme příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo. Odkaz naleznete v příloze.

Detail

11.03.2020

Poradní setkání - 31.3.2020 14.15 - 16.15h. 1

31.3.2020 PORADNÍ SETKÁNÍ v online prostředí

Poradní setkání pro pedagogické pracovníky v příštím týdnu neuskutečníme, tak jak tomu bylo doposud, ale máme možnost vyzkoušet si on-line verzi, kde můžete společně např. sdílet dobrou praxi v území při zadávání učiva vašim žákům. Nyní POPRVÉ V ONLINE VERZI:-) Máte-li zájem prosím přihlaste se na e-mail NasEMU.UL@gmail.com

Detail

28.02.2020

17.3.2020 - Kurz pro děti "Jak na písemky" 1

17.3.2020 - Kurz pro děti "Jak na písemky" POZOR - KURZ ZRUŠEN - o náhradním termínu Vás budeme informovat

Kurz pro děti "Jak na písemky" je na základě rozhodnutí vlády ČR ( preventivního opatření proti šíření COVID-19 ) ZRUŠEN. Děkujeme za pochopení.

Detail

28.02.2020

10.3.2020 - Kurz pro rodiče "Dobrá škole pro mé dítě" 1

10.3.2020 - Kurz pro rodiče "Dobrá škole pro mé dítě"

Volba školy pro našeho budoucího prvňáčka může být velmi důležitým rozhodnutím pro jeho další budoucnost. Podle čeho takovou školu vybírat a co vše takový výběr s sebou přináší? Jak celý proces přežít, o tom bude naše setkání. Kurz se bude pořádat dne 10.3.2020 v místě Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, W. Churchilla 3, Ústí nad Labem.

Detail

26.02.2020

11.2..2020 - Kurz přežití ve škole pro rodiče - "Jak se léčí šikana" 1

11.2.2020 - Kurz přežití ve škole pro rodiče - "Jak se léčí šikana"

Zveme rodiče na další Kurz přežití ve škole - "Jak se léčí šikana", který se bude konat dne 11.2.2020 v 16.30h. v místě Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, kde Vám poradí Michaela Köszegi, jak se děti mohou bránit šikaně a jak mohou posílit svou psychickou odolnost.

Detail

26.02.2020

28.1. 2020 - Kurz přežití ve škole pro děti (7-12 let) - "Jak se léčí šikana"

28.1. 2020 - Kurz přežití ve škole pro děti (7-12 let) - "Jak se léčí šikana"

Zveme děti ve věku od 7-12let na Kurz přežití ve škole - "Jak se léčí šikana", který proběhne dne 28.1.2020 v 16h. v místě Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, kde dětem Michaela Köszegi pomůže dětem s tím jak se šikaně bránit a jak posílit svou psychickou odolnost.

Detail

26.02.2020

13.1.- 24.1.2020 - Realizace 3. bloku vzdělávacího programu  1

13.1.- 24.1.2020 - Realizace 3. bloku vzdělávacího programu

Dne 13. 1. 2020 započala 3. vlna aktivit implementace v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem. Tento týden zahájila ZŠ Vinařská, dále v tomto bloku pokračují ZŠ Fügnerova, SZŠ Pod Parkem, ZŠ Hlavní a nakonec ZŠ Pod Vodojemem. Program pro žáky: žáci 1. - 3. ročníků: Dům dětí a mládeže žáci 4. - 6. ročníků: Severočeská vědecká knihovna žáci 7. - 9. ročníků: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Detail

26.02.2020

7.1.2020 - Kurz přežití ve škole pro rodiče - Výcvik MINDFULNESS  2

7.1.2020 - Kurz přežití ve škole pro rodiče - Výcvik MINDFULNESS

Zveme Vás na "Kurz přežití ve škole pro rodiče - VÝCVIK MINDFULNESS", který se koná pro rodiče školáčků dne 7.1.2020 v 16.30h. v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem.

Detail

26.02.2020

11.12.2019 - Kurz přežití ve škole pro děti ( ve věku 7-12 let ) - Kung-fu Panda

11.12.2019 - Kurz přežití ve škole pro děti ( ve věku 7-12 let ) - Kung-fu Panda

Zveme všechny děti ve věku 7-12 let na Kurz přežití ve škole pro děti - Kung-fu Panda učí mindfulness. Každý správný bojovník se musí v první řadě naučit ovládat svou mysl. Díky této supersíle se dokáže lépe ubránit útokům špatné nálady, lépe se vypořádá se strachem a s klidnou soustředěnou myslí dokáže vyřešit i ty nejzapeklitější problémy.

Detail

26.02.2020

27. 11.2019 - Poradní setkání  "Škola jako prostor pro růst"

27. 11.2019 - Poradní setkání "Škola jako prostor pro růst"

Zveme Vás na seminář - Poradní setkání - Škola jako prostor pro růst, který je zaměřený pro učitele a další pedagogické pracovníky. Seminář se koná dne 27.11.2019, v ulici Velká Hradební 49, Wolfrumova vila - 1. patro a vstup je zdarma.

Detail

25.11.2019

Veletrh vzdělávání "Jak na společné vzdělávání III?"

12. 11. 2019 - Vzdělávací veletrh "Jak na společné vzdělávání III?"

Dne 12. 11.2019 proběhl ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje od 9.00 - 18.00 hodin již třetí ročník veletrhu "Jak na společné vzdělávání III?" Akce se konala v Muzeu města Ústí nad Labem, na adrese Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem-centrum. Na těchto odkazech jsou k dispozici prezentace a výstupy z jednotlivých seminářů: https://rskuk.cz/spolecne-vzdelavani a https://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/veletrh-jak-na-spolecne-vzdelavani-118

Detail

04.11.2019

pozvánka

12. 11. 2019 pozvánka na zážitkový workshop "ODLIŠNOST ČI JEDINEČNOST"

Zveme Vás na zážitkový workshop, který se koná v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Ústí nad Labem a to 12. 11. 2019 v Muzeu města Ústí nad Labem od 16:00 - 18:00 hodin. Jedná se o workshop, který pomáhá nalézt způsob jak uchopit každodenní výzvy jedinečnosti.

Detail

03.10.2019

pozvánka

16.10.2019 pozvánka na workshop "KURZ PŘEŽITÍ VE ŠKOLE: KROTITELÉ VZTEKU"

Zveme Vás na zážitkový workshop pro rodiče školáků "Kurz přežití ve škole pro děti od 7 - 12 let, který se bude konat 16. 10. 2019 od 15,30 hod. na adrese W. Churchilla 3 / sál 3. patro. Rezervace je možná na e-mailu: NasEMU.UL@gmail.com Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Detail

23.09.2019

pozvánka

1. 10. 2019 - pozvánka na zážitkový workshop "KURZ PŘEŽITÍ VE ŠKOLE PRO RODIČE"

Zveme Vás na zážitkový workshop pro rodiče školáků "Kurz přežití ve škole pro rodiče", který se bude konat 1. 10. 2019 od 16,30 hod. na adrese W. Churchilla 3 / sál 3. patro. Rezervace je možná na e-mailu: NasEMU.UL@gmail.com Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Detail

06.08.2019

POZVÁNKA NA ČTVRTÝ ROČNÍK STARTUPOVÉHO FESTIVALU FESTUP

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, rádi bychom Vás, Vaše vyučující i žáky pozvali na čtvrtý ročník startupového festivalu Festup, který podporuje Ústecký kraj. Festup se uskuteční 22. října od 11:00 v prostorách Pedagogické fakulty UJEP (Ústí nad Labem, České mládeže 8). Festival je výjimečnou akcí, na které mohou žáci získat cenné zkušenosti i důležité kontakty z praxe. V rámci festivalu připravujeme interaktivní expozici startupů (včetně gastronomických) či praktické příběhy úspěšných podnikatelů. Pokud Vaši žáci shání praxi či brigádu, mohou se zúčastnit „HR rande“ – rychlých seznamovacích koleček s firmami a startupy, které hledají posilu do týmu. Chystáme také soutěž podnikatelskýchnápadů, se kterými mohou žáci nejen odstartovat svou kariéru, ale také vyhrát ve festivalové soutěži iPhone a další ceny. Budeme moc rádi, pokud podpoříte své žáky i pedagogy v jejich osobním rozvoji a společně na Festup dorazíte. Zároveň tím podpoříte naše úsilí organizovat v našem kraji akce, které lákají ty nejlepší experty z praxe a širokou veřejnost. Více informací včetně programu a registračního formuláře najdete na webu www.festup.cz, případně se neváhejte obrátit přímo na organizátory – Inovační centrum Ústeckého kraje (vanova@icuk.cz / 602 355 981). Akce probíhá pod záštitou PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje a RNDr. Martina Baleje, Ph.D., rektora UJEP. S přáním hezkého dne, TEREZA VÁŇOVÁ events |INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE M:+420 602 355 981 | FB: facebook.com/ICUK.Usti | W: www.icuk.cz

Detail

11.07.2019

pozvánka

POZVÁNKA NA II. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO VELETRHU

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, srdečně Vás a učitele Vaší školy, zveme na II. Ročník vzdělávacího veletrhu, který se koná v pátek 4. 10. 2019 od 8:00 do 16:00 na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Těšit se můžete na spoustu zajímavých vystavovatelů, workshopů a přednášek. Informace o programu průběžně aktualizujeme na našich stránkách viz odkaz níže. V rámci veletrhu nabízíme pro pedagogické pracovníky svozovou dopravu zdarma, v případě Vašeho zájmu o dopravu vyplňte registrační formulář, který naleznete zde: http://rskuk.cz/systemove-reseni-motivace-a-vzdelavani-pedagogu-i-kap-a/velky-vzdelavaci-veletrh-202 V případě nejasností kontaktujte Ing. Ivu Nevečeřalovou (neveceralova.i@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 546) Budeme se na Vás těšit a přejeme pěkný den, Ing. Adéla Kurešová Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 243 e-mail: kuresova.a@kr-ustecky.cz www.kr-ustecky.cz

Detail

21.06.2019

SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ MŠ S WORKSHOPY "POPIS POTŘEB ŠKOL" A "RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN"

SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ MŠ S WORKSHOPY "POPIS POTŘEB ŠKOL" A "RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN"

Dne 20. 6. 2019 se konalo společné setkání vedoucích pracovníků MŠ s workshopem nesoucí název "Popis potřeb škol" a workshopem "Respektovat a být respektován". Setkání se konalo na Filosofické fakultě UJEP a to od 8:15 hod.

Detail

06.06.2019

2. TÝDEN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SE BLÍŽÍ KE KONCI

2. TÝDEN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SE BLÍŽÍ KE KONCI

Druhý týden vzdělávacího programu zahájila ZŠ Brná společně se ZŠ Malečov. Dále navazovala ZŠ Chlumec a ZŠ Trmice, která bude zároveň uzavírat druhou vlnu vzdělávacího programu. Program pro žáky: žáci 1. - 3. ročníků: Dům dětí a mládeže žáci 4. - 6. ročníků: Severočeská vědecká knihovna žáci 7. - 9. ročníků: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Detail

06.06.2019

veletrh vzdělávání

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ 17. 6. - 28. 6. 2019

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem pořádá ve dnech od 17. 6. do 28. 6. 2019 Veletrh vzdělávání. Jsme rádi, že ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou se mohou tyto akce uskutečnit.

Detail

06.06.2019

PECka

PORADENSKÉ A EDUKAČNÍ CENTRUM alias PECka

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem je ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí nad Labem otevřeno nové Poradenské a edukační centrum, tzv. PECka. Poradenské a edukační centrum se nachází ve 3. patře budovy SVK v ulici W. Churchilla 3. Nabízí celoroční prezentaci učebnic, pomůcky pro osoby se znevýhodněním a nadané děti a poradenskou službu poskytovanou odborným garantem.

Detail

28.05.2019

2. VLNA ZAHÁJENA!

2. VLNA ZAHÁJENA!

Dne 27. 5. 2019 započala 2. vlna aktivit implementace v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem. Tento týden zahájila ZŠ Karla IV., dále v tomto bloku pokračují ZŠ Nová, ZŠ Malečov společně se ZŠ Brná. Program pro žáky: žáci 1. - 3. ročníků: Dům dětí a mládeže žáci 4. - 6. ročníků: Severočeská vědecká knihovna žáci 7. - 9. ročníků: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Detail

12.04.2019

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si vás informovat o aktualizaci „Místního akčního plánu – Strategický rámec MAP“ (dále jen SR), která bude ukončena dne 30. 4. 2019 ve 12:00. SR je možné aktualizovat dvěma způsoby: 1.) V případě nového investičního záměru je třeba zaslat údaje k investičnímu záměru prostřednictvím vyplnění údajů (příloha č. 1). Při požadavku na zařazení investice školy (MŠ a ZŠ) do SR je základním předpokladem souhlas zřizovatele s investičním záměrem školy (příloha č. 2) 2.) V případě potřeby doplnění/ úpravy již zařazeného investičního záměru nám prostřednictvím e-mailu zašlete požadované změny. Investiční záměr v e-mailu identifikujte pomocí názvu školy a názvu projektu. Platnou verzi SR naleznete zde – http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-93-166-cs_3.pdf&original=STRATEGICKY%20RAMEC_3.0_24_4_18.pdf Vaše žádosti zasílejte na adresu davidova.masls@seznam.cz do 23. 4. 2019 do 12:00.

Detail

05.04.2019

16. 4. 2018 - KURZ PŘEŽITÍ VE ŠKOLE 1

16. 4. 2018 - KURZ PŘEŽITÍ VE ŠKOLE

Dne 16. 4. 2019 se uskuteční od 17:00 h. workshop pro rodiče, kteří hledají cestu, jak podpořit své děti na cestě školní docházkou. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Detail

01.03.2019

28. 2. 2019 - SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ S WORKSHOPEM

28. 2. 2019 - SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ S WORKSHOPEM

Dne 28. 2. 2019 se uskutečnilo společné setkání ředitelů s workshopem za účelem sdílení zkušeností z 1. bloku vzdělávacích aktivit projektu s brainstormingem na téma aktuální potřeby škol. Společné setkání ředitelů s workshopem "Popis potřeb škol" se konalo na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Program: - sdílení zkušeností z realizace prvního vzdělávacího bloku (semináře učitelů, výjezdní vzdělávací program žáků) – zpětná vazba zástupců škol z I. bloku - vedlejší přínosy aktivit implementace - seznámení s aktivitami Poradenského a edukačního centra („PEC“) a možnostmi jeho využití (Mgr. Jiřina Housová) - BRAINSTORMING – společný popis potřeb škol (sběr informací pro potřeby aktualizace MAP – sebereflexe škol) - tvorba Akčního plánu 2018/2019 + aktualizace Strategického rámce MAP

Detail

21.02.2019

28. 2. 2019 - společné setkání ředitelů  1

28. 2. 2019 - SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ

Dne 28. 2. 2019 se uskuteční setkání ředitelů za účelem sdílení zkušeností z 1. bloku vzdělávacích aktivit projektu s brainstormingem na téma aktuální potřeby škol.

Detail

28.01.2019

PRVNÍ BLOK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZA NÁMI! :)

PRVNÍ BLOK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZA NÁMI! :)

Minulý týden zakončila první vlnu vzdělávacího programu ZŠ Husova. Další blok vzdělávacího programu bude opět pokračovat na přelomu května a června 2019. Děkujeme všem zúčastněným z lednového bloku za skvělou spolupráci!

Detail