Navigace

Obsah

Finální dokument MAP ke schválení

Vážené dámy, vážení pánové,

dostali jsme se do finální části tvorby dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro obec s rozšířenou působností Děčín (dále jen „MAP“), se kterým jsme Vás průběžně téměř dva roky seznamovali a na kterém jste se i vy spolupodíleli. Na základě zjištěných potřeb území jsme společnými silami vytvořili strategický dokument o možném budoucím směru rozvoje vzdělávání v  ORP Děčín. Nyní se nacházíme na konci celého procesu, kdy je potřeba vytvořený dokument schválit.

Vzhledem k tomu, že MAP je strategický dokument, je žádoucí jej schvalovat a projednávat komunitním způsobem, tedy se zapojením široké veřejnosti. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že před samotným schválením MAP uskutečníme veřejné projednání, kde bude poslední možnost do tohoto dokumentu zasáhnout a připomínkovat ho.

Pro přehlednost níže uvádím časový harmonogram schvalovacího procesu MAP:

16. 10. 2017          
Distribuce finální verze dokumentu MAP
 
16. 10. 2017 – 03. 11. 2017     
Vyvěšení dokumentu MAP na webových stránkách zřizovatelů a školských zařízení (možnost seznámení  se s finálním  dokumentem) - prosím vyvěste co nejdříve!
 
01. 11. 2017 od 16 hod.
Konání veřejného projednání - Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín 1 – velký sál
 
16. 10. 2017 – 03. 11. 2017 
Možnost uplatnit připomínku k dokumentu MAP prostřednictvím formuláře, případně osobně na veřejném projednání
 
04. 11. 2017 – 07. 11. 2017        
Zapracování uplatněných připomínek
 
od 08. 11. 2017 - 31. 12. 2017   
Sschválení dokumentu MAP Řídícím výborem a zřizovateli školských zařízení (dle výzvy se požaduje souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu, které jsou v daném území mimo samotnou obec s rozšířenou působností).
 

S ohledem na uvedený harmonogram Vás v tuto chvíli moc prosím o následující spolupráci:

  • zřizovatele školských zařízení a ředitele školských zařízení prosím o vyvěšení na webové stránky:
    • pozvánky na veřejné projednání (příloha tohoto mailu),
    • finálního dokumentu MAP (příloha tohoto mailu, přílohy k dokumentu MAP jsou objemné, a proto jsou ke stažení na odkazu uvedeném níže),
    • připomínkovacího formuláře (příloha tohoto mailu),
    • uvedení odkazu na google formulář, kde je možné rovněž uplatnit připomínku
  • zřizovatele školských zařízení prosím o to, aby počítali s tím, že dokument MAP budou formou usnesení schvalovat na svých zastupitelstvech. Dokument bude k dispozici od 8. 11. 2017 a je třeba jej do 31. 12. 2017 schválit. Znění usnesení, včetně důvodové zprávy, Vám bude spolu s finálním a odpřipomínkovaným dokumentem MAP předložen 8. 11. 2017.

Pokud vy sami budete mít k dokumentu jakoukoli připomínku, použijte prosím přiloženého formuláře a zašlete jej na tento mail nebo případně použijte google formulář na odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeChQy8c6tpH8WHFfHSGs7AYiM8bCtaI-3HPzHX_hoyRXCPUA/viewform

Přílohy k dokumentu MAP naleznete na následujícím odkaze (prosím stáhněte si je co nejdříve - zásilka je uložena do 30. 10. 2017):

http://www.uschovna.cz/zasilka/QXWSS7CPWVK246GE-GJE/BJYBUL6I9E   

Na závěr mi dovolte ještě jednou Vám moc poděkovat za skvělou spolupráci a Vaši trpělivost. Bez Vás by dokument nevznikl. Vážím si Vašeho času a energie.

Pokud by Vám nebylo cokoli jasné, neváhejte mě kontaktovat.

 

                                                                                 Hana Blažková – projektová manažerka

                                                                                   e-mail: blazkova.masls@seznam.cz