Navigace

Obsah

Začátkem roku 2019 započala v rámci rozvoje a aktualizace MAP realizace tzv. podaktivity 2.7 Podpora škol v plánování. Celý proces konzultací na MŠ, ZŠ a ZUŠ probíhal od ledna 2019 do začátku dubna 2019.

V lednu 2019 proběhly na vyžádání vedení škol dva workshopy pro pedagogický sbor. Tyto workshopy byly zaměřené na podporu škol v plánování a provedení analýzy potřeb školy.  První workshop se uskutečnil 4. 1. 2019 v ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí a druhý 31. 1. 2019 na ZŠ a MŠ v Březové. Cílem setkání bylo posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit ve škole v prioritních tématech MAP, zapojení pedagogického sboru do procesu plánování školy a dále zpracovaní popisu potřeb školy, resp. příprava podkladů pro tvorbu Strategického plánu rozvoje školy.

Další setkání probíhala na školách se zástupci škol projektu a s užším vedením školy, kde členové realizačního týmu (dále jen „RT“) detailně probrali záznamové listy ke zpracování sebereflexe školy. Fyzicky členové RT navštívili celkem 40 škol z území ORP Děčín. V případě ostatních osmi škol probíhala koordinace aktivity telefonicky a mailovou korespondencí, přičemž zbylá jedna škola se do šetření i po urgencích nezapojila.

Podpora škol v plánování v rámci podaktivity 2.7 proběhla formou workshopů a konzultací velice úspěšně. Z pohledu RT MAP je aktivita hodnocena kladně. Měla přínos nejenom pro školy a jejich pracovníky, ale také pro projekt MAP II. Díky návštěvám přímo na školách mohli členové RT blíže poznat prostředí školy, její zaměstnance a jejich potřeby. Mimo jiné členové RT získali nápady a tipy na realizaci dalších aktivit v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín. Prostřednictvím osobních konzultací se utužily vazby mezi školami a RT MAP, došlo ke zefektivnění komunikace, prohloubení partnerství a ke zkvalitnění spolupráce v území.

Zprávy

Foto

31. 10. - 1. 11. 2019 VÝJEZDNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ŠKOL, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ a PRACOVNÍKŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ z území SO ORP Děčín

Dne 31. 10. – 1. 11. 2019 se uskutečnilo dvoudenní Výjezdní pracovní setkání pro zástupce škol a školských zařízení a pracovníků ve vzdělávání, které bylo pořádáno v rámci Implementace KA 4 a zaměřeno na povinné aktivity 2.13 dle Postupů MAP II – Verze 3 – Podpora znalostních kapacit (workshopy, výměna zkušeností a další formy podpory kapacit v tématech rozvoje kvalitního inkluzivního vzdělávání) ve Dvoře Perlová voda, 413 01 Budyně nad Ohří.

Datum a čas: 31. 10. 2019 (9:00 - 18:00) a 1. 11. 2019 (8:00 – 16:00)
Místo: Dvůr Perlová Voda, 413 01 Budyně nad Ohří
celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

29. 5. 2019 - Workshop zaměřený na podporu znalostních kapacit Řídícího výboru v rámci podaktivity 2.12 "PODPORUJEME ROZVOJ KAŽDÉHO ŽÁKA"

Dne 29. 5. 2019 se konal na Magistrátu města Děčín od 13:30 hod. workshop, který se zaměřoval na podporu znalostních kapacit Řídícího výboru v rámci podaktivity 2. 12 nesoucí název "Podporujeme rozvoj každého žáka"

Kdy: 29. 5. 2019
Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - zasedací síň B1 celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
#

31. 1. 2019 - ZŠ a MŠ v Březové

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 proběhl od 12:30 hod. workshop zaměřený na podporu škol v plánování a provedení analýzy potřeb školy v rámci podaktivity 2.7. Workshop se konal v ZŠ a MŠ Děčín III, (Březová 369/25).

Kdy:31. 1. 2019
Kde: ZŠ a MŠ Březové celý text

ostatní | 4. 2. 2019 | Autor: Správce Webu
#

4. 1. 2019 - ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí

V pátek 4. ledna 2019 proběhl od 9:00 hod. naplánovaný workshop zaměřený na podporu škol v plánování a provedení analýzy potřeb školy v rámci podaktivity 2.7 (Postupy MAP II verze 2 – Aktivita 2. Rozvoj a aktualizace MAP). Workshop se konal v ZŠ a MŠ Benešově nad Ploučnicí, p. o., (Opletalova 699, 407 22).

Kdy: 4. 1. 2019
Kde: ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí celý text

ostatní | 9. 1. 2019 | Autor: Správce Webu