Navigace

Obsah

Začátkem roku 2019 započala v rámci rozvoje a aktualizace MAP realizace tzv. podaktivity 2.7 Podpora škol v plánování. Celý proces konzultací na MŠ, ZŠ a ZUŠ probíhal od ledna 2019 do začátku dubna 2019.

V lednu 2019 proběhly na vyžádání vedení škol dva workshopy pro pedagogický sbor. Tyto workshopy byly zaměřené na podporu škol v plánování a provedení analýzy potřeb školy.  První workshop se uskutečnil 4. 1. 2019 v ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí a druhý 31. 1. 2019 na ZŠ a MŠ v Březové. Cílem setkání bylo posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit ve škole v prioritních tématech MAP, zapojení pedagogického sboru do procesu plánování školy a dále zpracovaní popisu potřeb školy, resp. příprava podkladů pro tvorbu Strategického plánu rozvoje školy.

Další setkání probíhala na školách se zástupci škol projektu a s užším vedením školy, kde členové realizačního týmu (dále jen „RT“) detailně probrali záznamové listy ke zpracování sebereflexe školy. Fyzicky členové RT navštívili celkem 40 škol z území ORP Děčín. V případě ostatních osmi škol probíhala koordinace aktivity telefonicky a mailovou korespondencí, přičemž zbylá jedna škola se do šetření i po urgencích nezapojila.

Podpora škol v plánování v rámci podaktivity 2.7 proběhla formou workshopů a konzultací velice úspěšně. Z pohledu RT MAP je aktivita hodnocena kladně. Měla přínos nejenom pro školy a jejich pracovníky, ale také pro projekt MAP II. Díky návštěvám přímo na školách mohli členové RT blíže poznat prostředí školy, její zaměstnance a jejich potřeby. Mimo jiné členové RT získali nápady a tipy na realizaci dalších aktivit v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín. Prostřednictvím osobních konzultací se utužily vazby mezi školami a RT MAP, došlo ke zefektivnění komunikace, prohloubení partnerství a ke zkvalitnění spolupráce v území.

Zprávy

#

31. 1. 2019 - ZŠ a MŠ v Březové

31. 1. 2019 - ZŠ a MŠ v Březové celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
#

4. 1. 2019 - ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí

4. 1. 2019 - ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí celý text

ostatní | 23. 4. 2019 | Autor: Správce Webu