Navigace

Obsah

Zprávy

24. 1. 2019 - workshop ,,MATEMAGIKA - POČÍTÁNÍ PRAVOU HEMISFÉROU

24. 1. 2019 - workshop ,,MATEMAGIKA - POČÍTÁNÍ PRAVOU HEMISFÉROU"

Kdy: 24. 1. 2019
Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I

Dne 24. 1. 2019 se konal workshop nesoucí název "MATEMAGIKA - počítání pravou hemisférou", který byl pořádán v rámci Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín na Magistrátu města Děčín. Program spočíval v osobním příběhu lektora, který se na úvod představil a poté následovaly ukázky matemagiky, rozdíl ve vnímání informací a v myšlení mezi "jedničkářem a čtyřkařem". Část programu byla věnována i tématu "Jak se učit cizí jazyk bez šprtání". V závěru semináře byl prostor i pro diskusi. celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
8. 1. 2019 - seminář ,,AKTUÁLNÍ NOVELY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OD 1. 1. 2019

8. 1. 2019 - seminář ,,AKTUÁLNÍ NOVELY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OD 1. 1. 2019"

Kdy: 8. 1. 2019
Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I

Dne 8. 1. 2019 se konal seminář s názvem ,,Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019", který bych pořádaný v rámci spolupráce aktérů projektů: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín a Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk. Seminář byl určen pro vedoucí zaměstnance a zástupce škol a školských zařízení, členy realizačního týmu MAP II SO ORP Děčín. celý text

ostatní | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
3. - 4. 1. 2019 - Dvoudenní odborný akreditovaný seminář ,,JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY

3. - 4. 1. 2019 - dvoudenní odborný akreditovaný seminář ,,JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY"

Kdy: 3.-4. 1. 2019
Kde: Základní škola, Březová 369/25, Děčín III

Ve dnech 3. a 4. 1. 2019 proběhl dvoudenní odborný akreditovaný seminář nesoucí název ,,JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY", který byl pořádaný v rámci Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín.
Tématem tohoto akreditovaného semináře bylo v rámci inkluzivního vzdělávání podpořit pedagogy v oblasti vedení třídnických hodin, které jsou jednou z forem práce s třídním kolektivem. Začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu, prevence krizových situací v třídním kolektivu. V závěru semináře každý z účastníků vyplnil evaluační dotazník. celý text

ostatní | 7. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
17. 12. 2018 - ,,AUTORSKÉ ČTENÍ (ADVENTNÍ POHÁDKY) a EXKURZE V  MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN

17. 12. 2018 - ,,AUTORSKÉ ČTENÍ (ADVENTNÍ POHÁDKY) a EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN"

Kdy: 17. 12. 2018
Kde: Městská knihovna Děčín, p. o., Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín 1

Dne 17. 12. 2018 se konalo Autorské čtení Adventních pohádek s panem Rostislavem Křivánkem, kterého se zúčastnili žáci 2. - 4. tříd ZŠ. Autorské čtení bylo spojené s exkurzí v Městské knihovně Děčín, p. o. Akce se zúčastnilo spolu s třídními učiteli celkem 131 žáků ze ZŠ a MŠ Verneřice, p. o., ZŠ Malšovice, p. o., ZŠ Dobkovice, p. o., a ZŠ Jílové, p. o. V průběhu celé akce panovala příjemná atmosféra a vše bylo zrealizováno dle naplánovaného programu. Rostislav Křivánek přislíbil další autorské čtení na základě úspěchu a kladných reakcí. celý text

ostatní | 20. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
22. 11. - 23. 11. 2018 - ,,VÝJEZDNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ

22. 11. - 23. 11. 2018 - ,,VÝJEZDNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ"

Kdy: 22. 11. - 23. 11. 2018
Kde: penzion Kamzík, Studený 35, Děčín 405 02

Dne 22. - 23. 11. 2018 se uskutečnilo Výjezdní pracovní setkání pro zástupce škol a školských zařízení a pracovníků ve vzdělávání, které bylo pořádáno v rámci aktivit projektu MAP II pro SO ORP Děčín, v penzionu Kamzík na adrese Studený 35, Děčín 405 02. rámci tohoto setkání získali přítomní aktuální informace k projektu MAP II, absolvovali různé vzdělávací workshopy včetně praktických ukázek, dozvěděli se aktuální informace k projektu SYPO a také k Šablonám I a II.
celý text

ostatní | 30. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
13. 11. - 15. 11. 2018 - „OCHUTNÁVKA TECHNICKÝCH ŘEMESEL - ZKUS TO SÁM“ 1

13. 11. - 15. 11. 2018 - „OCHUTNÁVKA TECHNICKÝCH ŘEMESEL - ZKUS TO SÁM“

Kdy: 13. 11. - 15. 11. 2018
Kde: Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o.

Ve dnech 13. 11. - 15. 11. 2018 proběhla již opakovaná vzdělávací akce s názvem „Zkus to sám“ pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ z ORP Děčín. Akce proběhla na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. Dělnická 825/15, Děčín VI - Letná, 405 02 Děčín. Této akce se zúčastnilo celkem 330 žáků z 8. a 9. tříd ZŠ s pedagogy a kariérovými poradci a to z 16 Základních škol z ORP Děčín. Celá akce se setkala s velkým zájmem škol a také s velkým množstvím pochvalných reakcí.
celý text

ostatní | 16. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
1. 11. 2018 - Exkurze žáků ZŠ - Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO - ZÁVOD, MUZEUM 1

1. 11. 2018 - Exkurze žáků ZŠ - Mladá Boleslav: ŠKODA AUTO - ZÁVOD, MUZEUM

Kdy: 1. 11. 2018
Kde: Mladá Boleslav: Škoda Auto - závod, muzeum

Dne 1. 11. 2018 proběhla exkurze do závodu a muzea ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, která byla uspořádána a financována realizátory projektu MAP II pro SO ORP Děčín ve spolupráci se ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o., ZŠ a MŠ Markvartice, p. o., ZŠ a MŠ Verneřice, p. o. Akce se zúčastnilo spolu s třídními učiteli 67 žáků 8. a 9. tříd výše vypsaných ZŠ. celý text

ostatní | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
16. 10. 2018 - ,,Živá knihovna povolání

16. 10. 2018 - ,,Živá knihovna povolání"

Kdy: 16. 10. 2018, 8:30 - 15:00 hod.
Kde: OC Pivovar Děčín (Sofijská 2/3, 405 02 Děčín)

Dne 16. 10. 2018 se v OC Pivovar Děčín poprvé uskutečnila celodenní akce s názvem Živá knihovna povolání pro žáky 9. tříd z SO ORP Děčín. Zúčastnilo se 405 žáků, ze 17 ZŠ. Akce byla členěna na dopolední a odpolední blok, aby všichni žáci a pedagogové mohli absolvovat interaktivní prezentace všech povolání. Organizátorem akce byl Svaz průmyslu a dopravy ČR, generálními partnery byl ÚP Krajská pobočka v Ústí nad Labem a Kontaktní pracoviště Děčín, Město Děčín, Ústecký kraj, agentura CzechInvest a MAS Labské skály z. s., partnery byly vystavující firmy a střední školy. Hlavním cílem akce bylo podpořit a motivovat zájem žáků 9. tříd ZŠ o studium oborů, představit jim možnost uplatnění na regionálním trhu práce, zajistit tak potřebnou kvalifikovanou sílu pro místní firmy a zamezit odchodu mladých lidí mimo Ústecký kraj. celý text

ostatní | 20. 10. 2018 | Autor: Správce Webu