Navigace

Obsah

DOKUMENTY A INFORMAČNÍ LETÁKY

https://opvvv.msmt.cz/vyzva/copy-vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-verze.htm

 

 

 1. VÝZVA Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - verze 2 - 11. listopadu 2017
 2. Příloha č. 1 výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - Přehled indikátorů pro vyplňování Žádosti o podporu v MS2014+
 3. Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria výzvy Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - Kontrola formálních náležitostí
 4. Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část OP VVV - Programové období 2014–2020 - VERZE: 5 - Platnost 9. listopadu 2017
 5. Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 1, výzvy 02_17_047 Místí akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) - 11. prosince 2017
 6. Pravidla pro žadatele a příjemce Specifická část Výzva PO3 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) - 15. listopadu 2017
 7. Příloha č. 3 výzvy MAP II - Postupy MAP II Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání
 8. Metodický výklad Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II.
 9. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV Č. j.: MSMT-34985/2017-2 - Platnost od 15. 2. 2018
 10. Kodex školy Příloha Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV - platnost od 15. 2. 2018
 11. Leták Výzva MAP II
 12. Metodický výklad Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - 1. 4. 2018
 13. VERZE 2 - Pravidla pro žadatele a příjemce Specifická část Výzva PO3 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) - 10. 4. 2018
 14. VERZE 3 - Příloha č. 3 Postupy MAP II, aktuální verze - Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání - 13.12.2018
 15. Relevantní strategie v území 2019