Obsah

Zprávy

16. 3. 2020 - Aktualizace dokumentu OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU – Jednání PS

Jednání pracovních skupin formou elektronické komunikace v termínu od 16. 3. 2020 - 27. 3. 2020 – Připomínkování a aktualizace dokumentu „OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU“ celý text

ostatní, MAP ORP DĚČÍN | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

11. 03. 2020 Jednání PS - ZRUŠENO - Setkání zástupců PS pro ČG projektu MAP II pro SO ORP Děčín, zástupců projektu SYPO a všech příznivců výuky ČJ

❗️❗️❗️POZOR ❗️❗️❗️ Z důvodu opatření v boji proti šíření koronaviru bude zítřejší (11. 3. 2020) plánované setkání zástupců PS pro čtenářskou pre/gramotnost projektu MAP II pro SO ORP Děčín, zástupců projektu SYPO – metodického kabinetu českého jazyka a literatury a všech příznivců výuky českého jazyka a literatury > přesunuto na nový náhradní termín, který bude včas zveřejněn. Všechny, kteří se přihlásili na toto setkání, budeme osobně informovat. Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

19. 11. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Matematickou gramotnost MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 19. 11. 2019 se konalo od 14:00 – 17:00 hod. setkání pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP II pro SO ORP Děčín na Základní škole a Mateřská škole Děčín III, na adrese Březová 369/25, příspěvková organizace. celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

25. 10. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Rovné příležitosti MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 25. 10. 2019 se konalo od 8:00 hod. na ZŠ Míru 152 setkání pracovní skupiny pro Rovné příležitosti. celý text

ostatní, MAP ORP DĚČÍN | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

23. 10. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Čtenářskou gramotnost MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 23. 10. 2019 se konalo od 13:00 hod. setkání pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost a to v Městské knihovně Děčín.

celý text

ostatní, MAP ORP DĚČÍN | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

17. 10. 2019 - Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 17. 10. 2019 se uskutečnilo od 13:00 hod. na MM Děčín Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín. V rámci společného setkání členů RT a PS MAP II pro SO ORP Děčín byli přítomní seznámeni s Evaluací činností pracovních skupin, dále byl přítomným představen postup aktualizace strategické části MAP. Na programu společného setkání členů RT a PS byly také implementační aktivity a stav financování.

Jedná se o tyto pracovní skupiny:
PS pro Matematickou gramotnost
PS pro Čtenářskou gramotnost
PS pro Rovné příležitosti
PS pro Financování celý text

ostatní | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

15. 10. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Financování MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 15. 10. 2019 se konalo od 13:00 hod. setkání Pracovní skupiny pro Financování MAP II pro SO ORP Děčín a to na Základní škole T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice.

celý text

MAP ORP DĚČÍN, AKTUALITY DC + UL | 17. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

31. 5. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Čtenářskou gramotnost MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 31. 5. 2019 se konalo od 13:00 hod. setkání pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost a to v Městské knihovně Děčín. celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

30. 5. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Rovné příležitosti MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 30. 5. 2019 se konalo od 9:00 hod. na ZŠ Míru 152 setkání pracovní skupiny pro Rovné příležitosti. celý text

ostatní | 12. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

22. 5. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Financování MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 22. 5. 2019 se konalo od 11:00 hod. setkání Pracovní skupiny pro Financování MAP II pro SO ORP Děčín a to na Základní škole T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice. celý text

ostatní | 30. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

9. 5. 2019 - Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 9. 5. 2019 se uskutečnilo od 08:30 hod. na MM Děčín Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín.
V rámci společného setkání členů RT a PS MAP II pro SO ORP Děčín byly uvedeny aktuální informace k projektu, dále byly představeny aktuální analytické výstupy z území SO ORP Děčín. PS byly seznámeny s nastavením a zpracováním revizí analýzy stavu a potřeb, SWOT - 3 analýz, identifikace příčin. V rámci programu došlo ke zhodnocení KA 4 Implementace ze strany RT a zhodnocení fungování PS.

Jedná se o tyto pracovní skupiny:
PS pro Matematickou gramotnost
PS pro Čtenářskou gramotnost
PS pro Rovné příležitosti
PS pro Financování celý text

ostatní | 9. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

4. 1. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Financování MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 4. 1. 2019 proběhlo setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Financování, které se konalo od 13:00 hod. na Základní škole a Mateřské škole Děčín IX, Na Pěšině 330, p. o. - sborovna školy. celý text

ostatní | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

12. 12. 2018 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Rovné příležitosti MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 12. 12. 208 proběhlo setkání PS pro Rovné příležitosti, které se konalo od 11:00 hod. na Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2405 02 Děčín I – malá zasedací místnost budovy B1
celý text

ostatní | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

16. 11. 2018 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro rozvoj Matematické gramotnosti MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 16. 11. 208 proběhlo setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti, které se konalo od 11:30 hod na Základní a Mateřské škole Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace. celý text

ostatní | 30. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

25. 10. 2018 - Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 25. října 2018 se uskutečnilo od 10:00 hod. na MM Děčín Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín. Na setkání proběhlo představení vybraných implementačních aktivit, které jsou zahrnuty v akčním plánu MAP, dále aktualizace těchto aktivit na základě jednání se zástupci aktérů ve vzdělávání zapojených do projektu MAP II. Výstupem tohoto setkání jsou návrhy členů PS na realizaci daných aktivit, náměty jejich financování a následně proběhla diskuze.
Jedná se o tyto pracovní skupiny:
PS pro Matematickou gramotnost
PS pro Čtenářskou gramotnost
PS pro Rovné příležitosti
PS pro Financování celý text

ostatní | 26. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

18. 9. 2018 - Setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Rovné příležitosti MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 18. 9. 2018 od 12 hod. proběhlo setkání PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MAP II pro SO ORP Děčín. Místem konání byla Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace, U Zámečku 352, Děčín IX, 40502 – kancelář ředitele.
celý text

ostatní | 20. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

29. 5. 2018 - Společné setkání pracovních skupin v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 29. 5. 2018 proběhlo v zasedací místnosti B1 na MM Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I společné setkání pracovních skupin v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín. celý text

ostatní | 29. 5. 2018 | Autor: Správce Webu