Navigace

Obsah

PS PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Do činnosti PS ČG jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Obsahem práce PS ČG je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG a rozvojem potenciálu každého žáka.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. (viz Postupy MAP II).

Pro posun v rozvoji ČG je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí PS pro ČG spolupracovat s PS pro financování.

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROZVOJ

ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

vedoucí PS

Mgr. Lenka Demuthová

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ludvíkovice, p. o., č. p. 68, 407 13 Ludvíkovice

člen PS

Mgr. Magda Petrášková

Ředitelka Základní škola a Mateřská škola Markvartice, p. o. , č.p. 197, 407 42 Markvartice

člen PS

Mgr. Ladislav Zoubek

Ředitel Městská knihovna Děčín, p.o., Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I

člen PS

Martin Kroupa, DiS.

Pedagog na Základní škole Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o., Vrchlického 630/5, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín

člen PS

Mgr. Martin Lána

Ředitel ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p. o.