Obsah

PS PRO FINANCOVÁNÍ

PS pro financování, bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV MAP. Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 (viz Postupy MAP II).

 

Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčního plánu. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionů, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO FINANCOVÁNÍ

Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

vedoucí PS

Mgr. Daniel Preisler

Základní škola T.G. Masaryka a gymnázie Česká Kamenice, p.o.

člen PS

Mgr. Jaroslav Skála

Starosta obce Arnoltice

Ředitel Základní školy v Děčíně II, Kamenická 1145, Děčín

člen PS

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Děčín IX, Na Pěšině 330, p.o., Děčín IX - Bynov, 405 05 Děčín

člen PS

Mgr. Bc. Eva Franzová

Ředitelka Speciální základní školy a Praktické školy v České Kamenici, Jakubcovo nám. 113, 407 21

člen PS

Ing. Renata Jírová

MAS Labské skály, z.s.