Navigace

Obsah

REALIZAČNÍ TÝM

 

Realizační tým je složen z týmu administrativního a týmu odborného:

A) Administrativní tým je zodpovědný zejména za:

  • koordinaci projektových aktivit;
  • organizační a provozní stránku projektu;
  • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu;
  • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení  organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu).

 

B) Odborný tým je zodpovědný zejména za:

  • věcné plnění aktivit projektu;
  • tvorbu výsledků a výstupů projektu;
  • aktivní práci s cílovými skupinami.

 

 

ADMINISTRATIVNÍ TÝM

Funkce

Jméno a příjmení, organizace

Mail

Telefon

Hlavní manažer projektu MAP II

Hana Blažková

MAS Labské skály, z.s.

blazkova.masls@seznam.cz

+ 420 702 132 761

Finanční manažer projektu MAP II

Petra Šofrová

MAS Labské skály, z.s.

sofrova.masls@seznam.cz

+ 420 731 485 975

Administrátor projektu MAP II za partnera město Děčín

Mgr. Anna Zemanová

MM Děčín – Odbor rozvoje - oddělení strategického rozvoje a řízení projektů

anna.zemanova@mmdecin.cz

+ 420 723 581 146

Administrátor a asistent projektu MAP II

Bc. Petra Auerveková

MAS Labské skály, z.s.

auervekova.masls@seznam.cz

+ 420 725 527 505

 

ODBORNÝ TÝM

Funkce

Jméno a příjmení, organizace

Mail

Telefon

Koordinátorka projektu MAP II

Hana Blažková

MAS Labské skály, z.s.

blazkova.masls@seznam.cz

+ 420 702 132 761

Koordinátor MAP pro oblast MAS Český sever, z.s.

Hana Kracmanová

MAS Labské skály, z.s.

kracmanova@masceskysever.cz

+ 420 602 349 235

Koordinátor MAP pro oblast město Děčín

 

Mgr. Jiří Zikmund

MAS Labské skály, z.s.

zikmund.masls@seznam.cz + 420 720 327 964

Koordinátor pro strategické plánování škol

Mgr. Kateřina Riedelová

MAS Labské skály, z.s.

riedelova.masls@seznam.cz

+ 420 724 114 373

Koordinátor aktivit projektu a Implementace

Mgr. Kateřina Riedelová

MAS Labské skály, z.s

riedelova.masls@seznam.cz + 420 724 114 373
Odborný metodik a pedagogický konzultant z praxe

Mgr. Miroslava Šmídová

MAS Labské skály, z.s. (ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o., Opletalova 699, 407 22   Benešov nad Ploučnicí)
smidova@zsbnpl.cz + 420 721 028 338
Facilitátor realizovaných setkání a diskuzí

Bc. Ludmila Hyhlanová

MAS Labské skály, z.s.
hyhlanova.masls@seznam.cz +420 728 398 528
Analytik a koordinátor pro evaluaci

Mgr. Jiří Zikmund

MAS Labské skály, z.s.

zikmund.masls@seznam.cz + 420 720 327 964
Odborný referent pro školství za partnera město Děčín

Jaroslava Srbová

MM Děčín - Odbor školství a kultury

 jarsrbo@mmdecin.cz

+ 420 778 474 116

 

01_Realizacni tym_SO ORP DC_01_02_2018

02_Realizacni tym_SO ORP DC_01_03_2018

03_Realizacni tym_SO ORP DC_01_04_2018

05_Realizacni tym_SO ORP DC_01_07_2018

06_Realizacni tym_SO ORP DC_01_08_2018

07_Realizacni tym_SO ORP DC_01_09_2018

08_Realizacni tym_SO ORP DC_01_10_2018

09_Realizacni tym_SO ORP DC_01_01_2019

10_Realizacni tym_SO ORP DC_06_03_2019 

11_Realizacni tym_SO ORP DC_01_07_2019