Obsah

27. 03. 2018 - NÁVRH pro ŘV - KOMUNIKAČNÍ ŘÁD

10. 04. 2018 - NÁVRH pro ŘV - ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA MAP II

11. 07. 2018 - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. - Přehled realizovaných projektů v území SO ORP Děčín

24. 09. 2018 - Revize SWOT analýz_Verze_1

11. 10. 2018 - Dílny ve školách v ORP Děčín - Výstup dotazníkového šetření – říjen 2018 (9. RT)

11. 10. 2018 - Identifikace dotčené veřejnosti - Výstup 9. RT

11. 10. 2018 - Aktivity v rámci KA 4 Implementace MAP - Výstup ke 4. 10. 2018 - 9. RT

14. 11. 2018 - Seznam plánovaných evaluací jejich témat a cílů

14. 11. 2018 - Harmonogram realizace jednotlivých evaluací

19. 12. 2019 - Evaluace ročního Akčního plánu 2017/2018

03. 01. 2019 - Přehled realizovaných projektů v SO ORP Děčín – Šablony I - Výstup dotazníkového šetření Šablon I a II k 26. 11. 2018 - Aktualizace dokumentu k 3. 1. 2019

29. 04. 2019 - 1. Průběžná sebehodnotící zpráva

29. 04. 2019 - Vyhodnocení dotazníkového šetření - Rodiče dětí a žáků MŠ a ZŠ 10-2018/01-2019

29. 04. 2019 - Revize Ročního akčního plánu 2017/2018, Nastavení Ročního akčního plánu 2018/2019

22. 05. 2019 - Relevantní strategie v území 2019

31. 05. 2019 - Nákladovost vzdělávání v SO ORP Děčín

26. 06. 2019 - Informace o stávajícím stavu gramotností

26. 06. 2019 - Agregovaný popis potřeb škol za území SO ORP Děčín

26. 06. 2019 - Revize SWOT-3 analýz

09. 08. 2019 - Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení

29. 08. 2019 - Aktuální informace o potřebách investic a stupni připravenosti

27. 09. 2019 - Relevatní strategie v území_2019_aktualizovano ZÁŘÍ_2019

14. 10. 2019 - Konfrontační matice SWOT-3 analýz

14. 10. 2019 - Revize SWOT-3 analýz

29. 11. 2019 - Výstup dotazníkového šetření potřeb ZS a MS v rámci projektu Šablony I a II OP VVV

04. 11. 2019 - Evaluace činnosti pracovních skupin_FINAL

16. 12. 2019 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Šablony pro MŠ a ZŠ II. - Přehled realizovaných projektů v území SO ORP Děčín (data k 25. 11. 2019)

27. 02. 2020 - Obecná SWOT analýza ORP Děčín ve vztahu k předmětu projektu MAP II pro SO ORP Děčín

27. 02. 2020 - Analýza dotčených skupin v oblasti vzdělávání v řešeném území

27. 02. 2020 - Analýza rizik v oblasti vzdělávání v řešeném území

03. 04. 2020 - Opatření akčního plánu - aktualizace duben 2020

03. 04. 2020 - 2. průběžná sebehodnotící zpráva

18. 06. 2020 - Evaluace ročního akčního plánu 2018-2019

24. 07. 2020 - Přehled projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I, II a III

31. 08. 2020 - Metodický kabinet pro MŠ

26. 11. 2020 - Identifikace dotčené veřejnosti (34. online jednání RT)

26. 11. 2020 - Přehled projektů zjednodušeného vykazovaní - Šablony I, II a III (34. online jednání RT)

26. 11. 2020 - Seznam plánovaných evaluací, jejich témat a cílů_verze 2 (34. online jednání RT)

14. 12. 2020 - Výstup dotazníkového šetření potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu Šablony II a III

20. 01. 2021 - Výstup dotazníkového šetření - Dotazník pro žáky z území ORP Děčín

23. 04. 2021 - Evaluace ročního aknčího plánu 2019-2020

31. 08. 2021 - Relevantní strategie v území - aktualizováno srpen 2021

31. 08. 2021 - Hodnocení vzdělávání na školách - žáci ZŠ

31. 08. 2021 - Agregovaný popis potřeb škol za území SO ORP Děčín - aktualizováno srpen 2021

31. 08. 2021 - Informace o stávajícím stavu gramotností a inkluzivity - aktualizováno srpen 2021

30. 09. 2021 - Revize SWOT-3 analýz

30. 09. 2021 - Konfrontační matice SWOT-3 analýz

30. 09. 2021 - Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich příčin a návrhy řešení