Obsah

5. 3. 2018 - NÁVRH pro ŘV - STATUT A JEDNACÍ ŘÁD

27. 3. 2018 - NÁVRH pro ŘV - KOMUNIKAČNÍ ŘÁD

10. 4. 2018 - NÁVRH pro ŘV - ORGANIZAČNÍ  STRUKTURA MAP II

11. 7. 2018 - Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. - Přehled realizovaných projektů v území SO ORP Děčín

24. 09. 2018 - Revize SWOT analýz_Verze_1

11. 10. 2018 - Dílny ve školách v ORP Děčín - Výstup dotazníkového šetření – říjen 2018 (9. RT)

11. 10. 2018 - Identifikace dotčené veřejnosti - Výstup 9. RT

11. 10. 2018 - Aktivity v rámci KA 4 Implementace MAP - Výstup ke 4. 10. 2018 - 9. RT

14. 11. 2018 - Seznam plánovaných evaluací jejich témat a cílů

14. 11. 2018 - Harmonogram realizace jednotlivých evaluací

19. 12. 2019 - Evaluace ročního Akčního plánu 2017/2018

03. 01. 2019 - Přehled realizovaných projektů v SO ORP Děčín – Šablony I - Výstup dotazníkového šetření Šablon I a II k 26. 11. 2018 - Aktualizace dokumentu k 3. 1. 2019

29. 04. 2019 - 1. Průběžná sebehodnotící zpráva

29. 04. 2019 - Vyhodnocení dotazníkového šetření - Rodiče dětí a žáků MŠ a ZŠ 10-2018/01-2019

29. 04. 2019 - Revize Ročního akčního plánu 2017/2018, Nastavení Ročního akčního plánu 2018/2019

22. 05. 2019 - Relevantní strategie v území 2019

31. 05. 19 - Nákladovost vzdělávání v SO ORP Děčín

26. 06. 2019 - Informace o stávajícím stavu gramotností

26. 06. 2019 - Agregovaný popis potřeb škol

26. 06. 2019 - Revize SWOT-3 analýz

14. 10. 2019 - Konfrontační matice SWOT-3 analýz

14. 10. 2019 - Revize SWOT-3 analýz