Obsah

10. 5. 2018 - 01. ŘV - Schválený aktualizovaný seznam členů Řídícího výboru MAP II pro SO ORP Děčín

10. 5. 2018 - 01. ŘV - Schválený aktualizovaný Statut a Jednací řád

10. 5. 2018 - 01. ŘV - Schválený komunikační plán

10. 5. 2018 - 01. ŘV - Schválená organizační struktura MAP II

30. 11. 2018 - 02. ŘV - Schválený aktualizovaný seznam členů Řídícího výboru MAP II pro SO ORP Děčín - platnost od 01. 12. 2018

29_05_2019 - 03. ŘV - 1. Průběžná sebehnodnotící zpráva

29_05_2019 - 03. ŘV - Revize ročního akčního plánu + Nastavení ročního akčního plánu 2018/2019

31_07_2019_Aktualizovaný Strategický rámec_MAP_DC_Verze_4.0

31. 01. 2020_Aktualizované složení členu Řídicího výboru s platnosti od 1. 2. 2020

31. 01. 2020_Aktualizace hlavních problémů k řešení, popis jejich príčin a návrhy řešení_09_08_2019

31. 01. 2020_Informace o potřebách investic ve školách a stupni připravenosti_29_8_2019

31. 01. 2020_Revize SWOT-3 analýz a konfrontační matice SWOT-3 analýz_14_10_2019

31. 01. 2020_AKTUALIZOVANÁ STRATEGICKÁ ČÁST: STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023_31. 01. 2020_Verze 5.0

20_04_2020_Aktualizované složení členů Řídicího výboru s platností od 20. 4. 2020

20_04_2020_2. Průběžná sebehodnotící zpráva MAP II PRO SO ORP DĚČÍN za období Únor 2019 - Leden 2020

20_04_2020_OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU Duben 2020

29_05_2020_ „Revize ročního akčního plánu 2018/2019 a Nastavení ročního akčního plánu 2019/2020"

29_05_2020_MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II pro SO ORP DĚČÍN na období 2018-2023 - Verze 1.1_FINAL

21. 8. 2020 Aktualizované složení členů Řídidcího výboru s platností od 21. 8. 2020

Aktuální "Harmonogram výzev 2020 - verze 03", zveřejněna 4. 9. 2020