Navigace

Obsah

Organizační struktura MAP II
Podoba organizační struktury MAP II (dále jen „MAP“) byla sestavena na základě zkušeností z předchozího projektu s ohledem na specifika řešeného území a v souladu s Postupy zpracování místních akčních plánů.
V průběhu realizace projektu může docházet k dílčím aktualizacím organizační struktury, složení Řídícího výboru MAP (dále jen „ŘV MAP“), popř. jeho Statutu a Jednacího řádu nebo pracovních skupin (dále jen „PS MAP“) dle potřeb území, především na základě výsledků průběžných evaluací předchozího projektu MAP a monitoringu projektu.
 

OS_1

OS_2

OS_3

 

organizační struktura

Organizační struktura_MAP II_27_06_2019