Navigace

Obsah

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST
Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

E-mail
vedoucí PS

Mgr. Lucie Marková

ZŠ Vojnovičova

zsv.mark@seznam.cz

člen PS

Jiří Starý

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

stary@svkul.cz
člen PS

Mgr. Lenka Kůtková

ZŠ SNP

kutkova@zssnp6.cz
člen PS

Mgr. Tomáš Krsek

ZŠ Mírová

krsek@zsmirova.net
člen PS

Mgr. Dagmar Brožová

ZŠ Chabařovice

reditel@zschaba.cz

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Do činnosti PS ČG jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Obsahem práce PS ČG je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka.

 

Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG a rozvojem potenciálu každého žáka.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. (viz Postupy MAP II).

Pro posun v rozvoji ČG je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí PS pro ČG spolupracovat s PS pro financování.

 

26. 6. 2018 - 1. jednání PS ČG, Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19

01_pozvanka_PS_ČG_26_6_2018

01_zapis_PS_ČG_26_6_2018

 

18. 9. 2018 - 2. jednání PS ČG, Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19

02_pozvanka_PS_ČG_18_09_2018

02_zapis_PS_ČG_18_09_2018

 

13. 2. 2019 - 3. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

03_pozvanka_PS_ČG_13_02_2019

03_zapis_PS_ČG_13_02_2019

 

28. 2. 2019 - 4. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

04_pozvanka_PS_ČG_28_02_2019

04_zapis_PS_ČG_28_02_2019

 

10. 6. 2019 - 5. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

05_pozvánka_PS_ČG_10_06_2019

05_zapis_PS_ČG_30_05_2019

 

26. 8. 2019 - 6. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

06_pozvánka_PS_ČG_26_08_2019

06_zápis_PS_ČG_26_08_2019

 

9. 12. 2019 - 7. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

07_pozvánka_PS_ČG_09_12_2019

07_zápis_PS_ČG_09_12_2019 

 

21.4.2020 - 8. jednání PS ČG, online jednání 

08_zápis_PS_ČG_21_04_2020 

 

24.8.2020 - 9. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

09_pozvánka_PS_ČG_24_08_2020

09_zápis_PS_ČG_24_08_2020

 

10.03.2021 - 10. jednání PS ČG, online jednání

10_zápis_PS_ČG_10_03_2021

 

15.03.2021 - 11. jednání PS ČG, online jednání

11_zápis_PS_ČG_15_03_2021 

 

20.04.2021 - 12. jednání PS ČG, online jednání 

12_zápis_PS_ČG_20_04_2021 

 

6.10.2021 - 13. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6.patře

13_pozvánka_PS_ČG_6_10_2021 

13_zápis_PS_ČG_06_10_2021

 

4.11.2021 - společné jednání pracovních skupin projektu - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 

Zápis_společné_jednání PS_ 4_11_2021