Navigace

Obsah

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST
Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

E-mail
vedoucí PS

Mgr. Lucie Marková

ZŠ Vojnovičova

 

zsv.mark@seznam.cz

člen PS

Jiří Starý

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

stary@svkul.cz
člen PS

Mgr. Lenka Kůtková

ZŠ SNP

kutkova@zssnp6.cz
člen PS

Mgr. Tomáš Krsek

ZŠ Mírová

krsek@zsmirova.net
člen PS

Mgr. Dagmar Brožová

ZŠ Chabařovice

reditel@zschaba.cz

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Do činnosti PS ČG jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Obsahem práce PS ČG je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka.

 

Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG a rozvojem potenciálu každého žáka.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. (viz Postupy MAP II).

Pro posun v rozvoji ČG je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí PS pro ČG spolupracovat s PS pro financování.

 

26. 6. 2018 - 1. jednání PS ČG, Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19

01_pozvanka_PS_ČG_26_6_2018