Obsah

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

PRO FINANCOVÁNÍ

 

Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

E-mail
vedoucí PS

Ing. Martina Kopřivová 

kustkova.map2@gmail.com

člen PS

Mgr. Marie Čápová

reditel@zsnestemicka.cz
člen PS

Mgr. Jana Tošovská

j.tosovska@gmail.com

člen PS Lucie Podrápská 

podrapska@icuk.cz 

 

PS pro financování

PS pro financování, bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV MAP. Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 (viz Postupy MAP II).

Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčního plánu. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionů, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

 

3. 8. 2018 - 1. jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Libouchec 233

01_pozvanka_PS_F_03_08_2018

01_zapis_PS_F_03_08_2018

 

3. 12. 2018 - 2. jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z.s, Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

02_pozvanka_PS_F_03_12_2018

02_zapis_PS_F_03_12_2018

 

21. 3. 2019 - 3. jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

03_pozvanka_PS_F_21_03_2019

03_zapis_PS_F_21_03_2019

 

10. 4. 2019 - 4. jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z. s. , Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

04_pozvanka_PS_F_10_04_2019

04_zapis_PS_F_10_04_2019

 

21. 11. 2019 - 5. jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z. s. , Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

05_pozvánka_PS_F_21_11_2019

05_zápis_PS_F_22_11_2019

 

9.3. 2020 - 6.jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 

06_zápis_PS_F_09_03_2020

 

22.4. 2020 - 7. jednání PS F - Online setkání prostřednictvím Google meet

07_zápis_PS_F_22_04_2020

 

24.4. 2020 - 8. zápis PS F - Online setkání prostřednictvím Google meet

08_zápis_PS_F_24_04_2020

 

15.9.2020 - 9. zápis PS F - Online setkání prostřednictvím Google meet

09_zápis_PS_F_15_9_2020

 

22.03.2021 - 10. zápis PS F - Online setkání prostřednictví Google meet 

10_zápis_PS_F_22_03_2021

 

07.04.2021 - 11. zápis PS F - Online setkání prostřednictvím Google meet 

11_zápis_PS_F_07_04_2021 

 

22.04.2021 - 12. zápis PS F - Online setkání prostřšednictvím nástroje zoom

12_zápis_PS_F_22_04_2021