Obsah

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

E-mail
vedoucí PS

Mgr. Vladěna Zingová

KÚÚK

zingova.v@kr-ustecky.cz
člen PS

Mgr. Bc. Ivana Kopřivová

škola Molekula

ivana.koprivova@gmail.com
člen PS

Lenka Strnadová

zástupce rodičů

ullenka37@gmail.com
člen PS

Mgr. Kateřina Šimková

ZŠ Školní náměstí

katerina.brabcova@gmail.com
člen PS

Mgr. Dana Hádková

škola Cyril Mooney

dana@hadkova.com

 

PS pro rovné příležitosti

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, sdílení dobré praxe, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol.

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 (viz Postupy MAP II).

Pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity vzdělávacího systému v území je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí tato PS spolupracovat s PS pro financování.

PS pro rovné příležitosti navrhuje a plánuje aktivity zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. Tyto aktivity musí být zařazeny v SR MAP v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně v akčním plánu a musí být v obou dokumentech označeny poznámkou PŘÍLEŽITOST. 

 

Před samotným sestavením PS byl uspořádán Workshop na téma společného vzdělávání s názvem "ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VS. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP VE VZDĚLÁVÁNÍ"

22. 5. 2018 - 1.Workshop PS RP - Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, W. Churchilla 3

22. 5. 2018 - Pozvánka Workshop

22. 5. 2018 - Zápis_Workshop

 

Po skončení workshopu byli přítomní osloveni s nabídkou členství v pracovní skupině pro rovné příležitosti, ta byla ze zájemců ustanovena a bezprostředně následovalo 1. jednání této skupiny.         

22. 5. 2018 - 1. jednání PS RP -  Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, W. Churchilla 3

01_pozvánka_PS_RP_22_05_2018

01_zápis_PS_RP_22_05_2018

 

12. 6. 2018 - 2. jednání PS RP - Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem

02_pozvánka_PS_RP_12_06_2018

02_zápis_PS_RP_12_06_2018

 

17. 10. 2018 - 3. jednání PS RP - Magistrát města Ústí nad Labem

03_pozvánka_PS_RP_17_10_2018

03_zápis_PS_RP_17_10_2018

 

7. 2. 2019 - 4. jednání PS RP - Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, W. Churchilla 3

04_pozvánka_PS_RP_07_02_2019

04_zápis_PS_RP_07_02_2019

 

10. 9. 2019 - 5. jednání PS RP - Magistrát města Ústí nad Labem

05_pozvánka_PS_RP_10_09_2019

05_zápis_PS_RP_10_09_2019

 

21. 10. 2019 - 6. jednání PS RP - Magistrát města Ústí nad Labem

06_pozvánka_PS_RP_21_10_2019

06_zápis_PS_RP_21_10_2019

 

4.3.2020 - 7. jednání PS RP - Magistrát města Ústí nad Labem

 07_zápis_PS_RP_04_03_2020

 

21.4.2020 - 8. jednání PS RP - online jednání

08_zápis_PS_RP_21_04_2021

 

24.11.2020 - 9. jednání PS RP - online jednání

09_pozvánka_PS_RP_24_11_2020

09_zápis_PS_24_11_2020 


27.01.2021 - 10. jednání PS RP - online jednání 

10_pozvánka_PS_RP_27_01_2021

09_zápis_PS_RP_27_01_2021

 

15.04.2021 - 11.- jednání PS RP - online jednání 

11_pozvánka_PS_RP_15_04_2021

11_zápis_PS_RP_15_04_2021

 

22.04.2021 - 12. jednání PS RP - online jednání 

12_pozvánka_PS_RP_22_04_2021

12_zápis_PS_RP_22_04_2021

 

11.10.2021 - 13. jednání PS RP - Magistrát města Ústí nad Labem

13_pozvánka_PS_RP_11_10_2021 

13_zápis_PS_RP_11_10_2021

 

4.11.2021 - společné jednání pracovních skupin, kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 

Zápis_PS_společné_04_11_2021