Navigace

Obsah

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DĚČÍN

25.04.2019

29. 4. 2019 - 15. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

29. 4. 2019 - 15. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

23.04.2019

31. 1. 2019 - ZŠ a MŠ v Březové

31. 1. 2019 - ZŠ a MŠ v Březové

31. 1. 2019 - ZŠ a MŠ v Březové

Detail

23.04.2019

4. 1. 2019 - ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí

4. 1. 2019 - ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí

4. 1. 2019 - ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí

Detail

17.04.2019

Polytechnika, která táhne

10. 6. 2019 - Pozvánka na konferenci: "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE"

Zveme Vás na konferenci s názvem "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE". Tato konference je připravena v rámci spolupráce projektů MAP II pro SO ORP Děčín, MAP ORP Litoměřice II, MAP ORP Roudnice nad Labem II, NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání. Partneři akce jsou: OHK Litoměřice, OHK Děčín, DDM Rozmarýn Litoměřice, TKM Litoměřice. datum konání: 10. 6. 2019 čas konání: 9:00 – 16:00 hod. místo konání: Hrad Litoměřice, KKD Litoměřice Na některé z připravovaných workshopů a přednášek je potřeba se registrovat pomocí přihlašovacího formuláře. Odkaz na přihlášku zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnO4PJqmGgqRIoNbj21GdoQiRG676gieZaxWFoR1lC_BpZNw/viewform?fbclid=IwAR0Dqqk5IyvB4tT0L5TcDAe7TNFIGY54prOjQ2_XE_Pc3XYOUpJDivg5VL0

Detail

12.04.2019

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si vás informovat o aktualizaci „Místního akčního plánu – Strategický rámec MAP“ (dále jen SR), která bude ukončena dne 30. 4. 2019 ve 12:00. SR je možné aktualizovat dvěma způsoby: 1.) V případě nového investičního záměru je třeba zaslat údaje k investičnímu záměru prostřednictvím vyplnění údajů (příloha č. 1). Při požadavku na zařazení investice školy (MŠ a ZŠ) do SR je základním předpokladem souhlas zřizovatele s investičním záměrem školy (příloha č. 2) 2.) V případě potřeby doplnění/ úpravy již zařazeného investičního záměru nám prostřednictvím e-mailu zašlete požadované změny. Investiční záměr v e-mailu identifikujte pomocí názvu školy a názvu projektu. Platnou verzi SR naleznete zde – http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-93-166-cs_3.pdf&original=STRATEGICKY%20RAMEC_3.0_24_4_18.pdf Vaše žádosti zasílejte na adresu davidova.masls@seznam.cz do 23. 4. 2019 do 12:00.

Detail

10.04.2019

2. 4. 2019 - akreditovaný seminář "JAK SE DĚLÁ POHÁDKA"

2. 4. 2019 - akreditovaný seminář "JAK SE DĚLÁ POHÁDKA"

Dne 2. 4. 2019 se konal akreditovaný seminář nesoucí název "Jak se dělá pohádka", který byl realizován v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z.s. Cílem akreditovaného semináře bylo zvýšení kompetence pedagoga při práci s dítětem předškolního věku, zaměřené na zvýšení kvality jednotlivých složek pedagogického procesu. Kdy: 2. 4. 2019 9:30 - 16:00 Kde: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168/16, Děčín 1

Detail

08.04.2019

18. 4 2019 - 14. jednání RT

18. 4 2019 - 14. jednání RT

Detail

05.04.2019

16. 4. 2018 - KURZ PŘEŽITÍ VE ŠKOLE 1

16. 4. 2018 - KURZ PŘEŽITÍ VE ŠKOLE

Dne 16. 4. 2019 se uskuteční od 17:00 h. workshop pro rodiče, kteří hledají cestu, jak podpořit své děti na cestě školní docházkou. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Detail

04.04.2019

27. 3. 2019 - "ÚČINNÉ METODY PŘI PRÁCI SE SKUPINOU, ANEB POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ"

27. 3. 2019 - "ÚČINNÉ METODY PŘI PRÁCI SE SKUPINOU, ANEB POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ"

Dne 27. 3. 2019 se konal akreditovaný seminář "Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě" v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z. s. V rámci tohoto semináře byly představeny formy a metody, inspirované principy vycházející z umění, dramatické výchovy a také z umění koučinku a osobnostního poradenství. Cíl tohoto semináře byl zaměřen na posunutí kompetencí účastníků – a) vytváření pozitivního klima ve skupině, b) efektivně vést skupinu a kultivovat dynamiku skupiny dětí nebo mládeže. Kdy: 27. 3. 2019 9:30-16:00 h. Kde: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168/16, Děčín 1

Detail

04.04.2019

29. 3. 2019 - 14. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

29. 3. 2019 - 14. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

04.04.2019

2. 4. 2019 -  akreditovaný seminář: ,,JAK SE DĚLÁ POHÁDKA"

2. 4. 2019 - akreditovaný seminář: ,,JAK SE DĚLÁ POHÁDKA"

Dne 2. 4. 2019 - proběhl akreditovaný seminář nesoucí název ,,JAK SE DĚLÁ POHÁDKA'', který byl pořádán v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z. s. Cílem akreditovaného semináře bylo zvýšení kompetence pedagoga při práci s dítětem předškolního věku, zaměřené na zvýšení kvality jednotlivých složek pedagogického procesu.

Detail

01.04.2019

27. 3. 2019 -  akreditovaný seminář: "Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě" 1

27. 3. 2019 - akreditovaný seminář: "ÚČINNÉ METODY PŘI PRÁCI SE SKUPINOU, ANEB POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ"

Dne 27. 3. 2019 proběhl odborný akreditovaný seminář „Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě“, který byl pořádán v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z. s. V rámci tohoto kurzu byly představeny formy a metody, inspirované principy vycházející z umění, dramatické výchovy a také z umění koučinku a osobnostního poradenství. Cíl kurzu byl zaměřen na posunutí kompetencí účastníků – a) vytváření pozitivního klima ve skupině, b) efektivně vést skupinu a kultivovat dynamiku skupiny dětí nebo mládeže.

Detail

07.03.2019

12. 3 2019 - 13. jednání RT

12. 3 2019 - 13. jednání RT

Detail

01.03.2019

28. 2. 2019 - SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ S WORKSHOPEM

28. 2. 2019 - SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ S WORKSHOPEM

Dne 28. 2. 2019 se uskutečnilo společné setkání ředitelů s workshopem za účelem sdílení zkušeností z 1. bloku vzdělávacích aktivit projektu s brainstormingem na téma aktuální potřeby škol. Společné setkání ředitelů s workshopem "Popis potřeb škol" se konalo na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Program: - sdílení zkušeností z realizace prvního vzdělávacího bloku (semináře učitelů, výjezdní vzdělávací program žáků) – zpětná vazba zástupců škol z I. bloku - vedlejší přínosy aktivit implementace - seznámení s aktivitami Poradenského a edukačního centra („PEC“) a možnostmi jeho využití (Mgr. Jiřina Housová) - BRAINSTORMING – společný popis potřeb škol (sběr informací pro potřeby aktualizace MAP – sebereflexe škol) - tvorba Akčního plánu 2018/2019 + aktualizace Strategického rámce MAP

Detail

26.02.2019

Pozvánka na akreditovaný seminář: ,,Jak se dělá pohádka" 1

2. 4. 2019 - Pozvánka na akreditovaný seminář: ,,Jak se dělá pohádka"

Zveme Vás na akreditovaný seminář nesoucí název: „Jak se dělá pohádka“, který je pořádán v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z. s. datum konání: 2. 4. 2019 čas konání: 9:30 – 16:00 hod. místo konání: Rákosníček Děčín, z. s., Provaznická 1168/16, Děčín 1 (2. patro – školící místnost)

Detail

25.02.2019

Pozvánka na akreditovaný seminář: "Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě" 1

27. 3. 2019 - Pozvánka na akreditovaný seminář: "Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě"

„Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě“ V rámci projektu MAP II pro SO ORP jsme ve spolupráci s organizací Rákosníček, z.s. Děčín připravili výše uvedený akreditovaný seminář. Termín: 27. 3. 2019 od 9:30 – 16:00 hod. Místo: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168/16, Děčín 1 (2. patro – školící místnost) Podrobnější informace naleznete v pozvánce a přihlašovacím formuláři. Účastníci na základě praktických cvičení, vycházejících ze zážitkové pedagogiky a zaměřených na týmovou práci a komunikace: * analyzují svoji vlastní roli ve skupině, na základě prožité zkušenosti; * pojmenují všechny složky, které tvoří dynamiku skupiny; * aplikují prožité metody posilující spolupráci a otevřenou komunikaci do vlastní výuky; * na základě použitých a osvojených metod řeší nestandardní situace ve třídě; * na základě použitých a osvojených metod aktivně zařazují do pedagogického procesu cílenou zpětnou vazbu. Aktérům ve vzdělávání z území SO ORP Děčín je akreditovaný seminář poskytován zdarma v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín. Kapacita účastníků je omezena.

Detail

25.02.2019

21. 2. 2019 - 13. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

21. 2. 2019 - 13. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

21.02.2019

28. 2. 2019 - společné setkání ředitelů  1

28. 2. 2019 - SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ

Dne 28. 2. 2019 se uskuteční setkání ředitelů za účelem sdílení zkušeností z 1. bloku vzdělávacích aktivit projektu s brainstormingem na téma aktuální potřeby škol.

Detail

19.02.2019

5. 2. 2019 - 12. jednání RT

5. 2. 2019 - 12. jednání RT

Detail

31.01.2019

24. 1. 2019 - workshop "MATEMAGIKA - POČÍTÁNÍ PRAVOU HEMISFÉROU"

24. 1. 2019 - workshop "MATEMAGIKA - POČÍTÁNÍ PRAVOU HEMISFÉROU"

Dne 24. 1. 2019 proběhl workshop "MateMagika - počítání pravou hemisférou" (rozvoj gramotností a kompetencí). Cílem bylo seznámení s metodou MateMagiky a jejími základy. Cílovou skupinou byli pedagogičtí pracovníci včetně vedoucích pedagogických pracovníků, členů Realizačního týmu MAP II a zaměstnanců z OŠK (Odbor školství a kultury) Kdy: 24. 1. 2019 10:30 - 13:00 h. Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - zasedací síň B1

Detail

30.01.2019

24. 1. 2019 - workshop ,,MATEMAGIKA - POČÍTÁNÍ PRAVOU HEMISFÉROU"

24. 1. 2019 - workshop ,,MATEMAGIKA - POČÍTÁNÍ PRAVOU HEMISFÉROU"

Dne 24. 1. 2019 se konal workshop nesoucí název "MATEMAGIKA - počítání pravou hemisférou", který byl pořádán v rámci Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín na Magistrátu města Děčín. Program spočíval v osobním příběhu lektora, který se na úvod představil a poté následovaly ukázky matemagiky, rozdíl ve vnímání informací a v myšlení mezi "jedničkářem a čtyřkařem". Část programu byla věnována i tématu "Jak se učit cizí jazyk bez šprtání". V závěru semináře byl prostor i pro diskusi.

Detail

28.01.2019

PRVNÍ BLOK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZA NÁMI! :)

PRVNÍ BLOK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZA NÁMI! :)

Minulý týden zakončila první vlnu vzdělávacího programu ZŠ Husova. Další blok vzdělávacího programu bude opět pokračovat na přelomu května a června 2019. Děkujeme všem zúčastněným z lednového bloku za skvělou spolupráci!

Detail

25.01.2019

25. 1. 2019 - 12. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

25. 1. 2019 - 12. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

24.01.2019

pozvánka

GLOBE Café v Kadani

Kolegové zvou na GLOBE Café v Kadani! :) KDY: pondělí 18. 2. 2019 od 15 do 17 hodin KDE: Gymnázium Kadaň více informací najdete v přiložené pozvánce.

Detail

23.01.2019

POKRAČUJEME! :)

POKRAČUJEME! :)

Pokračujeme dál! :) Na ZŠ Palachova navázala ZŠ Školní náměstí, která se účastnila vzdělávacího programu ve dnech 22. - 23. 1. 2019. Tento týden zakončí ZŠ Husova.

Detail

21.01.2019

2. TÝDEN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAHÁJEN!

2. TÝDEN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAHÁJEN!

Druhý týden vzdělávacího programu zahájila ZŠ Palachova. Tento týden v tomto bloku dále pokračují ZŠ Školní náměstí, ZŠ a ZUŠ Husova. V průběhu dnešního dne byla natočena reportáž Českou televizí, která bude odvysílána na ČT 1 - Události v regionech!

Detail

18.01.2019

Jedeme dáál! :) 1

JEDEME DÁÁL! :)

Tento týden uzavřela 1. vlnu ZŠ Palachova, která bude v pondělí pokračovat. ZŠ Palachova nadchla originálními cedulkami pro označení tříd :)

Detail

16.01.2019

10. 1. 2019 - 11. jednání RT

10. 1. 2019 - 11. jednání RT

Detail

15.01.2019

zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály, z.s. - prosinec 2018

Zpravodaj MAS Labské skály, z.s. - prosinec 2018

Detail

14.01.2019

8. 1. 2019 - seminář "Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019"

8. 1. 2019 - seminář "Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019"

Dne 8. 1. 2019 proběhl seminář s názvem "Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019" na Magistrátu města Děčín pořádaný v rámci spolupráce aktérů projektů: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín a Místního akčního plánu vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk. Cílem bylo seznámení zástupců škol, školských zařízení, pracovníků z OŠK a členů realizačního týmu MAP II za účelem získání informací z oblasti aktuálních novel právních předpisů, sdílení zkušeností a neformální diskuse. Kdy: 8. 1. 2019 13:30 - 16:30 h. Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - zasedací síň B1

Detail

14.01.2019

UŽ FRČÍME! :)

UŽ FRČÍME! :)

Dne 14. 1. 2019 započala 1. vlna aktivit implementace v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem. Tento týden zahájila ZŠ Chabařovice, dále v tomto bloku pokračují ZŠ Neštěmická a ZŠ Palachova. Program pro žáky: žáci 1. - 3. ročníků: Dům dětí a mládeže žáci 4. - 6. ročníků: Severočeská vědecká knihovna žáci 7. - 9. ročníků: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Detail

14.01.2019

4. 1. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Financování MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 4. 1. 2019 proběhlo setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Financování, které se konalo od 13:00 hod. na Základní škole a Mateřské škole Děčín IX, Na Pěšině 330, p. o. - sborovna školy.

Detail

10.01.2019

3. 1. - 4. 1. 2019 - Dvoudenní odborný akreditovaný seminář "JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY"

3. 1. - 4. 1. 2019 - Dvoudenní odborný akreditovaný seminář "JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY"

Ve dnech 3.1. - 4. 1. 2019 se konal dvoudenní odborný akreditovaný seminář nesoucí název "JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY", který byl pořádaný v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín v Základní škole a Mateřské Děčín III, Březová 369/25. Tématem semináře je v rámci inkluzivního vzdělávání podpořit pedagogy v oblasti vedení třídnických hodin , které jsou jednou z forem práce s třídním kolektivem. Začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu, prevence krizových situací v třídním kolektivu. Kdy: 3.-4. 1. 2019 Kde: Základní škola, Březová 369/25, Děčín III

Detail

09.01.2019

8. 1. 2019 - Novely právních předpisů od 1. 1. 2019 pro vedoucí zaměstnance/zástupce škol a školských zařízení - Mgr. Pavel Zeman

8. 1. 2019 - Novely právních předpisů od 1. 1. 2019 pro vedoucí zaměstnance/zástupce škol a školských zařízení - Mgr. Pavel Zeman

Dne 8. 1. 2019 proběhl akreditovaný seminář - Novely právních předpisů od 1. 1. 2019 pro vedoucí zaměstnance/zástupce škol a školských zařízení s Mgr. Pavlem Zemanem. Seminář byl pořádán v rámci aktivit projektu MAP II pro SO ORP Děčín a MAP II pro SO ORP Rumburk a Vansdorf. Seminář byl realizován na Magistrátu města Děčín.

Detail

07.01.2019

3. - 4. 1. 2019 - Dvoudenní odborný akreditovaný seminář „JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY“

3. - 4. 1. 2019 - Dvoudenní odborný akreditovaný seminář „JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY“

Ve dnech 3.- 4. 1. 2019 proběhl Dvoudenní odborný akreditovaný seminář „JAK NA TŘÍDNICKÉ HODINY“. Seminář byl pořádaný v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín na Základní škole a Mateřské Děčín III, Březová 369/25. Tématem bylo v rámci inkluzivního vzdělávání podpořit pedagogy v oblasti vedení třídnických hodin, které jsou jednou z forem práce s třídním kolektivem. Začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu, prevence krizových situací v třídním kolektivu.

Detail

02.01.2019

19. 12. 2018 - 11. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

19. 12. 2018 - 11. jednání RT, MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

20.12.2018

17. 12. 2018 -  "AUTORSKÉ ČTENÍ A EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN"

17. 12. 2018 - "AUTORSKÉ ČTENÍ A EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN"

Dne 17. 12. 2018 proběhla akce s názvem Autorské čtení - Adventní pohádky a exkurze v Městské knihovně Děčín, p.o., Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín 1. Zúčastnili se žáci 2. a 4. ročníku ze škol ZŠ a MŠ Verneřice, p. o., ZŠ Malšovice, p. o., ZŠ Dobkovice, p. o. a ZŠ Jílové, p.o. Cílem této akce bylo vzbudit zájem o čtení a zlepšit tak oblast čtenářské gramotnosti prostřednictvím Autorského čtení (Adventních pohádek) spojené s exkurzí v Městské knihovně Děčín. Kdy: 17. 12. 2018 od 8:20 - 14:00 Kde: Městská knihovna Děčín, p.o., Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín 1

Detail

18.12.2018

17. 12. 2018 - AUTORSKÉ ČTENÍ - ADVENTNÍ POHÁDKY A EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN, p. o. 1

17. 12. 2018 - AUTORSKÉ ČTENÍ - ADVENTNÍ POHÁDKY A EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN, p. o.

Dne 17. 12. 2018 se konalo Autorské čtení Adventních pohádek s panem Rostislavem Křivánkem, kterého se zúčastnili žáci 2. - 4. tříd ZŠ. Autorské čtení bylo spojené s exkurzí v Městské knihovně Děčín, p. o.

Detail

14.12.2018

12. 12. 2018 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Rovné příležitosti MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 12. 12. 208 proběhlo setkání PS pro Rovné příležitosti, které se konalo od 11:00 hod. na Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2405 02 Děčín I – malá zasedací místnost budovy B1

Detail

10.12.2018

4. 12. 2018 - 10. jednání RT

4. 12. 2018 - 10. jednání RT

Detail

10.12.2018

12. 11. 2018 - 9. jednání RT

12. 11. 2018 - 9. jednání RT

Detail

10.12.2018

17. 10. 2018 - 8. jednání RT

17. 10. 2018 - 8. jednání RT

Detail

07.12.2018

30. 11. 2018 - 10. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

30. 11. 2018 - 10. jednání RT, MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

06.12.2018

adventní čtení

17. 12. 2018 - AUTORSKÉ ČTENÍ - ADVENTNÍ POHÁDKY A EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN, p. o.

Dne 17. 12. 2018 se bude konat Autorské čtení s panem Rostislavem Křivánkem pro žáky 2. - 4. tříd ZŠ, které bude spojené s exkurzí v Městské knihovně Děčín, p. o.

Detail

04.12.2018

30. 11. 2018 - 2. jednání ŘV - PER ROLLAM - Ústí nad Labem

30. 11. 2018 - 2. jednání Řídicího výboru MAP II pro SO ORP Děčín - Hlasování členů ŘV PER-ROLLAM o schválení navrhovaného usnesení - Změna členů ŘV od 01. 12. 2018

Detail

30.11.2018

16. 11. 2018 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro rozvoj Matematické gramotnosti MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 16. 11. 208 proběhlo setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti, které se konalo od 11:30 hod na Základní a Mateřské škole Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace.

Detail

30.11.2018

22. - 23. 11. 2018 - "VÝJEZDNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ"

22. - 23. 11. 2018 - "VÝJEZDNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ"

Ve dnech 22. - 23. 11. 2018 se uskutečnilo Výjezdní pracovní setkání pro zástupce škol a školských zařízení a pracovníků ve vzdělávání, které bylo pořádáno v rámci aktivit projektu MAP II pro SO ORP Děčín v penzionu Kamzík, Studený 35, Děčín 405 02. Tématem tohoto výjezdního setkání bylo získání aktuálních informací k projektu MAP II, workshopy na daná témata s praktickými ukázkami viz pozvánka, aktuální informace k projektu SYPO, k Šablonám a k Šablonám II. Diskuze v rámci sdílení dobré praxe na daná témata. Kdy: 22. 11. - 23. 11. 2018 Kde: penzion Kamzík, Studený 35, Děčín 405 02

Detail

28.11.2018

13. 11. - 15. 11. 2018 - „OCHUTNÁVKA TECHNICKÝCH ŘEMESEL - ZKUS TO SÁM“

13. 11. - 15. 11. 2018 - „OCHUTNÁVKA TECHNICKÝCH ŘEMESEL - ZKUS TO SÁM“

Ve dnech 13. 11. - 15. 11. 2018 proběhla již opakovaná vzdělávací akce s názvem „Zkus to sám“ pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ z ORP Děčín. Akce proběhla na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. Dělnická 825/15, Děčín VI - Letná, 405 02 Děčín.

Detail

28.11.2018

 "Jak na společné vzdělávání?" 1

"Jak na společné vzdělávání?"

Dne 6. 11. proběhl úspěšně již druhý ročník veletrhu nesoucí název "Jak na společné vzdělávání?" Návštěvníci měli možnost účastnit se zajímavých seminářů určených pro vedení škol, učitele a další pracovníky ve vzdělávání,ale také workshopu určeného pro rodiče. Veletrh s nabídkou učebních a kompenzačních pomůcek, her, knih, interaktivní techniky a spoustou námětů sloužících ke vzdělávání, ale také ke smysluplné náplni volného času, byl otevřen široké veřejnosti v krásných prostorách ústeckého muzea. O aktivitách projektu vyšel mimo jiné i článek v Ústeckém deníku s názvem "Vzdělávání nemusí být nuda!"

Detail

26.11.2018

výjezdní pracovní setkání

22. 11. - 23. 11. 2018 - Výjezdní pracovní setkání

Ve dnech 22. 11. – 23. 11. 2018 se uskutečnilo Výjezdní pracovní setkání pro zástupce škol a školských zařízení a pracovníků ve vzdělávání, které bylo pořádáno v rámci aktivit projektu MAP II pro SO ORP Děčín v penzionu Kamzík, Studený 35, Děčín 405 02. Tématem bylo získání aktuálních informací k projektu MAP II, workshopy na daná témata s praktickými ukázkami, aktuální informace k projektu SYPO, k Šablonám a k Šablonám II. Součástí byla i diskuze v rámci sdílení dobré praxe na daná témata.

Detail