Navigace

Obsah

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DĚČÍN

06.12.2018

adventní čtení

17. 12. 2018 - AUTORSKÉ ČTENÍ - ADVENTNÍ POHÁDKY A EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN, p. o.

Dne 17. 12. 2018 se bude konat Autorské čtení s panem Rostislavem Křivánkem pro žáky 2. - 4. tříd ZŠ, které bude spojené s exkurzí v Městské knihovně Děčín, p. o.

Detail

04.12.2018

30. 11. 2018 - 2. jednání ŘV - PER ROLLAM - Ústí nad Labem

30. 11. 2018 - 2. jednání Řídicího výboru MAP II pro SO ORP Děčín - Hlasování členů ŘV PER-ROLLAM o schválení navrhovaného usnesení - Změna členů ŘV od 01. 12. 2018

Detail

30.11.2018

16. 11. 2018 - Setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro rozvoj Matematické gramotnosti

Dne 16. 11. 208 proběhlo setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti, které se konalo od 11:30 hod na Základní a Mateřské škole Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace.

Detail

28.11.2018

13. 11. - 15. 11. 2018 - „OCHUTNÁVKA TECHNICKÝCH ŘEMESEL - ZKUS TO SÁM“

13. 11. - 15. 11. 2018 - „OCHUTNÁVKA TECHNICKÝCH ŘEMESEL - ZKUS TO SÁM“

Ve dnech 13. 11. - 15. 11. 2018 proběhla již opakovaná vzdělávací akce s názvem „Zkus to sám“ pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ z ORP Děčín. Akce proběhla na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. Dělnická 825/15, Děčín VI - Letná, 405 02 Děčín.

Detail

28.11.2018

 "Jak na společné vzdělávání?" 1

"Jak na společné vzdělávání?"

Dne 6. 11. proběhl úspěšně již druhý ročník veletrhu nesoucí název "Jak na společné vzdělávání?" Návštěvníci měli možnost účastnit se zajímavých seminářů určených pro vedení škol, učitele a další pracovníky ve vzdělávání,ale také workshopu určeného pro rodiče. Veletrh s nabídkou učebních a kompenzačních pomůcek, her, knih, interaktivní techniky a spoustou námětů sloužících ke vzdělávání, ale také ke smysluplné náplni volného času, byl otevřen široké veřejnosti v krásných prostorách ústeckého muzea. O aktivitách projektu vyšel mimo jiné i článek v Ústeckém deníku s názvem "Vzdělávání nemusí být nuda!"

Detail

26.11.2018

výjezdní pracovní setkání

22. 11. - 23. 11. 2018 - Výjezdní pracovní setkání

Ve dnech 22. 11. – 23. 11. 2018 se uskutečnilo Výjezdní pracovní setkání pro zástupce škol a školských zařízení a pracovníků ve vzdělávání, které bylo pořádáno v rámci aktivit projektu MAP II pro SO ORP Děčín v penzionu Kamzík, Studený 35, Děčín 405 02. Tématem bylo získání aktuálních informací k projektu MAP II, workshopy na daná témata s praktickými ukázkami, aktuální informace k projektu SYPO, k Šablonám a k Šablonám II. Součástí byla i diskuze v rámci sdílení dobré praxe na daná témata.

Detail

26.11.2018

Výjezdní setkání zástupců vedení ZŠ

Výjezdní setkání zástupců vedení ZŠ

Ve dnech 19. 11. – 20. 11. 2018 se uskutečnilo Výjezdní setkání zástupců vedení ZŠ v rámci aktivit projektu MAP II pro SO ORP Ústí nad Labem v hotelu Ostrov, Ostrov u Tisé 12. Tématem byl dvoudenní seminář, který se zaměřoval na osobnostní rozvoj. Tento seminář byl realizován v rámci klíčové aktivity implementace při projektu MAP II.

Detail

07.11.2018

13. 11. - 15. 11. 2018 -  Pozvánka na ochutnávku technických řemesel "Zkus to sám" 1

13. 11. - 15. 11. 2018 - Pozvánka na ochutnávku technických řemesel "Zkus to sám"

Ve dnech 13. 11. - 15. 11. 2018 proběhne od 8:00 h. na Střední škole lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, ochutnávka technických řemesel s názvem "Zkus to sám". Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ z ORP Děčín je připravena ochutnávka technických řemesel. Smyslem je seznámit žáky se školou a s obory, o které je za strany firem zájem. Na každém pracovišti mají žáci možnost vyzkoušet si různé technické činnosti. Po jednotlivých pracovištích bude skupinu provázet žák SŠ. Na každém pracovišti bude přítomen metodický pracovník.

Detail

30.10.2018

Pozvánka na mezinárodní konferenci o rodičovských kompetencích - 8. 11. 2018

Pozvánka na mezinárodní konferenci o rodičovských kompetencích - 8. 11. 2018

Dne 8. 11. 2018 se bude konat mezinárodní konference o rodičovských kompetencích v Ústí nad Labem, konkrétně v hotelu Clarion. Konferenci pořádá Dobrovolnické centrum.

Detail

29.10.2018

01 - 16. 10. 2018 - Živá knihovna povolání

Kdy: 16. 10. 2018, 8:30 – 11:30 hod. / 12:00 – 15:00 hod. Kde: OC Pivovar Děčín (Sofijská 2/3, 405 02 Děčín)

Detail

26.10.2018

25. 10. 2018 - Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 25. října 2018 se uskutečnilo od 10:00 hod. na MM Děčín Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín. Na setkání proběhlo představení vybraných implementačních aktivit, které jsou zahrnuty v akčním plánu MAP, dále aktualizace těchto aktivit na základě jednání se zástupci aktérů ve vzdělávání zapojených do projektu MAP II. Výstupem tohoto setkání jsou návrhy členů PS na realizaci daných aktivit, náměty jejich financování a následně proběhla diskuze. Jedná se o tyto pracovní skupiny: PS pro Matematickou gramotnost PS pro Čtenářskou gramotnost PS pro Rovné příležitosti PS pro Financování

Detail

22.10.2018

Exkurze

1. 11. 2018 - Exkurze žáků ZŠ do Mladé Boleslavi: ŠKODA AUTO

Dne 1. 11. 2018 proběhne exkurze žáků ZŠ do Mladé Boleslavi. Žáci v rámci exkurze navštíví závod a muzeum ŠKODA AUTO. Zúčastní se celkem 69 žáků ze základních škol ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o., ZŠ a MŠ Markvartice, p.o., a ZŠ a MŠ Verneřice, p.o.

Detail

18.10.2018

„Živá knihovna povolání“  1

„Živá knihovna povolání“

Dne 16. 10. 2018 se v OC Pivovar Děčín poprvé uskutečnila celodenní akce s názvem Živá knihovna povolání pro žáky 9. tříd z SO ORP Děčín. Zúčastnilo se 405 žáků, ze 17 ZŠ. Akce byla členěna na dopolední a odpolední blok, aby všichni žáci a pedagogové mohli absolvovat interaktivní prezentace všech povolání. Organizátorem akce byl Svaz průmyslu a dopravy ČR, generálními partnery byl ÚP Krajská pobočka v Ústí nad Labem a Kontaktní pracoviště Děčín, Město Děčín, Ústecký kraj, agentura CzechInvest a MAS Labské skály z. s., partnery byly vystavující firmy a střední školy. Hlavním cílem akce bylo podpořit a motivovat zájem žáků 9. tříd ZŠ o studium oborů, představit jim možnost uplatnění na regionálním trhu práce, zajistit tak potřebnou kvalifikovanou sílu pro místní firmy a zamezit odchodu mladých lidí mimo Ústecký kraj.

Detail

17.10.2018

MŠMT - Výzva MŮJ KLUB 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

Detail

12.10.2018

11. 10. 2018 - 9. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Libouchec 233

11. 10. 2018 - 9. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Libouchec 233

Detail

09.10.2018

Živá knihovna povolání

16. 10. 2018 Živá knihovna povolání

Kdy: 16. 10. 2018, 8:30 – 11:30 hod. / 12:00 – 15:00 hod. Kde: OC Pivovar Děčín (Sofijská 2/3, 405 02 Děčín) Dne 16. 10. 2018 proběhne v OC Pivovar Děčín, akce s názvem Živá knihovna povolání. Jedná se o interaktivní prezentaci nedostatkových profesí s ohledem na hospodářský profil Děčínska. Zúčastní se přibližně 422 žáků 9. Ročníků ZŠ z ORP Děčín. Cílem je podpořit a motivovat zájem žáků 9. tříd ZŠ o studium oborů v regionu. Organizátorem je Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s generálními partnery Úřad práce Krajská pobočka v Ústí nad Labem a Kontaktní pracoviště v Děčíně, Město Děčín, Ústecký kraj, agentura CzechInvest, MAS Labské skály, z.s v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín.

Detail

09.10.2018

13. 9. 2018 - 8. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Libouchec 233

13. 9. 2018 - 8. jednání RT - MAS Labské skály, z. s., Libouchec 233

Detail

02.10.2018

pozvánka

6. 11. 2018 - 2. ročník veletrhu ,,Jak na společné vzdělávání II?"

6. 11. 2018 - 2. ročník veletrhu „Jak na společné vzdělávání II?"

Detail

02.10.2018

18. 9. 2018 - 7. jednání

18. 9. 2018 - 7. jednání

Detail

02.10.2018

27. 8. 2018 - 6. jednání

27. 8. 2018 - 6. jednání

Detail

28.09.2018

21. 9. 2018 - Setkání se starosty obcí z území obvodu obce s rozšířenou působností Děčín

Setkání se starosty obcí z území obvodu obce s rozšířenou působností Děčín Kdy: 21. 9. 2018 od 9:00 hod. Kde: velká zasedací místnost Magistrátu města Děčín – ul. 28. října, budova B1

Detail

26.09.2018

20. 9. 2018 - Společné setkání zástupců zapojených aktérů do vzdělávání z území MAS Český sever, z.s. a MAS Labské skály, z.s. s Realizačním týmem MAP II pro SO ORP Děčín

Společné setkání zástupců zapojených aktérů do vzdělávání z území MAS Český sever, z. s. a MAS Labské skály, z. s. s Realizačním týmem MAP II pro SO ORP Děčín: Kdy: 20. 9. 2018 od 14:00 h. Kde: ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o., Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Detail

21.09.2018

19. 9. 2018 - Společné setkání se zástupci zapojených aktérů do vzdělávání z území města Děčín s Realizačním týmem MAP II pro SO ORP Děčín

Společné setkání se zástupci zapojených aktérů do vzdělávání z území města Děčín s Realizačním týmem MAP II pro SO ORP Děčín: Kdy: 19. 9. 2018 od 10:00 h. Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2405 02 Děčín I-Děčín – malá zasedací místnost budovy B1

Detail

20.09.2018

18. 9. 2018 - Setkání PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 18. 9. 2018 od 12 hod. proběhlo setkání PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MAP II pro SO ORP Děčín. Místem konání byla Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace, U Zámečku 352, Děčín IX, 40502 – kancelář ředitele.

Detail

28.08.2018

29. 8. 2018 - 7. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín 1

29. 8. 2018 - 7. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín 1

Detail

17.07.2018

12. 7. 2018 - 5. jednání RT

12. 7. 2018 - 5. jednání RT

Detail

17.07.2018

5. 6. 2018 - 4. jednání RT

5. 6. 2018 - 4. jednání RT

Detail

13.07.2018

9.5.2018 - 3. jednání RT

9.5.2018 - 3. jednání RT

Detail

13.07.2018

24. 4. 2018 - 1. jednání ŘV

Magistrát města Ústí nad Labem

Detail

10.07.2018

11. 7. 2018 - 6. jednání RT - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Libouchec 233

11. 7. 2018 - 6. jednání RT - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Libouchec 233

Detail

10.07.2018

18. 6. 2018 - 5. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín 1

18. 6. 2018 - 5. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín 1

Detail

17.06.2018

aaa

Červen 2018 - Osmé číslo SRPáckého newsletteru (NIDV)

Periodikum projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích tentokrát obsahuje informace o analýzách rozvojových potřeb škol, rozhovor s odbornicí projektu Petrou Počtovou o výzvě Šablony II nebo zprávu o pokroku odborného panelu aktivity Spolupráce.

Detail

12.06.2018

18. 6. 2018 - Informační setkání zástupců soukromého, zájmového, neformálního a speciálního vzdělávání s koordinátory projektu MAP II pro SO ORP Děčín

Informační setkání zástupců soukromého, zájmového, neformálního a speciálního vzdělávání s koordinátory projektu MAP II pro SO ORP Děčín: Kdy: 18. 6. 2018 od 9:30 h. Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - malá zasedací místnost budovy B1

Detail

07.06.2018

Ppzvánka

13. 6. 2018 - Absolventské vystoupení ZUŠ Děčín a kytarové třídy Ivany Vaňkové

ZUŠ Děčín a kytarová třída Ivany Vaňkové vás srdečně zve na "Absolventské vystoupení Jindřišky Jahodové, Martiny Němcové a Jakuba Phana" podrobnější informace naleznete v pozvánce. Kdy: 13. 6. 2018 v 18:00 hod. Kde: Synagoga Děčín

Detail

01.06.2018

Do Ústí nad Labem přijede protidrogový vlak

4. - 6. 6. vlakové nádraží Střekov

Detail

30.05.2018

10. 5. 2018 - 4. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

10. 5. 2018 - 4. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

Detail

29.05.2018

29. 5. 2018 - Společné setkání pracovních skupin v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 29. 5. 2018 proběhlo v zasedací místnosti B1 na MM Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I společné setkání pracovních skupin v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín.

Detail

28.05.2018

Workshop k finanční gramotnosti

Workshop "O penězích bez pokrytectví" rozvoj finanční gramotnosti zábavnou formou lektorky Denisy Proškové.

Detail

25.05.2018

Práce se zrakově postiženými žáky

Seminář v rámci veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" z 2.11.2017 Lektorka: Mgr. Nikol Aková – vedoucí střediska Tyfloservisu v Ústí nad Labem, organizace zabývající se rehabilitací nevidomých a slabozrakých osob

Detail

25.05.2018

Práce se sluchově postiženými žáky

Seminář Práce se sluchově postiženými žáky Petra Nováka při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

25.05.2018

Vykazování podpůrných opatření prostřednictvím výkazů R 43 a 44

Seminář Vykazování podpůrných opatření prostřednictvím výkazů R 43 a 44 RNDr. Gabrieli Staňkové a Jaromíra Nebřenského při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

25.05.2018

Práce s „problémovým“ žákem a s „žákem s problémem“

Seminář Práce s „problémovým“ žákem a s „žákem s problémem“ PhDr. Renaty Hajné, Ph.D. při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

25.05.2018

Práce s mentálně postiženými žáky

Seminář Práce s mentálně postiženými žáky Mgr. Bc. Martiny Brhelové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

24.05.2018

Specifika práce s nadanými žáky

Seminář Specifika práce s nadanými žáky Mgr. Dany Havlové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

04.05.2018

10. 5. 2018 - 1. jednání ŘV - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín 1

10. 5. 2018 - 1. jednání ŘV - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín 1, 10:00 hod. v malé zasedací místnosti budovy B1

Detail

04.05.2018

10. 4. 2018 - 3. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

10. 4. 2018 - 3. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

Detail

04.05.2018

27. 3. 2018 - 2. jednání RT - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Libouchec

27. 3. 2018 - 2. jednání RT - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Libouchec

Detail

04.05.2018

5. 3. 2018 - 1. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

5. 3. 2018 - 1. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

Detail

24.04.2018

leták

Projekt EU - Interreg Central Europe - Neplýtváme tím, co jíme pro šk. rok 2018/2019

Nabídka spolupráce pro základní školy v našem regionu v rámci projketu EU - Interreg Central Europe - Neplýtváme tím, co jíme pro šk. rok 2018/2019 viz níže uvedený mail. V případě, že se budete chtít do projektu zapojit kontaktujte paní Lesanu Urbancovou, urbancova@glopolis.org a to nejpozději do 15. 5. 2018.

Detail

20.04.2018

Jednání Řídícího výboru

Stěžejním bodem jednání, které proběhlo dne 29.01.2018, bylo schválení finálního dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem. Finální dokument byl jednohlasně schválen.

Detail