Navigace

Obsah

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DĚČÍN

17.07.2018

12. 7. 2018 - 5. jednání RT

12. 7. 2018 - 5. jednání RT

Detail

17.07.2018

5. 6. 2018 - 4. jednání RT

5. 6. 2018 - 4. jednání RT

Detail

13.07.2018

9.5.2018 - 3. jednání RT

9.5.2018 - 3. jednání RT

Detail

13.07.2018

24. 4. 2018 - 1. jednání ŘV

Magistrát města Ústí nad Labem

Detail

10.07.2018

11. 7. 2018 - 6. jednání RT - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Libouchec 233

11. 7. 2018 - 6. jednání RT - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Libouchec 233

Detail

10.07.2018

18. 6. 2018 - 5. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín 1

18. 6. 2018 - 5. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín 1

Detail

17.06.2018

aaa

Červen 2018 - Osmé číslo SRPáckého newsletteru (NIDV)

Periodikum projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích tentokrát obsahuje informace o analýzách rozvojových potřeb škol, rozhovor s odbornicí projektu Petrou Počtovou o výzvě Šablony II nebo zprávu o pokroku odborného panelu aktivity Spolupráce.

Detail

12.06.2018

18. 6. 2018 - Informační setkání zástupců soukromého, zájmového, neformálního a speciálního vzdělávání s koordinátory projektu MAP II pro SO ORP Děčín

18. 6. 2018 - Informační setkání zástupců soukromého, zájmového, neformálního a speciálního vzdělávání s koordinátory projektu MAP II pro SO ORP Děčín: Kdy: 18. 6. 2018 od 9:30 hod. Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - malá zasedací místnost budovy B1

Detail

07.06.2018

Ppzvánka

13. 6. 2018 - Absolventské vystoupení ZUŠ Děčín a kytarové třídy Ivany Vaňkové

ZUŠ Děčín a kytarová třída Ivany Vaňkové vás srdečně zve na "Absolventské vystoupení Jindřišky Jahodové, Martiny Němcové a Jakuba Phana" podrobnější informace naleznete v pozvánce. Kdy: 13. 6. 2018 v 18:00 hod. Kde: Synagoga Děčín

Detail

01.06.2018

Do Ústí nad Labem přijede protidrogový vlak

4. - 6. 6. vlakové nádraží Střekov

Detail

30.05.2018

10. 5. 2018 - 4. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

10. 5. 2018 - 4. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

Detail

29.05.2018

29. 5. 2018 - Společné setkání pracovních skupin v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 29. 5. 2018 proběhlo v zasedací místnosti B1 na MM Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I společné setkání pracovních skupin v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín.

Detail

28.05.2018

Workshop k finanční gramotnosti

Workshop "O penězích bez pokrytectví" rozvoj finanční gramotnosti zábavnou formou lektorky Denisy Proškové.

Detail

25.05.2018

Práce se zrakově postiženými žáky

Seminář v rámci veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" z 2.11.2017 Lektorka: Mgr. Nikol Aková – vedoucí střediska Tyfloservisu v Ústí nad Labem, organizace zabývající se rehabilitací nevidomých a slabozrakých osob

Detail

25.05.2018

Práce se sluchově postiženými žáky

Seminář Práce se sluchově postiženými žáky Petra Nováka při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

25.05.2018

Vykazování podpůrných opatření prostřednictvím výkazů R 43 a 44

Seminář Vykazování podpůrných opatření prostřednictvím výkazů R 43 a 44 RNDr. Gabrieli Staňkové a Jaromíra Nebřenského při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

25.05.2018

Práce s „problémovým“ žákem a s „žákem s problémem“

Seminář Práce s „problémovým“ žákem a s „žákem s problémem“ PhDr. Renaty Hajné, Ph.D. při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

25.05.2018

Práce s mentálně postiženými žáky

Seminář Práce s mentálně postiženými žáky Mgr. Bc. Martiny Brhelové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

24.05.2018

Specifika práce s nadanými žáky

Seminář Specifika práce s nadanými žáky Mgr. Dany Havlové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

04.05.2018

10. 5. 2018 - 1. jednání ŘV - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín 1

10. 5. 2018 - 1. jednání ŘV - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín 1, 10:00 hod. v malé zasedací místnosti budovy B1

Detail

04.05.2018

10. 4. 2018 - 3. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

10. 4. 2018 - 3. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

Detail

04.05.2018

27. 3. 2018 - 2. jednání RT - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Libouchec

27. 3. 2018 - 2. jednání RT - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Libouchec

Detail

04.05.2018

5. 3. 2018 - 1. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

5. 3. 2018 - 1. jednání RT - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín

Detail

24.04.2018

leták

Projekt EU - Interreg Central Europe - Neplýtváme tím, co jíme pro šk. rok 2018/2019

Nabídka spolupráce pro základní školy v našem regionu v rámci projketu EU - Interreg Central Europe - Neplýtváme tím, co jíme pro šk. rok 2018/2019 viz níže uvedený mail. V případě, že se budete chtít do projektu zapojit kontaktujte paní Lesanu Urbancovou, urbancova@glopolis.org a to nejpozději do 15. 5. 2018.

Detail

20.04.2018

Jednání Řídícího výboru

Stěžejním bodem jednání, které proběhlo dne 29.01.2018, bylo schválení finálního dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem. Finální dokument byl jednohlasně schválen.

Detail

16.04.2018

10. 4. 2018 - Diskuzní tematické setkání - S vámi o společném vzdělávání na území SO ORP Děčín/ Přínosy a úskalí

Dne 10. 4. 2018 se v rámci projketu uskutečnilo na Magistrátu města Děčín, Ulice 28. října 1155/2 v zasedací síňi B1 od 15:00 hod. diskuzní tematické setkání "S vámi o společném vzdělávání na území SO ORP Děčín/ Přínosy a úskalí". Cílem tohoto setkání bylo zapojit zástupce všech zájmových skupin, do společné diskuze na téma současný systém školství v kontextu inkluze, mapování rovných příležitostí v ORP Děčín ze strany ASZ a jaké jsou příčiny a úskalí společného vzdělávání na území SO ORP Děčín.

Detail

12.04.2018

Pozvánka

25. 4. 2018 - Ukázková hra Projektového dne "Naše firmy" pro Ústecký kraj - Pořádá Naše firmy a Inovační centrum Ústeckého kraje - ICUK

Hra se koná 25. 4. 2018 od 8:00 hod. na ZŠ Máchovka (Raisova 688/11, Děčín IV, 405 02: Dovolujeme si Vás pozvat na ukázkovou akci pro školy. Jedná se o projekt, který má dětem přiblížit fungování firmy. Pozvánku naleznete v příloze, podrobnější informace včetně registračního formuláře v následujícím odkazu: https://www.nasefirmy.eu/info/

Detail

10.04.2018

10. 4. 2018 - 2. jednání RT

10. 4. 2018 - 2. jednání RT

Detail

08.04.2018

10. 4. 2018 - Pozvánka na diskuzní tematické setkání

S vámi o společném vzdělávání na území SO ORP Děčín/ Přínosy a úskalí Dovolujeme si Vás pozvat na diskuzní tematické setkání "S vámi o společném vzdělávání na území SO ORP Děčín/ Přínosy a úskalí", které se koná dne 10. 4. 2018 od 15:00 do 17:30 hodin (včetně přestávky) na Magistrátu města Děčín, Ulice 28. října 1155/2 v zasedací síňi B1. Cílem tohoto setkání je zapojit zástupce všech zájmových skupin, do společné diskuze na téma současný systém školství v kontextu inkluze, mapování rovných příležitostí v ORP Děčín ze strany ASZ a jaké jsou příčiny a úskalí společného vzdělávání na území SO ORP Děčín a je pořádáno v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín - Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611. Svou účast na setkání prosím potvrďte prostřednictvím níže uvedeného odkazu v termínu do 5. 4. 2018: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4oTySbWi4WOZn8-RP3w-SRaDn7NSncG13WkVxKlYyvP4Aew/viewform

Detail

28.03.2018

Pozvánka

10. 4. 2018 - Pozvánka na diskuzní tematické setkání - S vámi o společném vzdělávání na území SO ORP Děčín/ Přínosy a úskalí

Dovolujeme si Vás pozvat na diskuzní tematické setkání "S vámi o společném vzdělávání na území SO ORP Děčín/ Přínosy a úskalí", které se koná dne 10. 4. 2018 od 15:00 do 17:30 hodin (včetně přestávky) na Magistrátu města Děčín, Ulice 28. října 1155/2 v zasedací síňi B1. Cílem tohoto setkání je zapojit zástupce všech zájmových skupin, do společné diskuze na téma současný systém školství v kontextu inkluze, mapování rovných příležitostí v ORP Děčín ze strany ASZ a jaké jsou příčiny a úskalí společného vzdělávání na území SO ORP Děčín a je pořádáno v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín - Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611. Svou účast na setkání prosím potvrďte prostřednictvím níže uvedeného odkazu v termínu do 5. 4. 2018: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4oTySbWi4WOZn8-RP3w-SRaDn7NSncG13WkVxKlYyvP4Aew/viewform

Detail

01.03.2018

2. 3. 2018 - 1. jednání RT

kancelář MAS Labské skály

Detail

28.02.2018

1. 3. 2018 - Společné setkání zástupců a ředitelů MŠ z území SO ORP Děčín a realizátorů projektu MAP II pro SO ORP Děčín

Společné setkání zástupců a ředitelů Mateřských škol z území SO ORP Děčín a realizátorů projektu MAP II pro SO ORP Děčín (venkov): Kdy: 1. 3. 2018 Kde: ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o., Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Detail

19.02.2018

Postupy při práci s asistentem pedagoga ve třídě

Seminář Postupy při práci s asistentem pedagoga ve třídě Mgr. Bc. Martiny Brhelové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

19.02.2018

Záznam semináře Aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb. - seminář PhDr. Jany Zapletalové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Detail

17.01.2018

Denisa Prošková

Workshop "O penězích bez pokrytectví"

Workshop vedený Denisou Proškovou zaměřený na podporu finanční gramotnosti určený pro pedagogické pracovníky základních škol, ale také pro zájemce z řad rodičů.

Detail

17.01.2018

Setkání zástupců škol a seminář "Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2018"

Setkání se seminářem pro zástupce vedení škol a školských zařízení

Detail

03.01.2018

18. 1. 2018 - Pozvánka

18. 1. 2018 - Interaktivní workshop pro kariérové poradcena ZŠ

V rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín a ve spolupráci s Úřadem práce ČR Děčín pořádáme dne 18. 1. 2018 od 9:30 hod. na Úřadu práce České republiky, Kontaktní pracoviště Děčín, U Plovárny 1190/14, Děčín 1 - ve velké zasedací místnosti, interaktivní workshop pro kariérové poradce ZŠ - Skupinové kariérové poradenství v rámci školy.

Detail

03.01.2018

16. 1. 2018 - Pozvánka

16. 1. 2018 - Seminář Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2018

POZVÁNKA pro vedoucí zaměstnance / zástupce škol a školských zařízení na seminář: „Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2018“ pořádaný v rámci spolupráce aktérů projektů: Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín a Tvorba Místního akčního plánu vzdělávání pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk.

Detail

27.12.2017

pozvánka

15. 1. 2018 - KONFERENCE k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín"

POZVÁNKA NA KONFERENCI k projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín“ Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297 Kdy? Pondělí 15. 1. 2018 V kolik hodin? od 12:30 Kde? Městská knihovna Děčín, Karla Čapka 1441/3, 405 02 Děčín I-Děčín, Ústecký kraj

Detail

28.11.2017

12.12.2017

12. 12. 2017 - DIJÁŘ PRO KLUKY A HOLKY - Workshop pro kariérové poradce na ZŠ

V rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín a ve spolupráci s Úřadem práce ČR Děčín pořádáme dne 12. 12. 2017 od 9:00 hod. na Úřadu práce České republiky, Kontaktní pracoviště Děčín, U Plovárny 1190/14, Děčín 1 - ve velké zasedací místnosti, workshop pro kariérové poradce ZŠ - DIJÁŘ PRO KLUKY A HOLKY.

Detail

28.11.2017

7.12.2017

07. 12. 2017 - akreditovaný kurz pro asistenty pedagoga "Inkluzivní škola a asistent pedagoga".

V rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín pořádáme dne 7. 12. 2017 od 9:00 hod. na MM Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - zasedací síň B1 akreditovaný kurz pro asistenty pedagoga "Inkluzivní škola a asistent pedagoga".

Detail

28.11.2017

.12.2017

05. 12. 2017 - DIJÁŘ PRO KLUKY A HOLKY - Workshop pro kariérové poradce na ZŠ

V rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín a ve spolupráci s Úřadem práce ČR Děčín pořádáme dne 5. 12. 2017 od 9:00 hod. na Úřadu práce České republiky, Kontaktní pracoviště Děčín, U Plovárny 1190/14, Děčín 1 - ve velké zasedací místnosti, workshop pro kariérové poradce ZŠ - DIJÁŘ PRO KLUKY A HOLKY.

Detail

24.11.2017

Leták

28. 11. 2017 - Dopravní výchova pro Mateřské školy - Hopsárium Děčín

28. 11. 2017 - Dopravní výchova pro Mateřské školy - Hopsárium Děčín

Detail

12.11.2017

foto1

22. 11. 2017 - Turnaj ve vybíjené pro málotřídní školy - tělocvična ZŠ a MŠ Markvartice

22. 11. 2017 - Turnaj ve vybíjené pro málotřídní školy - tělocvična ZŠ a MŠ Markvartice

Detail

07.11.2017

ozvánka

16. 11. 2017 - Kurz pro asistenty pedagoga "Inkluzivní škola a asistent pedagoga"

V rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín pořádáme dne 16. 11. 2017 od 9:00 hod. na MM Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - zasedací síň B1 akreditovaný kurz pro asistenty pedagoga "Inkluzivní škola a asistent pedagoga".

Detail

03.11.2017

Mobilní planetárium

08. 11. 2017 - Mobilní planetárium pro MŠ - společenský sál OÚ Horní Habartice

Dne 8. 11. 2017 pořádáme ve spolupráci s MŠ Horní Habartice zábavně - vzdělávácí akci "Mobilní planetárium pro mateřské školy". Akce se zúčastní děti z MŠ Markvartice, Velká Bukovina, Dolní Habartic a Horní Habartice.

Detail

01.11.2017

Foto1

01. 11. 2017 - Veřejné projednání Finálního dokumnetu MAP

Dne 1. 11. 2017 od 16:00 - 18:00 hod. se uskutečnilo veřejné projednání "Finálního dokumentu MAP" - místo konání Magistrát města Děčín, 28. Října 1155/2, 405 02 Děčín 1 – velký sál. Dle harmonogramu je možnost posledního připomínkování dokumentu stanoveno do 3. 11. 2017.

Detail

26.10.2017

Pozvánka

Pozvánka na ochutnávku technických řemesel „Zkus to sám“

Pořádaná akce probíhá od středy do pátku (1. 11. - 3. 11. 2017) od 8:00 na SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. Akce je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ z Děčínska, pro které je připravena ochutnávka technických řemesel. Smyslem je seznámit žáky se školou a s obory, o které je za strany firem zájem. Na každém pracovišti mají žáci možnost vyzkoušet si různé technické činnosti. Po jednotlivých pracovištích bude skupinu provázet žák SŠ. Na každém pracovišti bude přítomen metodický pracovník.

Detail

23.10.2017

leták

VELETRH "JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ"

Představení učebnic, učebních a kompenzačních pomůcek, řada zajímavých seminářů, možnost konzultací a diskuzí na nejrůznější témata v oblasti společného vzdělávání a mnohé další nabídne veletrh pořádaný ve spolupráci Krajského akčního plánu (KAP) a Místního akčního plánu pro ORP Ústí nad Labem!

Detail

17.10.2017

Workshop "Věda pro malé děti"

V pátek 13.10. se uskutečnil workshop "Věda pro malé děti". Učitel z česko-anglické MŠ a vedoucí kroužku Malý vědec se podělil o praktické zkušenosti jak nadchnout děti pro vědu.

Detail