Navigace

Obsah

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DĚČÍN

13.01.2020

16. 1. 2020 Seminář „Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2020“ 1

16. 1. 2020 - Seminář „Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2020“

Seminář „Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2020“ - Lektoři: Mgr. Pavel Zeman, Radka Šlegrová

Detail

13.01.2020

Pozvánka

16. 1. 2020 - Seminář „Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2020“

Seminář „Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2020“ - Mgr. Pavel Zeman, Radka Šlegrová

Detail

12.12.2019

12. 12. 2019 - 23. jednání RT kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

12. 12. 2019 - 23. jednání RT kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

02.12.2019

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE K 16. 1. 2020 - Zásobník projektů

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE - Zásobník projektů - Verze 5.0

Detail

28.11.2019

19. 11. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Matematickou gramotnost MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 19. 11. 2019 se konalo od 14:00 – 17:00 hod. setkání pracovní skupiny pro Matematickou gramotnost MAP II pro SO ORP Děčín na Základní škole a Mateřská škole Děčín III, na adrese Březová 369/25, příspěvková organizace.

Detail

26.11.2019

9. 12., 11. 12. a 16. 12.  2019 - AUTORSKÉ ČTENÍ - ADVENTNÍ POHÁDKY A EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN, p. o.

9. 12., 11. 12. a 16. 12. 2019 - AUTORSKÉ ČTENÍ - ADVENTNÍ POHÁDKY A EXKURZE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ DĚČÍN, p. o.

Ve dnech 9. 12., 11. 12. a 16. 12. 2019 se bude konat Autorské čtení - Adventní pohádky s exkurzí v Městské knihovně Děčín. Tato akce je určena žákům 1. stupně ZŠ. Letošní rok se zúčastní ZŠ a MŠ Huntířov, ZŠ a MŠ Heřmanov, ZŠ a MŠ Markvartice, ZŠ a MŠ Ludvíkovice, ZŠ TGM a Gymnázium Česká Kamenice a Speciální ZŠ Česká Kamenice.

Detail

25.11.2019

Veletrh vzdělávání "Jak na společné vzdělávání III?"

12. 11. 2019 - Vzdělávací veletrh "Jak na společné vzdělávání III?"

Dne 12. 11.2019 proběhl ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje od 9.00 - 18.00 hodin již třetí ročník veletrhu "Jak na společné vzdělávání III?" Akce se konala v Muzeu města Ústí nad Labem, na adrese Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem-centrum. Na těchto odkazech jsou k dispozici prezentace a výstupy z jednotlivých seminářů: https://rskuk.cz/spolecne-vzdelavani a https://rskuk.cz/vzdelavani-veda-a-vyzkum/veletrh-jak-na-spolecne-vzdelavani-118

Detail

20.11.2019

21. 11. 2019 - 20. jednání RT

21. 11. 2019 - 20. jednání RT

Detail

19.11.2019

21. 11. 2019 - 22. jednání RT kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

21. 11. 2019 - 22. jednání RT kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

14.11.2019

20. 9. 2019 - Setkání se starosty obcí z území obvodu obce s rozšířenou působností Děčín

Setkání se starosty obcí z území obvodu obce s rozšířenou působností Děčín Kdy: 20. 9. 2019 od 9:00 hod. Kde: velká zasedací místnost Magistrátu města Děčín – ul. 28. října, budova B1

Detail

14.11.2019

25. 10. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Rovné příležitosti MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 25. 10. 2019 se konalo od 8:00 hod. na ZŠ Míru 152 setkání pracovní skupiny pro Rovné příležitosti.

Detail

14.11.2019

23. 10. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Čtenářskou gramotnost MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 23. 10. 2019 se konalo od 13:00 hod. setkání pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost a to v Městské knihovně Děčín.

Detail

14.11.2019

Plakát

25. 11. - 27. 11. 2019 - pozvánka na ochutnávku technických řemesel "ZKUS TO SÁM"

MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se statutárním městem Děčín v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín“ pořádají ochutnávku technických řemesel s názvem "Zkus to sám". Tato akce bude probíhat ve dnech 25. 11. - 27. 11. 2019 a je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ z ORP Děčín. Smyslem je seznámit žáky se školou a s obory, o které je ze strany firem zájem. Na každém pracovišti budou mít žáci možnost vyzkoušet si různé technické činnosti. Po jednotlivých pracovištích bude skupinu provázet žák SŠ. Na každém pracovišti bude přítomen metodický pracovník.

Detail

11.11.2019

K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ > AKTUALIZOVANÁ STRATEGICKÁ ČÁST - STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023

AKTUALIZOVANÁ STRATEGICKÁ ČÁST - STRATEGICKÝ RÁMEC MAP DO ROKU 2023 > SCHVÁLENÝ FINÁLNÍ NÁVRH PRO PŘIPOMÍNKOVÁNÍ do 20. 11. 2019 do 14:00 hod.

Detail

04.11.2019

pozvánka

12. 11. 2019 pozvánka na zážitkový workshop "ODLIŠNOST ČI JEDINEČNOST"

Zveme Vás na zážitkový workshop, který se koná v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Ústí nad Labem a to 12. 11. 2019 v Muzeu města Ústí nad Labem od 16:00 - 18:00 hodin. Jedná se o workshop, který pomáhá nalézt způsob jak uchopit každodenní výzvy jedinečnosti.

Detail

29.10.2019

18. 10. 2019 - akreditovaný seminář "REFORMA FINANCOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE"

18. 10. 2019 - akreditovaný seminář "REFORMA FINANCOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE"

V ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. proběhl 18. 10. 2019 akreditovaný seminář s názvem „Reforma financování na základní škole“. Seminář byl pořádán v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín. : Vzdělávací program byl zaměřen na hlavní parametry a teorii reformy financování ve vztahu k základnímu vzdělávání a na praktické příklady z oblasti organizace školy ve vztahu k financování. Obsah semináře byl zacílen na profesní rozvoj pedagogů směřující k úspěšnému zvládnutí přechodu školy na nový způsob financování. Cílová skupinou byli vedoucí pedagogičtí pracovníci ZŠ (obdrželi akreditovaný certifikát), ekonomové a účetní MŠ (obdrželi potvrzení o účasti), členové realizačního týmu MAP II. Kdy: 18. 10. 2019 Kde: ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. – Opletalova 699, 407 22

Detail

29.10.2019

17. 10. 2019 - akreditovaný seminář "REFORMA FINANCOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE"

17. 10. 2019 - akreditovaný seminář "REFORMA FINANCOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE"

Dne 17. 10. 2019 proběhl akreditovaný seminář v ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. – Opletalova 699, 407 22 v aule školy. Seminář s názvem „Reforma financování v mateřské škole“ byl pořádán v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín. Seminář se zaměřoval na hlavní parametry a teorie reformy financování ve vztahu k předškolnímu vzdělávání. Obsah semináře byl zacílen na profesní rozvoj pedagogů směřující k úspěšnému zvládnutí přechodu školy na nový způsob financování. Cílovou skupinou byli vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ (obdrželi akreditovaný certifikát), ekonomové a účetní MŠ (obdrželi potvrzení o účasti), členové realizačního týmu MAP II. Kdy: 17. 10. 2019 Kde: ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. – Opletalova 699, 407 22

Detail

25.10.2019

30. 10. 2019 - 21. jednání RT kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

30. 10. 2019 - 21. jednání RT kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

22.10.2019

17. 10. 2019 - Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 17. 10. 2019 se uskutečnilo od 13:00 hod. na MM Děčín Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín. V rámci společného setkání členů RT a PS MAP II pro SO ORP Děčín byli přítomní seznámeni s Evaluací činností pracovních skupin, dále byl přítomným představen postup aktualizace strategické části MAP. Na programu společného setkání členů RT a PS byly také implementační aktivity a stav financování. Jedná se o tyto pracovní skupiny: PS pro Matematickou gramotnost PS pro Čtenářskou gramotnost PS pro Rovné příležitosti PS pro Financování

Detail

18.10.2019

29. 10. 2019 - 19. jednání RT

29. 10. 2019 - 19. jednání RT

Detail

17.10.2019

15. 10. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Financování MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 15. 10. 2019 se konalo od 13:00 hod. setkání Pracovní skupiny pro Financování MAP II pro SO ORP Děčín a to na Základní škole T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice.

Detail

08.10.2019

24. 9. 2019 - seminář pro rodiče "INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU"

24. 9. 2019 - seminář pro rodiče "INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU"

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín proběhl dne 24. 9. 2019 v ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí akreditovaný seminář s názvem „Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku“. Seminář měl tři bloky. První a druhý blok byl určen pro pedagogické pracovníky v MŠ a třetí blok pro rodiče. Seminář se zaměřoval na aktuální problematiku infekčních a parazitárních onemocnění u dětí předškolního věku. Kdy: 24. 9. 2019 Kde: ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, - Opletalova 699, 407 22

Detail

03.10.2019

pozvánka

16.10.2019 pozvánka na workshop "KURZ PŘEŽITÍ VE ŠKOLE: KROTITELÉ VZTEKU"

Zveme Vás na zážitkový workshop pro rodiče školáků "Kurz přežití ve škole pro děti od 7 - 12 let, který se bude konat 16. 10. 2019 od 15,30 hod. na adrese W. Churchilla 3 / sál 3. patro. Rezervace je možná na e-mailu: NasEMU.UL@gmail.com Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Detail

01.10.2019

pozvánka

24. 10. 2019 - pozvánka na "VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ - ŠKOLA DĚČÍN 2019"

Veletrh vzdělávání Škola Děčín 2019 je zaměřen na aktuální nabídku vzdělávacích programů středních škol v regionu a dalších škol mimo region pro školní rok 2020 – 2021. Cílem veletrhu je usnadnit žákům základních škol výběr dalšího studia. Veřejnosti veletrh představuje další vzdělávací programy vystavovaných škol např. různé formy studia, kurzy, semináře, školení apod. I v letošním roce bude součástí veletrhu prezentace zaměstnavatelů. Žáci si tak mohou vytvořit představu o možnostech uplatnění na trhu práce po absolvování vybraného oboru.

Detail

01.10.2019

12. 9. 2019 - "INFORMATIKA 1 - SEMINÁŘ PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, PRACOVNÍKY ORGANIZACÍ V RÁMCI PŮSOBNOSTÍ SO ORP DĚČÍN"

12. 9. 2019 - "INFORMATIKA 1 - SEMINÁŘ PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, PRACOVNÍKY ORGANIZACÍ V RÁMCI PŮSOBNOSTÍ SO ORP DĚČÍN"

V rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín a ve spolupráci s odborem školství a kultury magistrátu města Děčín proběhl seminář INFORMATIKA 1, který přednesl Ústecký startup Edhance pro ředitele škol a školských zařízení a pracovníky organizací působících ve vzdělávání na území SO ORP Děčín. Seminář se uskutečnil dne 12. 9. 2019 v rámci porady ředitelů škol a školských zařízení na Magistrátu města Děčín, ul. 28. října 1155/2, Děčín I ve velké zasedací místnosti. Za startup Edhance byli na magistrátu přítomni pan Mgr. Pavel Popluhar (dále jen „P. Popluhar“) a paní Gabriela Divišová (dále jen „G. Divišová“). Cílem tohoto semináře bylo představení výukového programu INFORMATIKA 1. Kdy: 12.9.2019 Kde: Magistrát města Děčín, ul. 28. října 1155/2, Děčín I

Detail

23.09.2019

pozvánka

1. 10. 2019 - pozvánka na zážitkový workshop "KURZ PŘEŽITÍ VE ŠKOLE PRO RODIČE"

Zveme Vás na zážitkový workshop pro rodiče školáků "Kurz přežití ve škole pro rodiče", který se bude konat 1. 10. 2019 od 16,30 hod. na adrese W. Churchilla 3 / sál 3. patro. Rezervace je možná na e-mailu: NasEMU.UL@gmail.com Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Detail

19.09.2019

pozvánka

18. 10. 2019 - pozvánka na akreditovaný seminář "REFORMA FINANCOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE"

Pozvánka na akreditovaný seminář "Reforma financování na ZŠ", který se bude konat 18. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin. Akreditovaný seminář se bude konat na ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. – Opletalova 699, 407 22 – Aula školy. Cílovou skupinou budou vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ (obdrží akreditovaný certifikát), ekonomové a účetní zš (obdrží potvrzení o účasti) a také členové realizačního týmu MAP II. Lektorovat bude Mgr. Ivana Blažková. Vzdělávací program je zaměřený na hlavní parametry a teorii reformy financování ve vztahu k základnímu vzdělávání a na praktické příklady z oblasti organizace školy ve vztahu k financování. Obsah semináře je zaměřený na profesní rozvoj pedagogů směřující k úspěšnému zvládnutí přechodu školy na nový způsob financování. Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu v Google formuláři a to nejpozději do 25. 9. 2019 (kapacita je omezena - účast bude potvrzena emailem). - Odkaz: https://forms.gle/rEXHETrJRAoUdurcA

Detail

19.09.2019

pozvánka

17. 10. 2019 - pozvánka na akreditovaný seminář "REFORMA FINANCOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE"

Pozvánka na akreditovaný seminář "Reforma financování v MŠ", který se bude konat 17. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin. Akreditovaný seminář se bude konat na ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. – Opletalova 699, 407 22 – Aula školy. Cílovou skupinou budou vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ (obdrží akreditovaný certifikát), ekonomové a účetní MŠ (obdrží potvrzení o účasti) a také členové realizačního týmu MAP II. Lektorovat bude PhDr. Hana Splavcová. Vzdělávací program je zaměřený na hlavní parametry a teorii reformy financování ve vztahu k předškolnímu vzdělávání a na praktické příklady z oblasti organizace školy ve vztahu k financování. Obsah semináře je zaměřený na profesní rozvoj pedagogů směřující k úspěšnému zvládnutí přechodu školy na nový způsob financování. Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu v Google formuláři a to nejpozději do 25. 9. 2019 (kapacita je omezena - účast bude potvrzena emailem). - Odkaz: https://forms.gle/LZHZLKguzh3faicPA

Detail

17.09.2019

27. 9. 2019 - 20. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

27. 9. 2019 - 20. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

17.09.2019

18. 9. 2019 - 18. jednání RT

18. 9. 2019 - 18. jednání RT

Detail

04.09.2019

Pozvánka

31. 10. - 1. 11. 2019 - pozvánka "VÝJEZDNÍ PRACOVNÍ SETKÁNÍ"

Vážení zástupci škol a školských zařízení, Vážené dámy a Vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní Výjezdní pracovní setkání zástupců škol, školských zařízení a pracovníků ve vzdělávání z území SO ORP Děčín, které je pořádáno v rámci aktivit projektu MAP II pro SO ORP Děčín. Dvoudenní Výjezdní pracovní setkání se uskuteční 31. 10. - 1. 11. 2019 ve Dvoře Perlová voda (Kostelec nad Ohří 13, 413 01 Budyně nad Ohří), více informací naleznete na přiložené pozvánce. Z důvodu zajištění ubytovací kapacity, Vás žádám o přihlášení nejpozději do 15. 9. 2019. PŘIHLÁŠENÍ JE ZÁVAZNÉ! Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedeného odkazu: https://forms.gle/Zvj3EnKit5Z6B2zo8 V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte Mgr. Kateřinu Riedelovou na níže uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese. telefon: 724 114 373 e-mail: riedelova.masls@seznam.cz

Detail

02.09.2019

pozvánka

24. 9. 2019 - pozvánka PRO RODIČE na seminář "INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU"

Milí rodiče, srdečně Vás zveme na seminář s názvem "INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU". Tento seminář se uskuteční dne 24. 9. 2019 od 17:00 hod. na ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí (na adrese Opletalova 699, 407 22). Seminář se zaměřuje na aktuální problematiku infekčních a parazitárních onemocnění u dětí předškolního věku. Podrobnější program a informace naleznete v přiložené pozvánce. Budeme se na Vás těšit! :)

Detail

29.08.2019

pozvánka

24. 9. 2019 - pozvánka na akreditovaný seminář "INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU"

Zveme Vás na akreditovaný seminář "Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku", který je pořádaný v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín ve spolupráci se ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci (tudíž i asistenti pedagoga) MŠ a vedoucí pedagogičtí pracovníci MŠ. Seminář se koná v ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí dne 24. září 2019 ve dvou blocích - I. blok (9:00-12:00) a II. blok (13:00-16:00). Účastník semináře si zvolí I. nebo II. blok. (Jedná se o stejné semináře, liší se pouze časy, nikoliv obsah.) Více informací k tomuto semináři naleznete v pozvánce, která je přílohou. Dále na pozvánce najdete odkaz na přihlášení, který je i zde: https://forms.gle/VirZ8tVuEQentmnb8 Přihlašení do 10. 9. 2019 do 9:00 hod. Kapacita je omezena!

Detail

27.08.2019

27. 8. 2019 - 17. jednání RT

27. 8. 2019 - 17. jednání RT

Detail

22.08.2019

20. 8. 2019 - 21. 8. 2019 dvoudenní vzdělávací kurz "ZÁKLADNÍ NORMA ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PEDAGOGY"

20. 8. 2019 - 21. 8. 2019 dvoudenní vzdělávací kurz "ZÁKLADNÍ NORMA ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PEDAGOGY"

Ve dnech 20. 8. 2019 - 21. 8. 2019 proběhl dvoudenní vzdělávací kurz nesoucí název "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy". Aktivita byla určena pro pedagogické pracovníky z mateřských i základních škol(ZŠ a MŠ Dolní Habartice, MŠ Horní Habartice, ZŠ a MŠ Markvartice). Celé dva dny účastníky kurzu prováděla instruktorka první pomoci z dobrovolné humanitární společnosti Český červený kříž (dále jen „ČČK“), kde pracuje jako sociální pracovnice v pečovatelské službě Bc. Lucie Pondělíková. Kdy: 20. 8. - 21. 8. 2019 Kde: OÚ Dolní Habartice 178, 405 02 Dolní Habartice

Detail

13.08.2019

pozvánka

20.8. - 21.8. 2019 POZVÁNKA NA DVOUDENNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ - ''ZÁKLADNÍ NORMA ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PEDAGOGY"

Pozvánka na dvoudenní vzdělávací kurz "Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy", který je pořádaný v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s MŠ a ZŠ Dolní Habartice. Dvoudenní vzdělávací kurz se koná dne 20. srpna od 8:00 do 18:00 hod. a 21. srpna 8:00 do 18:00 na OÚ Dolní Habartice 178, 405 02 Dolní Habartice - sál. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci včetně vedoucích pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ. Odkaz na přihlášení zde: https://forms.gle/DpKK9RZf26MHA2cPA

Detail

09.08.2019

29. 8. 2019 - 19. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

29. 8. 2019 - 19. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

08.08.2019

31. 7. 2019 - 4. jednání ŘV - PER ROLLAM - ÚSTÍ NAD LABEM

31. 7. 2019 - 4. jednání Řídicího výboru MAP II pro SO ORP Děčín - Hlasování členů ŘV PER-ROLLAM o schválení navrhovaného usnesení - "STRATEGICKÝ RÁMEC MAP PRO ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN DO ROKU 2023" - Verze 4.0

Detail

06.08.2019

POZVÁNKA NA ČTVRTÝ ROČNÍK STARTUPOVÉHO FESTIVALU FESTUP

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, rádi bychom Vás, Vaše vyučující i žáky pozvali na čtvrtý ročník startupového festivalu Festup, který podporuje Ústecký kraj. Festup se uskuteční 22. října od 11:00 v prostorách Pedagogické fakulty UJEP (Ústí nad Labem, České mládeže 8). Festival je výjimečnou akcí, na které mohou žáci získat cenné zkušenosti i důležité kontakty z praxe. V rámci festivalu připravujeme interaktivní expozici startupů (včetně gastronomických) či praktické příběhy úspěšných podnikatelů. Pokud Vaši žáci shání praxi či brigádu, mohou se zúčastnit „HR rande“ – rychlých seznamovacích koleček s firmami a startupy, které hledají posilu do týmu. Chystáme také soutěž podnikatelskýchnápadů, se kterými mohou žáci nejen odstartovat svou kariéru, ale také vyhrát ve festivalové soutěži iPhone a další ceny. Budeme moc rádi, pokud podpoříte své žáky i pedagogy v jejich osobním rozvoji a společně na Festup dorazíte. Zároveň tím podpoříte naše úsilí organizovat v našem kraji akce, které lákají ty nejlepší experty z praxe a širokou veřejnost. Více informací včetně programu a registračního formuláře najdete na webu www.festup.cz, případně se neváhejte obrátit přímo na organizátory – Inovační centrum Ústeckého kraje (vanova@icuk.cz / 602 355 981). Akce probíhá pod záštitou PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje a RNDr. Martina Baleje, Ph.D., rektora UJEP. S přáním hezkého dne, TEREZA VÁŇOVÁ events |INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE M:+420 602 355 981 | FB: facebook.com/ICUK.Usti | W: www.icuk.cz

Detail

06.08.2019

POZVÁNKA NA ČTVRTÝ ROČNÍK STARTUPOVÉHO FESTIVALU FESTUP

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, rádi bychom Vás, Vaše vyučující i žáky pozvali na čtvrtý ročník startupového festivalu Festup, který podporuje Ústecký kraj. Festup se uskuteční 22. října od 11:00 v prostorách Pedagogické fakulty UJEP (Ústí nad Labem, České mládeže 8). Festival je výjimečnou akcí, na které mohou žáci získat cenné zkušenosti i důležité kontakty z praxe. V rámci festivalu připravujeme interaktivní expozici startupů (včetně gastronomických) či praktické příběhy úspěšných podnikatelů. Pokud Vaši žáci shání praxi či brigádu, mohou se zúčastnit „HR rande“ – rychlých seznamovacích koleček s firmami a startupy, které hledají posilu do týmu. Chystáme také soutěž podnikatelskýchnápadů, se kterými mohou žáci nejen odstartovat svou kariéru, ale také vyhrát ve festivalové soutěži iPhone a další ceny. Budeme moc rádi, pokud podpoříte své žáky i pedagogy v jejich osobním rozvoji a společně na Festup dorazíte. Zároveň tím podpoříte naše úsilí organizovat v našem kraji akce, které lákají ty nejlepší experty z praxe a širokou veřejnost. Více informací včetně programu a registračního formuláře najdete na webu www.festup.cz, případně se neváhejte obrátit přímo na organizátory – Inovační centrum Ústeckého kraje (vanova@icuk.cz / 602 355 981). Akce probíhá pod záštitou PhDr. Martina Kliky, MBA, DBA, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje a RNDr. Martina Baleje, Ph.D., rektora UJEP. S přáním hezkého dne, TEREZA VÁŇOVÁ events |INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE M:+420 602 355 981 | FB: facebook.com/ICUK.Usti | W: www.icuk.cz

Detail

24.07.2019

31. 7. 2019 - 18. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

31. 7. 2019 - 18. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

23.07.2019

23. 7. 2019 - 16. jednání RT

23. 7. 2019 - 16. jednání RT

Detail

11.07.2019

pozvánka

POZVÁNKA NA II. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO VELETRHU

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, srdečně Vás a učitele Vaší školy, zveme na II. Ročník vzdělávacího veletrhu, který se koná v pátek 4. 10. 2019 od 8:00 do 16:00 na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Těšit se můžete na spoustu zajímavých vystavovatelů, workshopů a přednášek. Informace o programu průběžně aktualizujeme na našich stránkách viz odkaz níže. V rámci veletrhu nabízíme pro pedagogické pracovníky svozovou dopravu zdarma, v případě Vašeho zájmu o dopravu vyplňte registrační formulář, který naleznete zde: http://rskuk.cz/systemove-reseni-motivace-a-vzdelavani-pedagogu-i-kap-a/velky-vzdelavaci-veletrh-202 V případě nejasností kontaktujte Ing. Ivu Nevečeřalovou (neveceralova.i@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 546) Budeme se na Vás těšit a přejeme pěkný den, Ing. Adéla Kurešová Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 243 e-mail: kuresova.a@kr-ustecky.cz www.kr-ustecky.cz

Detail

11.07.2019

pozvánka

POZVÁNKA NA II. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO VELETRHU

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, srdečně Vás a učitele Vaší školy, zveme na II. Ročník vzdělávacího veletrhu, který se koná v pátek 4. 10. 2019 od 8:00 do 16:00 na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Těšit se můžete na spoustu zajímavých vystavovatelů, workshopů a přednášek. Informace o programu průběžně aktualizujeme na našich stránkách viz odkaz níže. V rámci veletrhu nabízíme pro pedagogické pracovníky svozovou dopravu zdarma, v případě Vašeho zájmu o dopravu vyplňte registrační formulář, který naleznete zde: http://rskuk.cz/systemove-reseni-motivace-a-vzdelavani-pedagogu-i-kap-a/velky-vzdelavaci-veletrh-202 V případě nejasností kontaktujte Ing. Ivu Nevečeřalovou (neveceralova.i@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 546) Budeme se na Vás těšit a přejeme pěkný den, Ing. Adéla Kurešová Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 243 e-mail: kuresova.a@kr-ustecky.cz www.kr-ustecky.cz

Detail

02.07.2019

26. 6. 2019 - 17. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

26. 6. 2019 - 17. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/

Detail

01.07.2019

27. 6. 2019 - 2. jednání ŘV

27. 6. 2019 - 2. jednání ŘV

27.6.2019 se uskutečnilo 2. jednání ŘV MAP rozvoje vzdělávání pro ORP Ústí nad Labem, jehož výstupy naleznete v přílohách.

Detail

21.06.2019

SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ MŠ S WORKSHOPY "POPIS POTŘEB ŠKOL" A "RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN"

SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ MŠ S WORKSHOPY "POPIS POTŘEB ŠKOL" A "RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN"

Dne 20. 6. 2019 se konalo společné setkání vedoucích pracovníků MŠ s workshopem nesoucí název "Popis potřeb škol" a workshopem "Respektovat a být respektován". Setkání se konalo na Filosofické fakultě UJEP a to od 8:15 hod.

Detail

18.06.2019

AKCE „POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE“, SEZNÁMILA S TECHNICKÝCMI OBORY

AKCE „POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE“, SEZNÁMILA S TECHNICKÝCMI OBORY

Dne 10. června 2019 se konala v kulturním domě a na Hradě v Litoměřicích Polytechnická konference s názvem "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE". První ročník akce „Polytechnika, která táhne“ nabídl odborné přednášky, workshopy, prezentace a praktické ukázky, které byly rozděleny do tří bloků. Více informací o tom, jak celá akce proběhla se dočtete v přiloženém článku :)

Detail

12.06.2019

29. 5. 2019 - Workshop zaměřený na podporu znalostních kapacit Řídícího výboru v rámci podaktivity 2.12 "PODPORUJEME ROZVOJ KAŽDÉHO ŽÁKA"

29. 5. 2019 - Workshop zaměřený na podporu znalostních kapacit Řídícího výboru v rámci podaktivity 2.12 "PODPORUJEME ROZVOJ KAŽDÉHO ŽÁKA"

Dne 29. 5. 2019 se konal na Magistrátu města Děčín od 13:30 hod. workshop, který se zaměřoval na podporu znalostních kapacit Řídícího výboru v rámci podaktivity 2. 12 nesoucí název "Podporujeme rozvoj každého žáka" Kdy: 29. 5. 2019 Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - zasedací síň B1

Detail

12.06.2019

10. 6. 2019 - KONFERENCE "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE"

10. 6. 2019 - KONFERENCE "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE"

Dne 10. 6. 2019 se konala v Litoměřicích konference nesoucí název "Polytechnika, která táhne" pořádaná ve spolupráci aktérů projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín, Místní akční plán rozvoje vzdělávání Litoměřice II, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Roudnice nad Labem II a projektu SIPON - síť podpory a nadání. Kdy: 10. 6. 2019 Kde: Litoměřice - Hrad, KKD

Detail