Navigace

Obsah

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DĚČÍN

12.06.2019

29. 5. 2019 - Workshop zaměřený na podporu znalostních kapacit Řídícího výboru v rámci podaktivity 2.12 "PODPORUJEME ROZVOJ KAŽDÉHO ŽÁKA"

29. 5. 2019 - Workshop zaměřený na podporu znalostních kapacit Řídícího výboru v rámci podaktivity 2.12 "PODPORUJEME ROZVOJ KAŽDÉHO ŽÁKA"

Dne 29. 5. 2019 se konal na Magistrátu města Děčín od 13:30 hod. workshop, který se zaměřoval na podporu znalostních kapacit Řídícího výboru v rámci podaktivity 2. 12 nesoucí název "Podporujeme rozvoj každého žáka" Kdy: 29. 5. 2019 Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - zasedací síň B1

Detail

12.06.2019

10. 6. 2019 - KONFERENCE "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE"

10. 6. 2019 - KONFERENCE "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE"

Dne 10. 6. 2019 se konala v Litoměřicích konference nesoucí název "Polytechnika, která táhne" pořádaná ve spolupráci aktérů projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín, Místní akční plán rozvoje vzdělávání Litoměřice II, Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Roudnice nad Labem II a projektu SIPON - síť podpory a nadání. Kdy: 10. 6. 2019 Kde: Litoměřice - Hrad, KKD

Detail

12.06.2019

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE - Zásobník projektů

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE - Zásobník projektů

Detail

12.06.2019

29. 5. 2019 - 3. jednání ŘV - MM Děčín, 28. října 1155/2, Děčín 1

Dne 29. 5. 2019 se uskutečnilo 3. jednání Řídicího výboru MAP II pro SO ORP Děčín a to od 12:30 hodin na Magistrátu města Děčín, ul. 28. Října 1155/2 v malé zasedací místnosti B1.

Detail

12.06.2019

31. 5. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Čtenářskou gramotnost MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 31. 5. 2019 se konalo od 13:00 hod. setkání pracovní skupiny pro Čtenářskou gramotnost a to v Městské knihovně Děčín.

Detail

12.06.2019

30. 5. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Rovné příležitosti MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 30. 5. 2019 se konalo od 9:00 hod. na ZŠ Míru 152 setkání pracovní skupiny pro Rovné příležitosti.

Detail

06.06.2019

2. TÝDEN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SE BLÍŽÍ KE KONCI

2. TÝDEN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SE BLÍŽÍ KE KONCI

Druhý týden vzdělávacího programu zahájila ZŠ Brná společně se ZŠ Malečov. Dále navazovala ZŠ Chlumec a ZŠ Trmice, která bude zároveň uzavírat druhou vlnu vzdělávacího programu. Program pro žáky: žáci 1. - 3. ročníků: Dům dětí a mládeže žáci 4. - 6. ročníků: Severočeská vědecká knihovna žáci 7. - 9. ročníků: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Detail

06.06.2019

veletrh vzdělávání

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ V KNIHOVNĚ 17. 6. - 28. 6. 2019

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem pořádá ve dnech od 17. 6. do 28. 6. 2019 Veletrh vzdělávání. Jsme rádi, že ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou se mohou tyto akce uskutečnit.

Detail

06.06.2019

PECka

PORADENSKÉ A EDUKAČNÍ CENTRUM alias PECka

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem je ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí nad Labem otevřeno nové Poradenské a edukační centrum, tzv. PECka. Poradenské a edukační centrum se nachází ve 3. patře budovy SVK v ulici W. Churchilla 3. Nabízí celoroční prezentaci učebnic, pomůcky pro osoby se znevýhodněním a nadané děti a poradenskou službu poskytovanou odborným garantem.

Detail

30.05.2019

22. 5. 2019 - setkání PRACOVNÍ SKUPINY pro Financování MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 22. 5. 2019 se konalo od 11:00 hod. setkání Pracovní skupiny pro Financování MAP II pro SO ORP Děčín a to na Základní škole T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice.

Detail

28.05.2019

23. 5. 2019 - "MINIFESTIVÁLEK DĚTSKÉHO DIVADLA"

23. 5. 2019 - "MINIFESTIVÁLEK DĚTSKÉHO DIVADLA"

Dne 23. 5. 2019 se konal v Lesním divadle v Srbské Kamenici "Minifestiválek dětského divadla". Tuto akci pořádali realizátoři projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s LMŠ Vážka, p. o., dále ve spolupráci s MŠ Za vodou, ZŠ a MŠ Markvartice, ZŠ a LMŠ Jurta a Obecním úřadem Srbská Kamenice. Výstupem aktivity je společné vystoupení školek v Lesním divadle v Srbské Kamenici a následná výstava, mapující proces tvorby jednotlivých divadelních her. Kdy: 23. 5. 2019 Kde: Lesní divadlo v Srbské Kamenici

Detail

28.05.2019

2. VLNA ZAHÁJENA!

2. VLNA ZAHÁJENA!

Dne 27. 5. 2019 započala 2. vlna aktivit implementace v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem. Tento týden zahájila ZŠ Karla IV., dále v tomto bloku pokračují ZŠ Nová, ZŠ Malečov společně se ZŠ Brná. Program pro žáky: žáci 1. - 3. ročníků: Dům dětí a mládeže žáci 4. - 6. ročníků: Severočeská vědecká knihovna žáci 7. - 9. ročníků: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Detail

23.05.2019

22. 5. 2019 - "EXKURZE DO MŠ JÍLOVÉ A UKÁZKY ČINNOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU MAXÍK"

22. 5. 2019 - "EXKURZE DO MŠ JÍLOVÉ A UKÁZKY ČINNOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU MAXÍK"

Dne 22. 5. 2019 se konala exkurze a workshop v MŠ Jílové - ukázky činností v rámci programu Maxík, který je pořádán v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín a ve spolupráci s MŠ Jílové, p. o. Děčín. Exkurze společně s workshopem se konala v časovém rozmezí od 10:00 - 12:00 hod., přičemž byli účastníci rozděleni na 2 skupiny. Akce se realizovala pro pedagogické pracovníky a zaměřovala se na stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou "Maxík". Kdy: 22. 5. 2019 Kde: MŠ Průběžná 299, 407 01 Jílové; MŠ Za koupalištěm 312, 407 01 Jílové

Detail

23.05.2019

22. 5. 2019 - "EXKURZE DO MŠ JÍLOVÉ - UKÁZKY ČINNOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU MAXÍK"

22. 5. 2019 - "EXKURZE DO MŠ JÍLOVÉ - UKÁZKY ČINNOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU MAXÍK"

Dne 22. 5. 2019 se konala exkurze a workshop v MŠ Jílové - ukázky činností v rámci programu Maxík, který je pořádán v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín a ve spolupráci s MŠ Jílové, p. o. Děčín. Exkurze společně s workshopem se konala v časovém rozmezí od 10:00 - 12:00 hod., přičemž byli účastníci rozděleni na 2 skupiny. Akce se realizovala pro pedagogické pracovníky a zaměřovala se na stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou "Maxík".

Detail

21.05.2019

plakát

23. 05. 2019 - "MINIFESTIVÁLEK DĚTSKÉHO DIVADLA"

LMS Vážka zve do Lesního divadla dne 23. 5. 2019 od 15:30 hod. na Minifestiválek dětského divadla, který se bude konat v Srbské Kamenici pořádaný v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín.

Detail

13.05.2019

17. 5. 2019 - 15. jednání RT

17. 5. 2019 - 15. jednání RT

Detail

09.05.2019

9. 5. 2019 - 16. jednání RT - Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2405 02 Děčín I – malá zasedací místnost budovy B1

9. 5. 2019 - 16. jednání RT - Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2405 02 Děčín I – malá zasedací místnost budovy B1

Detail

09.05.2019

9. 5. 2019 - Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín

Dne 9. 5. 2019 se uskutečnilo od 08:30 hod. na MM Děčín Společné setkání členů realizačního týmu a pracovních skupin MAP II pro SO ORP Děčín. V rámci společného setkání členů RT a PS MAP II pro SO ORP Děčín byly uvedeny aktuální informace k projektu, dále byly představeny aktuální analytické výstupy z území SO ORP Děčín. PS byly seznámeny s nastavením a zpracováním revizí analýzy stavu a potřeb, SWOT - 3 analýz, identifikace příčin. V rámci programu došlo ke zhodnocení KA 4 Implementace ze strany RT a zhodnocení fungování PS. Jedná se o tyto pracovní skupiny: PS pro Matematickou gramotnost PS pro Čtenářskou gramotnost PS pro Rovné příležitosti PS pro Financování

Detail

09.05.2019

7. 5. 2019 - akreditovaný seminář: "CESTY SPOLU - SPOLUPRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA A UČITELE"

7. 5. 2019 - akreditovaný seminář: "CESTY SPOLU - SPOLUPRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA A UČITELE"

Dne 7. 5. 2019 se uskutečnil akreditovaný seminář nesoucí název "Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele", který je pořádán v rámci Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o. Seminář se zaměřoval na legislativní rámec, kvalifikační požadavky, kompetence asistenta pedagoga, náplň práce a spolupráce s učitelem, dále nároky na osobnost asistenta pedagoga. Lektorem tohoto semináře byl Mgr. Bc. Roman Ziegler. Kdy:7. 5. 2019 od 8:30 - 15:00 hod. Kde:ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o. - Opletalova 699, 407 22

Detail

09.05.2019

 7. 5. 2019 - akreditovaný seminář: "CESTY SPOLU - SPOLUPRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA A UČITELE"

7. 5. 2019 - akreditovaný seminář: "CESTY SPOLU - SPOLUPRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA A UČITELE"

Dne 7. 5. 2019 se uskutečnil akreditovaný seminář nesoucí název "Cesty spolu - Spolupráce asistenta pedagoga a učitele", který je pořádán v rámci Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o. Seminář se zaměřoval na legislativní rámec, kvalifikační požadavky, kompetence asistenta pedagoga, náplň práce a spolupráce s učitelem, dále nároky na osobnost asistenta pedagoga. Lektorem tohoto semináře byl Mgr. Bc. Roman Ziegler.

Detail

25.04.2019

29. 4. 2019 - 15. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

29. 4. 2019 - 15. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

17.04.2019

Polytechnika, která táhne

10. 6. 2019 - Pozvánka na konferenci: "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE"

Zveme Vás na konferenci s názvem "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE". Tato konference je připravena v rámci spolupráce projektů MAP II pro SO ORP Děčín, MAP ORP Litoměřice II, MAP ORP Roudnice nad Labem II, NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání. Partneři akce jsou: OHK Litoměřice, OHK Děčín, DDM Rozmarýn Litoměřice, TKM Litoměřice. datum konání: 10. 6. 2019 čas konání: 9:00 – 16:00 hod. místo konání: Hrad Litoměřice, KKD Litoměřice Na některé z připravovaných workshopů a přednášek je potřeba se registrovat pomocí přihlašovacího formuláře. Odkaz na přihlášku zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnO4PJqmGgqRIoNbj21GdoQiRG676gieZaxWFoR1lC_BpZNw/viewform?fbclid=IwAR0Dqqk5IyvB4tT0L5TcDAe7TNFIGY54prOjQ2_XE_Pc3XYOUpJDivg5VL0

Detail

12.04.2019

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si vás informovat o aktualizaci „Místního akčního plánu – Strategický rámec MAP“ (dále jen SR), která bude ukončena dne 30. 4. 2019 ve 12:00. SR je možné aktualizovat dvěma způsoby: 1.) V případě nového investičního záměru je třeba zaslat údaje k investičnímu záměru prostřednictvím vyplnění údajů (příloha č. 1). Při požadavku na zařazení investice školy (MŠ a ZŠ) do SR je základním předpokladem souhlas zřizovatele s investičním záměrem školy (příloha č. 2) 2.) V případě potřeby doplnění/ úpravy již zařazeného investičního záměru nám prostřednictvím e-mailu zašlete požadované změny. Investiční záměr v e-mailu identifikujte pomocí názvu školy a názvu projektu. Platnou verzi SR naleznete zde – http://www.mapls.cz/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-93-166-cs_3.pdf&original=STRATEGICKY%20RAMEC_3.0_24_4_18.pdf Vaše žádosti zasílejte na adresu davidova.masls@seznam.cz do 23. 4. 2019 do 12:00.

Detail

10.04.2019

2. 4. 2019 - akreditovaný seminář "JAK SE DĚLÁ POHÁDKA"

2. 4. 2019 - akreditovaný seminář "JAK SE DĚLÁ POHÁDKA"

Dne 2. 4. 2019 se konal akreditovaný seminář nesoucí název "Jak se dělá pohádka", který byl realizován v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z.s. Cílem akreditovaného semináře bylo zvýšení kompetence pedagoga při práci s dítětem předškolního věku, zaměřené na zvýšení kvality jednotlivých složek pedagogického procesu. Kdy: 2. 4. 2019 9:30 - 16:00 Kde: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168/16, Děčín 1

Detail

08.04.2019

18. 4 2019 - 14. jednání RT

18. 4 2019 - 14. jednání RT

Detail

05.04.2019

16. 4. 2018 - KURZ PŘEŽITÍ VE ŠKOLE 1

16. 4. 2018 - KURZ PŘEŽITÍ VE ŠKOLE

Dne 16. 4. 2019 se uskuteční od 17:00 h. workshop pro rodiče, kteří hledají cestu, jak podpořit své děti na cestě školní docházkou. Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

Detail

04.04.2019

27. 3. 2019 - "ÚČINNÉ METODY PŘI PRÁCI SE SKUPINOU, ANEB POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ"

27. 3. 2019 - "ÚČINNÉ METODY PŘI PRÁCI SE SKUPINOU, ANEB POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ"

Dne 27. 3. 2019 se konal akreditovaný seminář "Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě" v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z. s. V rámci tohoto semináře byly představeny formy a metody, inspirované principy vycházející z umění, dramatické výchovy a také z umění koučinku a osobnostního poradenství. Cíl tohoto semináře byl zaměřen na posunutí kompetencí účastníků – a) vytváření pozitivního klima ve skupině, b) efektivně vést skupinu a kultivovat dynamiku skupiny dětí nebo mládeže. Kdy: 27. 3. 2019 9:30-16:00 h. Kde: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168/16, Děčín 1

Detail

04.04.2019

29. 3. 2019 - 14. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

29. 3. 2019 - 14. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

04.04.2019

2. 4. 2019 -  akreditovaný seminář: ,,JAK SE DĚLÁ POHÁDKA"

2. 4. 2019 - akreditovaný seminář: ,,JAK SE DĚLÁ POHÁDKA"

Dne 2. 4. 2019 - proběhl akreditovaný seminář nesoucí název ,,JAK SE DĚLÁ POHÁDKA'', který byl pořádán v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z. s. Cílem akreditovaného semináře bylo zvýšení kompetence pedagoga při práci s dítětem předškolního věku, zaměřené na zvýšení kvality jednotlivých složek pedagogického procesu.

Detail

01.04.2019

27. 3. 2019 -  akreditovaný seminář: "Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě" 1

27. 3. 2019 - akreditovaný seminář: "ÚČINNÉ METODY PŘI PRÁCI SE SKUPINOU, ANEB POZITIVNÍ KLIMA VE TŘÍDĚ"

Dne 27. 3. 2019 proběhl odborný akreditovaný seminář „Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě“, který byl pořádán v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z. s. V rámci tohoto kurzu byly představeny formy a metody, inspirované principy vycházející z umění, dramatické výchovy a také z umění koučinku a osobnostního poradenství. Cíl kurzu byl zaměřen na posunutí kompetencí účastníků – a) vytváření pozitivního klima ve skupině, b) efektivně vést skupinu a kultivovat dynamiku skupiny dětí nebo mládeže.

Detail

07.03.2019

12. 3 2019 - 13. jednání RT

12. 3 2019 - 13. jednání RT

Detail

01.03.2019

28. 2. 2019 - SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ S WORKSHOPEM

28. 2. 2019 - SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ S WORKSHOPEM

Dne 28. 2. 2019 se uskutečnilo společné setkání ředitelů s workshopem za účelem sdílení zkušeností z 1. bloku vzdělávacích aktivit projektu s brainstormingem na téma aktuální potřeby škol. Společné setkání ředitelů s workshopem "Popis potřeb škol" se konalo na Filosofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Program: - sdílení zkušeností z realizace prvního vzdělávacího bloku (semináře učitelů, výjezdní vzdělávací program žáků) – zpětná vazba zástupců škol z I. bloku - vedlejší přínosy aktivit implementace - seznámení s aktivitami Poradenského a edukačního centra („PEC“) a možnostmi jeho využití (Mgr. Jiřina Housová) - BRAINSTORMING – společný popis potřeb škol (sběr informací pro potřeby aktualizace MAP – sebereflexe škol) - tvorba Akčního plánu 2018/2019 + aktualizace Strategického rámce MAP

Detail

26.02.2019

Pozvánka na akreditovaný seminář: ,,Jak se dělá pohádka" 1

2. 4. 2019 - Pozvánka na akreditovaný seminář: ,,Jak se dělá pohádka"

Zveme Vás na akreditovaný seminář nesoucí název: „Jak se dělá pohádka“, který je pořádán v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín ve spolupráci s organizací Rákosníček Děčín, z. s. datum konání: 2. 4. 2019 čas konání: 9:30 – 16:00 hod. místo konání: Rákosníček Děčín, z. s., Provaznická 1168/16, Děčín 1 (2. patro – školící místnost)

Detail

25.02.2019

Pozvánka na akreditovaný seminář: "Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě" 1

27. 3. 2019 - Pozvánka na akreditovaný seminář: "Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě"

„Účinné metody při práci se skupinou, aneb Pozitivní klima ve třídě“ V rámci projektu MAP II pro SO ORP jsme ve spolupráci s organizací Rákosníček, z.s. Děčín připravili výše uvedený akreditovaný seminář. Termín: 27. 3. 2019 od 9:30 – 16:00 hod. Místo: Rákosníček Děčín, z.s., Provaznická 1168/16, Děčín 1 (2. patro – školící místnost) Podrobnější informace naleznete v pozvánce a přihlašovacím formuláři. Účastníci na základě praktických cvičení, vycházejících ze zážitkové pedagogiky a zaměřených na týmovou práci a komunikace: * analyzují svoji vlastní roli ve skupině, na základě prožité zkušenosti; * pojmenují všechny složky, které tvoří dynamiku skupiny; * aplikují prožité metody posilující spolupráci a otevřenou komunikaci do vlastní výuky; * na základě použitých a osvojených metod řeší nestandardní situace ve třídě; * na základě použitých a osvojených metod aktivně zařazují do pedagogického procesu cílenou zpětnou vazbu. Aktérům ve vzdělávání z území SO ORP Děčín je akreditovaný seminář poskytován zdarma v rámci projektu MAP II pro SO ORP Děčín. Kapacita účastníků je omezena.

Detail

25.02.2019

21. 2. 2019 - 13. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

21. 2. 2019 - 13. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

21.02.2019

28. 2. 2019 - společné setkání ředitelů  1

28. 2. 2019 - SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ŘEDITELŮ

Dne 28. 2. 2019 se uskuteční setkání ředitelů za účelem sdílení zkušeností z 1. bloku vzdělávacích aktivit projektu s brainstormingem na téma aktuální potřeby škol.

Detail

19.02.2019

5. 2. 2019 - 12. jednání RT

5. 2. 2019 - 12. jednání RT

Detail

04.02.2019

31. 1. 2019 - ZŠ a MŠ v Březové

31. 1. 2019 - ZŠ a MŠ v Březové

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 proběhl od 12:30 hod. workshop zaměřený na podporu škol v plánování a provedení analýzy potřeb školy v rámci podaktivity 2.7. Workshop se konal v ZŠ a MŠ Děčín III, (Březová 369/25). Kdy:31. 1. 2019 Kde: ZŠ a MŠ Březové

Detail

31.01.2019

24. 1. 2019 - workshop "MATEMAGIKA - POČÍTÁNÍ PRAVOU HEMISFÉROU"

24. 1. 2019 - workshop "MATEMAGIKA - POČÍTÁNÍ PRAVOU HEMISFÉROU"

Dne 24. 1. 2019 proběhl workshop "MateMagika - počítání pravou hemisférou" (rozvoj gramotností a kompetencí). Cílem bylo seznámení s metodou MateMagiky a jejími základy. Cílovou skupinou byli pedagogičtí pracovníci včetně vedoucích pedagogických pracovníků, členů Realizačního týmu MAP II a zaměstnanců z OŠK (Odbor školství a kultury) Kdy: 24. 1. 2019 10:30 - 13:00 h. Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - zasedací síň B1

Detail

30.01.2019

24. 1. 2019 - workshop ,,MATEMAGIKA - POČÍTÁNÍ PRAVOU HEMISFÉROU"

24. 1. 2019 - workshop ,,MATEMAGIKA - POČÍTÁNÍ PRAVOU HEMISFÉROU"

Dne 24. 1. 2019 se konal workshop nesoucí název "MATEMAGIKA - počítání pravou hemisférou", který byl pořádán v rámci Projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín na Magistrátu města Děčín. Program spočíval v osobním příběhu lektora, který se na úvod představil a poté následovaly ukázky matemagiky, rozdíl ve vnímání informací a v myšlení mezi "jedničkářem a čtyřkařem". Část programu byla věnována i tématu "Jak se učit cizí jazyk bez šprtání". V závěru semináře byl prostor i pro diskusi.

Detail

28.01.2019

PRVNÍ BLOK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZA NÁMI! :)

PRVNÍ BLOK VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZA NÁMI! :)

Minulý týden zakončila první vlnu vzdělávacího programu ZŠ Husova. Další blok vzdělávacího programu bude opět pokračovat na přelomu května a června 2019. Děkujeme všem zúčastněným z lednového bloku za skvělou spolupráci!

Detail

25.01.2019

25. 1. 2019 - 12. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

25. 1. 2019 - 12. jednání RT - kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155

Detail

24.01.2019

pozvánka

GLOBE Café v Kadani

Kolegové zvou na GLOBE Café v Kadani! :) KDY: pondělí 18. 2. 2019 od 15 do 17 hodin KDE: Gymnázium Kadaň více informací najdete v přiložené pozvánce.

Detail

23.01.2019

POKRAČUJEME! :)

POKRAČUJEME! :)

Pokračujeme dál! :) Na ZŠ Palachova navázala ZŠ Školní náměstí, která se účastnila vzdělávacího programu ve dnech 22. - 23. 1. 2019. Tento týden zakončí ZŠ Husova.

Detail

21.01.2019

2. TÝDEN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAHÁJEN!

2. TÝDEN VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAHÁJEN!

Druhý týden vzdělávacího programu zahájila ZŠ Palachova. Tento týden v tomto bloku dále pokračují ZŠ Školní náměstí, ZŠ a ZUŠ Husova. V průběhu dnešního dne byla natočena reportáž Českou televizí, která bude odvysílána na ČT 1 - Události v regionech!

Detail

18.01.2019

Jedeme dáál! :) 1

JEDEME DÁÁL! :)

Tento týden uzavřela 1. vlnu ZŠ Palachova, která bude v pondělí pokračovat. ZŠ Palachova nadchla originálními cedulkami pro označení tříd :)

Detail

16.01.2019

10. 1. 2019 - 11. jednání RT

10. 1. 2019 - 11. jednání RT

Detail

15.01.2019

zpravodaj

Zpravodaj MAS Labské skály, z.s. - prosinec 2018

Zpravodaj MAS Labské skály, z.s. - prosinec 2018

Detail

14.01.2019

8. 1. 2019 - seminář "Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019"

8. 1. 2019 - seminář "Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019"

Dne 8. 1. 2019 proběhl seminář s názvem "Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2019" na Magistrátu města Děčín pořádaný v rámci spolupráce aktérů projektů: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín a Místního akčního plánu vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk. Cílem bylo seznámení zástupců škol, školských zařízení, pracovníků z OŠK a členů realizačního týmu MAP II za účelem získání informací z oblasti aktuálních novel právních předpisů, sdílení zkušeností a neformální diskuse. Kdy: 8. 1. 2019 13:30 - 16:30 h. Kde: Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín I - zasedací síň B1

Detail

14.01.2019

UŽ FRČÍME! :)

UŽ FRČÍME! :)

Dne 14. 1. 2019 započala 1. vlna aktivit implementace v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem. Tento týden zahájila ZŠ Chabařovice, dále v tomto bloku pokračují ZŠ Neštěmická a ZŠ Palachova. Program pro žáky: žáci 1. - 3. ročníků: Dům dětí a mládeže žáci 4. - 6. ročníků: Severočeská vědecká knihovna žáci 7. - 9. ročníků: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Detail