Navigace

Obsah

Zprávy

Pozvánka

16. 10. - 17. 10. 2017 - Výjezdní pracovní setkání zástupců škol, školských zařízení a pracovníků ve vzdělávání z území SO ORP Děčín

„Výjezdní pracovní setkání zástupců škol, školských zařízení a pracovníků ve vzdělávání z území SO ORP Děčín“ pořádaného ve dnech 16. 10. 2017 a 17. 10. 2017 v Hotelu JEF, Doubice 107 celý text

ostatní, MAP ORP DĚČÍN | 27. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

23. 8. 2017 – 25. 8. 2017 - 3 - denní workshop „Terapeutické využití výtvarných technik v rámci inkluze – arteterapie

3 - denní workshop
„Terapeutické využití výtvarných technik v rámci inkluze – arteterapie
celý text

ostatní | 16. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto7

15. 06. 2017 - 9. ročníku Olympiády málotřídních škol, které se uskutečnilo na fotbalovém hřišti v obci Ludvíkovice.

V rámci projektu MAP vzdělávání pro SO ORP Děčín a ve spolupráci se ZŠ a MŠ Ludvíkovice, jsme dne 15. 06. 2017 uspořádali a podpořili pořádání 9. ročníku olympiády málotřídních škol, které se uskutečnilo na fotbalovém hřišti v obci Ludvíkovice. celý text

ostatní, MAP ORP DĚČÍN | 18. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
12. 06. 2017 - Exkurze žáků ZŠ z SO ORP Děčín k zaměstnavatelům v regionu Děčín 1

12. 06. 2017 - Exkurze žáků ZŠ z SO ORP Děčín k zaměstnavatelům v regionu Děčín

V rámci projektu MAP vzdělávání SO ORP Děčín, ve spolupráci s ÚP Děčín a OHK Děčín se dne 12. 06. 2017 uskutečnily dvě exkurze pro žáky ZŠ z 8. tříd z SO ORP Děčín. Exkurze probíhala ve firmě Chart Ferox, a.s. a firmě Constellium Extrusions Děčín, s.r.o. Celkem bylo osloveno 13 ZŠ z ORP Děčín. Zájem o tuto akci projevilo 6 základních škol. Následně byly sestaveny 2 skupiny po 20 lidech (žáci ZŠ a výchovní poradci), kteří se této exkurze zúčastnili. celý text

ostatní, MAP ORP DĚČÍN | 12. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto

10. 06. 2017 - PŘEDNÁŠKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY S DĚTMI „Labyrintem k úspěšnému cíli“ s následnou navazující PANELOVOU DISKUSÍ

Dne 10. 06. 2017 - Proběhla na MM Děčín PŘEDNÁŠKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY S DĚTMI „Labyrintem k úspěšnému cíli“ s následnou navazující PANELOVOU DISKUSÍ celý text

ostatní, MAP ORP DĚČÍN | 11. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto_9

Vzdělávací akreditovaný seminář „Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb Čtení pro všechny

Sobota dne 04. 03. 2017 - ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25.
Sobota dne 01. 04. 2017 - ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25. celý text

ostatní | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Foto

06. 12. 2016 - SEMINÁŘ: Výměna zkušeností ze spolupráce škol a zaměstnavatelů v regionu

Dne 6. 12. 2016 se v OC Pivovar Děčín uskutečnil velmi zajímavý seminář "Výměna zkušeností ze spolupráce škol a zaměstnavatelů v regionu", za účasti zástupců firem (z oblasti strojírenství), základních škol (ředitelé a výchovní poradci), středních škol,OHK, Úřadu práce ČR - kontaktního pracoviště Děčín a veřejnosti. Byl součástí VELETRHU ŠKOLA DĚČÍN 2016 a pořádala jej MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Děčín a MAS Český sever, z.s. v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín. Shrnuté výstupy semináře naleznete v příloze. celý text

MAP ORP Ústí nad Labem, MAP ORP DĚČÍN | 28. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
Seminář

ODBORNÝ SEMINÁŘ: Výměna zkušeností ze spolupráce škol a zaměstnavatelů v regionu

Dne 6. a 7. prosince 2016 se uskuteční 20. ročník VELETRHU ŠKOLA DĚČÍN 2016 v OC PIVOVAR DĚČÍN.
V rámci Veletrhu 2016 a ve spolupráci se zaměstnavateli a realizátory PROJEKTU MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DĚČÍN
Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány - Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297
bude probíhat od 15:00 hodin ODBORNÝ SEMINÁŘ: Výměna zkušeností ze spolupráce škol a zaměstnavatelů v regionu
celý text

MAP ORP Ústí nad Labem, MAP ORP DĚČÍN | 30. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
Foto_4

20.10.2016 - Den otevřených dveří a workshop na téma: "Společné vzdělávání" - ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí a CDM Benešov nad Ploučnicí.

Ve čtvrtek 20. října 2016 se škola otevřela návštěvníkům v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníky provázeli vybraní žáci 9. tříd, kteří jim představili naši školu a ukázali možnosti, které škola při vzdělávání žáků nabízí. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do vyučovacích hodin, ve kterých pracovali žáci pod vedením svých pedagogů - vidět tak mohli práci v technické dílně, vaření ve školní kuchyňce, základy šití v dílně šití umístěné ve školní knihovně nebo jazykové vzdělávání v multimediální učebně. Skupiny žáků pracovaly také v obou počítačových učebnách, hudební vystoupení trénovali žáci v učebně hudební výchovy a výrobky z keramické hlíny vytvářeli naši žáci v keramické dílně v učebně výtvarné výchovy. V aule školy se na své závěrečné vystoupení připravovali také účastníci výměnného pobytu. Pro návštěvníky byla otevřena také učebna fyziky s přírodovědnou laboratoří. Všem žákům i pedagogům patří velké poděkování za prezentaci aktivit naší školy.
Den otevřených dveří 20. 10. 2016, pořádaný v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín (Výzva č. 02_15_005 pro MAP; CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000297), pokračoval workshopem - panelovou diskuzí v aule školy na téma společné vzdělávání. Garantem odborné diskuse byla PhDr. Veronika Ušáková, psycholog PPP Děčín.

celý text

MAP ORP DĚČÍN | 22. 11. 2016 | Autor: Správce Webu