Navigace

Obsah

10. 07. 2017 - Navrhovaný Roční akční plán pro období 2017/ 2018 k připomínkování

Typ: MAP ORP DĚČÍN
10. 07. 2017: Navrhovaný Roční akční plán pro období 2017/ 2018 k připomínkování

Na základě 4. jednání ŘV, které proběhlo dne 5. 4. 2017, byl Roční akční plán (RAP) sestaven a zpracován pro období školního roku 2017/2018 s přesahem předcházejících měsíců ŠR 2016/2017 a přesahem následujících měsíců ŠR 2017/2018. Roční plán tak bude pokrývat jeden školní rok a zároveň smysluplně zahrne i začátek (popř. konec) běžného roku. V rámci akčního plánování, které probíhá po celou dobu řízení projektu MAP, byli osloveni všichni zapojení aktéři z území SO ORP Děčín, kteří v rámci šetření doplňovali své aktivity pro stanovené období. Současně s tím probíhaly osobní konzultace, a setkávání s řediteli a zřizovateli v rámci pracovních skupin včetně zástupců z NNO. Následně byl  členy pracovních skupin a členy RT sestaven Návrh Ročního akčního plánu, který je vám zde předložen k připomínkování.

V příloze naleznete Návrh ročního akčního plánu pro období 2017/ 2018. Žádám vás, aby jste své připomínky zasílali elektronicky do termínu 13. 7. 2017, abychom zajistili další zpracování v rámci Realizačního týmu a před plánovaným červencovým  setkání Řídícího výboru MAP.

10. 07. 2017 - Návrh Ročního akčního plánu


Příloha

Vytvořeno: 19. 7. 2017
Poslední aktualizace: 8. 11. 2017 23:01
Autor: Správce Webu