Navigace

Obsah

11. 05. 2017 - K připomínkování - Aktualizace Zásobníku projektů - Strategický rámec MAP pro SO ORP Děčín - verze 3.0

Typ: ostatní | MAP ORP DĚČÍN
Návrh Strategického rámce MAP do roku 2023 - Verze 3.0 k připomínkování

Vážené paní ředitelky a páni ředitelé,
Vážené paní starostky a páni starostové,

v příloze je uveden Zásobních vašich investičních a ostatních záměrů zahrnutých do Strategického rámce - Verze 2.0, tak jak byla schválena Řídícím výborem MAP SO ORP Děčín dne 31. 01. 2017. V současné době probíhá plánovaná aktualizace těchto záměrů. Jak už jsme vás několikrát informovali aktualizace Strategického rámce je možná nejdříve 6 měsíců od odevzdání posledního schváleného Strategického rámce. V našem případě se jedná o termín 31. 07. 2017.

Žádáme vás tímto o kontrolu údajů uvedených v přiloženém zásobníku a jejich případnou opravu zejména ve vztahu ke změně/ upřesnění názvu projektu, aktualizaci nákladů projektu a termínu realizace. Pokud jste žádný záměr neuvedli, ale již máte nějaký v plánu, žádáme vás o jeho doplnění. Upozorňujeme na to, že k zařazení nového záměru do Strategického rámce je nutný souhlas zřizovatele - viz příloha.
Pokud nebudete chtít něco měnit tak nám pouze sdělte, že vše souhlasí a z vaší strany nedojde k žádné změně.


Aktualizaci vašich záměrů mám připomínkujte elektronicky do termínu 26. 05. 2017, abychom zajistili další zpracování před plánovaným červencovým  schvalováním aktualizace Strategického rámce Řídícím výbore MAP.

Zároveň upozorňujeme na to, že se jedná i o projektové záměry, které půjdou přes nás MAS Labské skály, z.s. - potenciálních  žadatelů  do výzvy SCLLD  na opatření Kvalitní školy pro všechny.

Celý Strategický rámec  - Verze 2.0 je zveřejněn na webových stránkách MAPLS - viz odkaz:

mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-pro-so-orp-decin/aktuality-1/31-01-2017-ridici-vybor-schvalil-aktualizovanou-verzi-strategickeho-ramce-map-verze-20-a-dohodu-o-investicich-109cs.html

Opětovně připomínáme:

POZOR!

O dotaci budou moci požádat jen ty školy a jen na ty projekty, které budou uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční ntervence IROP v Místních akčních plánech (MAP), které připravují místní akční skupiny (MAS). Zároveň obsah projektů musí korespondovat s tím, co bude výzva umožňovat financovat. Proto je nutné investiční záměr nechat do MAP co nejdříve zařadit a jeho obsah včetně předpokládaného finančního objemu dobře zvážit.

Aktualizace Strategického rámce MAP pro SO ORP Děčín, včetně investiční části je možná nejdříve 6 měsíců od schválení předchozího Strategického rámce. Strategický rámec pro MAP SO ORP Děčín - Verze 2.0 byl schválen 31. 01. 2017.

V případě, že budete chtít provést aktualizaci (doplnění nebo úpravu) prosím obraťte se na mne: blazkova.masls@seznam.cz, mobil: 702 132 761.


Příloha

Vytvořeno: 13. 7. 2017
Poslední aktualizace: 19. 10. 2017 23:01
Autor: Správce Webu