Navigace

Obsah

16. 10. 2017 - Finální dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro obec s rozšířenou působností Děčín ke schválení

Typ: ostatní | MAP ORP DĚČÍN
Finální dokument MAP ke schválení

 

Finální dokument MAP ke schválení

Vážené dámy, vážení pánové,

dostali jsme se do finální části tvorby dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro obec s rozšířenou působností Děčín (dále jen „MAP“), se kterým jsme Vás průběžně téměř dva roky seznamovali a na kterém jste se i vy spolupodíleli. Na základě zjištěných potřeb území jsme společnými silami vytvořili strategický dokument o možném budoucím směru rozvoje vzdělávání v  ORP Děčín. Nyní se nacházíme na konci celého procesu, kdy je potřeba vytvořený dokument schválit.

Vzhledem k tomu, že MAP je strategický dokument, je žádoucí jej schvalovat a projednávat komunitním způsobem, tedy se zapojením široké veřejnosti. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že před samotným schválením MAP uskutečníme veřejné projednání, kde bude poslední možnost do tohoto dokumentu zasáhnout a připomínkovat ho.

Pro přehlednost níže uvádím časový harmonogram schvalovacího procesu MAP:

16. 10. 2017          
Distribuce finální verze dokumentu MAP
 
16. 10. 2017 – 03. 11. 2017     
Vyvěšení dokumentu MAP na webových stránkách zřizovatelů a školských zařízení (možnost seznámení  se s finálním  dokumentem) - prosím vyvěste co nejdříve!
 
01. 11. 2017 od 16 hod.
Konání veřejného projednání - Magistrát města Děčín, 28. října 1155/2, 405 02 Děčín 1 – velký sál
 
16. 10. 2017 – 03. 11. 2017 
Možnost uplatnit připomínku k dokumentu MAP prostřednictvím formuláře, případně osobně na veřejném projednání
 
04. 11. 2017 – 07. 11. 2017        
Zapracování uplatněných připomínek
 
od 08. 11. 2017 - 31. 12. 2017   
Sschválení dokumentu MAP Řídícím výborem a zřizovateli školských zařízení (dle výzvy se požaduje souhlas obce s rozšířenou působností a minimálně 70 % zřizovatelů škol zapojených do aktivit projektu, které jsou v daném území mimo samotnou obec s rozšířenou působností).
 

S ohledem na uvedený harmonogram Vás v tuto chvíli moc prosím o následující spolupráci:

  • zřizovatele školských zařízení a ředitele školských zařízení prosím o vyvěšení na webové stránky:
    • pozvánky na veřejné projednání (příloha tohoto mailu),
    • finálního dokumentu MAP (příloha tohoto mailu, přílohy k dokumentu MAP jsou objemné, a proto jsou ke stažení na odkazu uvedeném níže),
    • připomínkovacího formuláře (příloha tohoto mailu),
    • uvedení odkazu na google formulář, kde je možné rovněž uplatnit připomínku
  • zřizovatele školských zařízení prosím o to, aby počítali s tím, že dokument MAP budou formou usnesení schvalovat na svých zastupitelstvech. Dokument bude k dispozici od 8. 11. 2017 a je třeba jej do 31. 12. 2017 schválit. Znění usnesení, včetně důvodové zprávy, Vám bude spolu s finálním a odpřipomínkovaným dokumentem MAP předložen 8. 11. 2017.

Pokud vy sami budete mít k dokumentu jakoukoli připomínku, použijte prosím přiloženého formuláře a zašlete jej na tento mail nebo případně použijte google formulář na odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeChQy8c6tpH8WHFfHSGs7AYiM8bCtaI-3HPzHX_hoyRXCPUA/viewform

Přílohy k dokumentu MAP naleznete na následujícím odkaze (prosím stáhněte si je co nejdříve - zásilka je uložena do 30. 10. 2017):

http://www.uschovna.cz/zasilka/QXWSS7CPWVK246GE-GJE/BJYBUL6I9E   

Na závěr mi dovolte ještě jednou Vám moc poděkovat za skvělou spolupráci a Vaši trpělivost. Bez Vás by dokument nevznikl. Vážím si Vašeho času a energie.

Pokud by Vám nebylo cokoli jasné, neváhejte mě kontaktovat.

Hana Blažková – projektová manažerka

                                                                                   e-mail: blazkova.masls@seznam.cz  


Přílohy

Vytvořeno: 18. 10. 2017
Poslední aktualizace: 26. 11. 2017 23:02
Autor: Správce Webu