Navigace

Obsah

19. 07. 2017 - Návrh Ročního akčního plánu pro období 2017/ 2018 k připomínkování

Typ: MAP ORP DĚČÍN
19. 07. 2017 - Návrh Ročního akčního plánu pro období 2017/ 2018 k připomínkování

Na základě 4. jednání ŘV, které proběhlo dne 05. 04. 2017, byl Roční akční plán (RAP) sestaven a zpracován pro období školního roku 2017/2018 s přesahem předcházejících měsíců ŠR 2016/2017a přesahem následujících měsíců ŠR 2017/2018. Roční plán tak bude pokrývat jeden školní rok a zároveň smysluplně zahrne i začátek (popř. konec) běžného roku. V rámci akčního plánování, které probíhalo po celou dobu řízení projektu MAP, byli osloveni všichni zapojení aktéři z území SO ORP Děčín, kteří v rámci šetření doplňovali své aktivity pro stanovené období. Současně s tím probíhaly osobní konzultace, a setkávání s řediteli a zřizovateli v rámci pracovních skupin včetně zástupců z NNO.

V rámci probíhajícího šetření a akčního plánování byla potřeba určit, která z aktivit (aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce, infrastruktura) je realizovatelná v průběhu stanoveného období (školní rok 2017/2018), a to se všemi náležitostmi, tedy s odpovědnostmi, potřebnými finančními zdroji a indikátory, které budou měřit dosažené cíle. Jednotlivé aktivity spolupráce jsou zaměřeny na plnění Opatření. Plán aktivit navazuje přímo na vizi, priority a jejich cíle. Zahnuté aktivity v RAP musí naplňovat cíle priorit. Strategický rámec a aktivity RAP nejsou od sebe odtržené.

Rádi bych Vás požádali o případné připomínky či konkrétní návrhy na úpravu znění dokumentů a jejich zaslání nejdéle do 26. 07. 2017 do 12:00 hod.  na mailovou adresu: blazkova.masls@seznam.cz

 


Příloha

Vytvořeno: 19. 7. 2017
Poslední aktualizace: 13. 11. 2017 23:00
Autor: Správce Webu