Navigace

Obsah

Dne 10. 06. 2017 - Proběhla na MM Děčín PŘEDNÁŠKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY A PRACOVNÍKY S DĚTMI „Labyrintem k úspěšnému cíli“ s následnou navazující PANELOVOU DISKUSÍ

Typ: ostatní | MAP ORP DĚČÍN
ObrázkyPřednáška se uskutečnila dne 10. 06. 2017 od 09:00 do 13:00 hod. na Magistrátu města Děčín, Ulice 28. října 1155/2 - Velký sál. Od 14:00 hodin navazovala panelová diskuse, která byla určena pro pedagogické pracovníky, rodiče a širokou veřejnost.

V rámci projektu MAP vzdělávání pro SO ORP DC a ve spolupráci s organizací Rákosníček, z.s. Děčín se dne 10. 06. 2017 uskutečnila na Magistrátu města Děčín - Přednáška pro pedagogické pracovníky a pracovníky s dětmi zaměřená na téma: Zvládání konfliktních situací ve výuce, Rizikové chování u dětí a mládeže, Agresivita u dětí a mládeže, Šikana, Kyberšikana mezi žáky, žáky a pedagogem, Prevence a práce s agresorem a možné důsledky a následky agrese. Přednášku vedla: PhDr. Věra Smolíková, Ph.D. - Školní psycholožka - ZŠ Na Příkopech Chomutov, Psycholožka poskytující služby K-centru Kadaň, Znalkyně v oboru školství a kultura a externí pracovnice CCV PF UJEP Ústí nad Labem.

Cílem přednášky a následné panelové diskuze, která byla určena pro širokou veřejnost, bylo naučit účastníky různé strategie řešení agrese, jak se vyvarovat základních chyb a především – jak předcházet kumulaci agresívního chování ve škole.

Součástí besedy pro rodiče a pedagogy byla připravena PhDr. Irenou Landovou (psycholog) – analýza dotazníků žáků II. stupně ZŠ a kreseb žáků I. stupně ZŠ na dané téma. Do přípravy této akce se zapojilo 12 ZŠ z SO ORP Děčín. Děkujeme všem zástupcům škol, žákům z I. a z  II. stupně, kteří se podíleli na přípravě této akce a bez kterých bychom nemohli akci adekvátně připravit.

Zvláštní poděkování patří všem čestným hostům z odborné veřejnosti, kteří ve svém osobním volnu přijali naše pozvání na panelovou diskuzi a to zejména:  PhDr. Ireně Landové (psycholožka), Ing. Lukáši Moudrému (zástupce MP Děčín) a Mgr. Rudolfu Jakubcovi (ředitel VÚ Boletice).

PřednáškaPanelová diskuse

 


Vytvořeno: 9. 5. 2017
Poslední aktualizace: 11. 8. 2017 23:02
Autor: Správce Webu