Obsah

KONTAKTY

 

Jméno

funkce

mail

telefon

Hana Blažková

Hlavní manažerka a koordinátorka projektu

blazkova.masls@seznam.cz 

+420 702 132 761

Bc. Jiří Zikmund Analytik - zpracovatel zikmund.masls@seznam.cz +420 720 327 964

Petra Šofrová

Finanční manažer a manažer pro publicitu

sofrova.masls@seznam.cz 

+420 731 485 975

Jiřina Bischoffiová Facilitátor jirina.bischoffiova@seznam.cz +420 722 944 947
Ing. Jana Šubrtová Odborný metodik pro povinná i nepovinná opatření - MAS Labské skály, z.s. jasubrtova@gmail.com +420 604 721 950
Jaroslava Srbová
Odborný pracovník
MM Děčín, Odbor školství a kultury
jarsrbo@mmdecin.cz +420 778 474 116

Mgr. Anna Zemanová

Administrátor
MMDěčín - Odbor rozvoje, odd. strategiského rozvoje a řízení projektu

anna.zemanova@mmdecin.cz

+420 723 581 146

Hana Kracmanová Odborný pracovník a zpracovatel výstupů v území MAS Český sever, z.s. kracmanova@masceskysever.cz +420 602 349 235
Mgr. Dagmar Tesarčíková Odborný metodik a zpracovatel z praxe tesarcikova@zsbnpl.cz +420 606 960 402