Obsah

PRACOVNÍ SKUPINY

 

V rámci projektu MAP jsou zřízeny tři základní pracovní skupiny „město“, „venkov“ a „zájmové a neformální vzdělávání“, které mohou být na základě zjištěných potřeb v území doplněny o další tematicky zaměřené pracovní skupiny.

 

Pracovní skupiny mají za členy aktivní zástupce cílových skupin. Pracovní skupiny zajišťují přenos informací z území směrem k realizačnímu týmu, diskutují nad dílčími výsledky, navrhují na základě svých zkušeností a poznatků plán budování znalostních kapacit, podávají náměty a připomínky k předkládaným materiálům, apod.

 

Členové pracovní skupiny "město" - zde

Členové pracovní skupiny "venkov" - zde

Členové pracovní skupiny "zájmové a neformální vzdělávání" - zde

 
 

Pozvánky na jednání

1) 21. 04. 2016 - pracovní skupina Venkov

2) 26. 04. 2016 - PS Zájmové a neformální vzdělávání + PS Město

3) 18. 05. 2016 - společné jednání pracovních skupin

4) 16. 06. 2016 - společné jednání pracovních skupin

5) 21. 11. 2016 - společné jednání pracovních skupin

6) 07. 04. 2017 - pracovní skupina Venkov

7) 21. 04. 2017 - PS Zájmové a neformální vzdělávání - město

8) 24. 04. 2017 - Pracovní skupina Město - MŠ

9) 22. 06. 2017 - Pracovní skupina Město - ZŠ a MŠ

Zápisy z jednání

1) 21. 04. 2016 - pracovní skupina Venkov

2) 26. 04. 2016 - PS Zájmové a neformální vzdělávání + PS Město

3) 18. 05. 2016 - společné jednání pracovních skupin

4) 16. 06. 2016 - společné jednání pracovních skupin

5) 21. 11. 2016 - společné jednání pracovních skupin

6) 07. 04. 2017 - pracovní skupina Venkov

7) 21. 04. 2017 - PS Zájmové a neformální vzdělávání - město

8) 24. 04. 2017 - pracovní skupina Město - MŠ

9) 22. 06. 2017 - pracovní skupina Město - ZŠ a MŠ

 

Program jednání a podklady pro jednání

1) 21. 04. 2016 - pracovní skupina Venkov

2) 26. 04. 2016 - PS Zájmové a neformální vzdělávání + PS Město

3) 18. 05. 2016 - společné jednání pracovních skupin

4) 16. 06. 2016 - společné jednání pracovních skupin

5) 21. 11. 2016 - společného jednání pracovních skupin

6) 07. 04. 2017 - pracovní skupina Venkov

7) 21. 04. 2017 - PS Zájmové a neformální vzdělávání - město

8) 24. 04. 2017 - pracovní skupina Město - MŠ

9) 22. 06. 2017 - pracovní skupina Město - ZŠ a MŠ

 

Výstupy z pracovních skupin - odkaz zde