Navigace

Obsah

PŘEHLED ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN

 

Na území SO ORP Děčín je celkem 28 zřizovatelů a 47 škol a školských zařízení s registrací v RED_IZO, kterých se projekt bezprostředně týká. Do projektu se přihlásila všechna školská zařízení na území ORP Děčín (účast škol v MAP je 100%). Do projektu budou kromě MŠ a ZŠ přizvány i další subjekty neformálního a zájmového vzdělávání (Základní umělecké školy, Domy dětí a mládeže, Centra dětí a mládeže, mateřská centra, apod.).

Přehled škol a školských zařízení SO ORP D2čín