Obsah

PRACOVNÍ SKUPINY

 

V rámci projektu MAP jsou zřízeny pracovní skupiny „město“, „venkov“, „zájmové a neformální vzdělávání“ a pracovní skupina "priority a cíle", které mohou být na základě zjištěných potřeb v území doplněny o další tematicky zaměřené pracovní skupiny.

Pracovní skupiny mají za členy aktivní zástupce cílových skupin. Pracovní skupiny zajišťují přenos informací z území směrem k realizačnímu týmu, diskutují nad dílčími výsledky, navrhují na základě svých zkušeností a poznatků plán budování znalostních kapacit, podávají náměty a připomínky k předkládaným materiálům, apod.

 

Členové pracovní skupiny "město" -zde

Členové pracovní skupiny "venkov" -zde

Členové pracovní skupiny "zájmové a neformální vzdělávání" - zde

Členové pracovní skupiny "priority a cíle" - zde

 

Pozvánky na jednání

1) 3.5.2016 - společné jednání pracovních skupin

2) 1.6.2016 - společné jednání pracovních skupin

3) 27.7.2016 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"

4) 1.2.2017 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"

5) 11.5.2017 - jednání pracovní skupiny "neformální a zájmové vzdělávání"

6) 25.5.2017 - jednání pracovní skupiny "město"

 

Zápisy z jednání

1) 3.5.2016 - společné jednání pracovních skupin

2) 1.6.2016 - společné jednání pracovních skupin

3) 27.7.2016 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"

4) 1.2.2017 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"

5) 11.5.2017 - jednání pracovní skupiny "neformální a zájmové vzdělávání"

6) 25.5.2017 - jednání pracovní skupiny "město"

 

Program jednání a podklady pro jednání

1) 3.5.2016 - společné jednání pracovních skupin

2) 1.6.2016 - společné jednání pracovních skupin

3) 27.7.2016 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"

4) 1.2.2017 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"

5) 11.5.2017 - jednání pracovní skupiny "neformální a zájmové vzdělávání"

6) 25.5.2017 - jednání pracovní skupiny "město"

 

Výstupy z pracovních skupin - odkaz zde