Obsah

REALIZAČNÍ TÝM

 

Realizační tým je složen z týmu administrativního a týmu odborného:

 

Administrativní tým

Je zodpovědný zejména za:

 

  • koordinaci projektových aktivit;

 

  • organizační a provozní stránku projektu;

 

  • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů;

 

  • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k poskytovateli podpory, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu).

 

Řízením projektu je pověřena skupina pracovníků, která svými činnostmi pokrývá všechny úrovně řízení projektu a zajišťování veškeré činnosti související s administrací projektu a který má s realizací projektu dostatečné zkušenosti. Činnost projektového týmu je koordinována hlavním manažerem projektu.

 

Odborný tým    

Je zodpovědný zejména za:

 

  • věcné plnění aktivit projektu;

 

  • tvorbu výsledků a výstupů projektu;

 

  • aktivní práci s cílovými skupinami.

 

Členové Realizačního týmu zde

 

Zápisy z jednání

1) 21.03.2016

2) 17.5.2016

3) 7.9.2016

4) 24.11.2016

5) 17.3.2017

6) 8.6.2017

 

Program jednání

1) 21.3.2016

2) 17.5.2016

3) 7.9.2016

4) 24.11.2016

5) 17.3.2017

6) 8.6.2017

 

Výstupy z Realizačního týmu - odkaz zde