Obsah

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor má svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování – viz Statut a Jednací řád Řídícího výboru.

 

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.

 

Členové Řídícího výboru - zde

 

Pozvánky na jednání

1) 2.5.2016

2) 24.8.2016

3) 27.3.2017

4) 25.9.2017

5) 29.1.2018

 

Zápisy z jednání

1) 2.5.2016

2) 24.8.2016

3) 27.3.2017

4) 25.9.2017

5) 29.1.2018

dodatek - hlasování PER ROLLAM

 

Program jednání a podklady pro jednání

1) 2.5.2016

2) 24.8.2016

3) 27.3.2017

4) 25.9.2017

5) 29.1.2018

 

Výstupy z Řídícího výboru - odkaz zde