Obsah

CÍLE PROJEKTŮ MAP

 

  • shodnout se na prioritách v oblasti vzdělávání a investic

 

  • připravit Akční plán rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování, jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

 

  • navázání funkčního partnerství a zlepšení spolupráce mezi aktéry v území (školská zařízení, zřizovatelé, veřejnost, rodiče i žáci, organizace poskytující neformální a zájmové vzdělávání), kdy bude výstupem společné informování a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb a současně se předpokládá zvýšení kvality vzdělávání ve školských zařízeních tím, že bude podpořena spolupráce mezi zřizovateli, školskými zařízeními a ostatními aktéry ve vzdělávání.

 

  • budování znalostních kapacit (společné vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností, příklady dobré praxe, přenos informací, poradenství, využití expertů, koučování, apod.) podle zjištěných potřeb v území.

 

  • Vedlejším cílem MAP bude podpora sběru informací pro KAP a pro přípravu výzev územně zaměřených OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP a 4.1 OP PPR