Navigace

Obsah

CO JE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Zkratka MAP = Místní akční plán rozvoje vzdělávání

 

MAP je strategický dokument, který stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky na území ORP Ústí nad Labem. a ORP Děčín. MAP bude vycházet zejména z potřeb zjištěných v území na základě vlastních lokálních šetření, stávajících analýz v území a reálných dat. V rámci projektu bude docházet ke sdílení příkladů dobré praxe a spolupráci mezi jednotlivými cílovými skupinami (školskými zařízeními, zřizovateli školských zařízení, dětmi a žáky, rodiči dětí a žáků, pedagogickými pracovníky, veřejností, pracovníky popularizujícími vědu...).

 

MAP jsou součástí tzv. akce KLIMA, jejímž posláním je úspěch pro každého dítě. Cílem je rozvíjet ve školách motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

 

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.