Navigace

Obsah

ZMĚNY OČEKÁVANÉ REALIZACÍ PROJEKTŮ MAP

 

V důsledku realizace projektů jsou očekávány zejména následující změny:

 

 • Zvýšení kvality vzdělávání a řízení mateřských a základních škol;

 

 • Navázání funkčního a koordinovaného partnerství a spolupráce mezi aktéry vzdělávání v území;

 

 • Podpora škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu, motivace a dovedností žáků;

 

 • Podpora zájmu dětí a žáků v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky;

 

 • Zvýšení motivace a odpovědnosti pedagogů za budování pozitivních vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči;

 

 • Vyhledání lídrů (motivovaných a kompetentních učitelů);

 

 • Zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole;

 

 • Zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči;

 

 • Zvýšení znalostních kapacit na základě aktivit realizovaných v rámci projektu;

 

 • Zvýšení aktivity a podpory školských zařízení ze strany zřizovatelů;

 

 • Nastavení udržitelné koncepce v oblasti potřebných investic (v návaznosti na IROP);

 • Příprava území pro další využití dotačních  titulů ("šablony pro školy"- OP VVV).