Navigace

Obsah

ŘÍDICÍ VÝBOR

 

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor má svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování – viz Statut a Jednací řád Řídicího výboru.

 

  1. Řídící výbor (dále jen „ŘV“) je platforma zřízená po dobu realizace projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) , číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611.

  2. ŘV  je ustaven na základě principu partnerství a nemá právní subjektivitu.

  3. Role ŘV je spjata s procesem plánování, tvorbou a schvalováním MAP.

  4. ŘV je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP II, a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání.

  5. ŘV může vytvářet další organizační prvky (pracovní skupiny, apod.)

  6. ŘV si volí svého předsedu a definuje si vlastní postupy rozhodování.

 

Složení členů Řídicího výboru

 

10. 05. 2018

1. jednání Řídicího výboru

Složení ŘV MAP II pro SO ORP Děčín

30. 11. 2018

2. jednání Řídicího výboru

Aktualizované složení ŘV MAP II pro SO ORP Děčín od 1. 12. 2018

31. 01. 2020

5. jednání Řídicího výboru

Aktualizované složení ŘV MAP II pro SO ORP Děčín od 1. 2. 2020

20. 04. 2020

6. jednání Řídicího výboru

Aktualizované složení ŘV MAP II pro SO ORP Děčín od 20. 4. 2020

21. 8. 2020

8. jednání Řídicího výboru

Aktualizované složení ŘV MAP II pro SO ORP Děčín od 21. 8. 2020

30. 4. 2021

10. jednání Řídicího výboru

Aktualizované složení ŘV MAP II pro SO ORP Děčín od 30. 4. 2021

30. 11. 2021

11. jednání Řídicího výboru

Aktualizované složení ŘV MAP II pro SO ORP Děčín od 1. 12. 2021 (935.96 kB)