Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Organizační struktura projektu

Organizační struktura MAP II
Podoba organizační struktury MAP II (dále jen „MAP“) byla sestavena na základě zkušeností z předchozího projektu s ohledem na specifika řešeného území a v souladu s Postupy zpracování místních akčních plánů.
V průběhu realizace projektu může docházet k dílčím aktualizacím organizační struktury, složení Řídícího výboru MAP (dále jen „ŘV MAP“), popř. jeho Statutu a Jednacího řádu nebo pracovních skupin (dále jen „PS MAP“) dle potřeb území, především na základě výsledků průběžných evaluací předchozího projektu MAP a monitoringu projektu.
 

OS_1

OS_2

OS_3

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna