Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

PS čtenářská gramotnost

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST
Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

E-mail
vedoucí PS

Mgr. Lucie Marková

ZŠ Vojnovičova

zsv.mark@seznam.cz

člen PS

Jiří Starý

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

stary@svkul.cz
člen PS

Mgr. Lenka Kůtková

ZŠ SNP

kutkova@zssnp6.cz
člen PS

Mgr. Tomáš Krsek

ZŠ Mírová

krsek@zsmirova.net
člen PS

Mgr. Dagmar Brožová

ZŠ Chabařovice

reditel@zschaba.cz

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Do činnosti PS ČG jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Obsahem práce PS ČG je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka.

 

Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou ČG a rozvojem potenciálu každého žáka.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. (viz Postupy MAP II).

Pro posun v rozvoji ČG je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí PS pro ČG spolupracovat s PS pro financování.

 

26. 6. 2018 - 1. jednání PS ČG, Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19

 

18. 9. 2018 - 2. jednání PS ČG, Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19

 

13. 2. 2019 - 3. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

 

28. 2. 2019 - 4. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

 

10. 6. 2019 - 5. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

 

26. 8. 2019 - 6. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

 

9. 12. 2019 - 7. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

 

21.4.2020 - 8. jednání PS ČG, online jednání 

 

24.8.2020 - 9. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6. patře

 

10.03.2021 - 10. jednání PS ČG, online jednání

 

15.03.2021 - 11. jednání PS ČG, online jednání

 

20.04.2021 - 12. jednání PS ČG, online jednání 

 

6.10.2021 - 13. jednání PS ČG, Magistrát města Ústí nad Labem, zasedací místnost v 6.patře

 

4.11.2021 - společné jednání pracovních skupin projektu - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 

 

9.2.2022 - zápis PS ČG, online jednání 

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna