Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

PS financování

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY

PRO FINANCOVÁNÍ

 

Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

E-mail
vedoucí PS

Ing. Martina Kopřivová 

kustkova.map2@gmail.com

člen PS

Mgr. Marie Čápová

reditel@zsnestemicka.cz
člen PS

Mgr. Jana Tošovská

j.tosovska@gmail.com

člen PS Lucie Podrápská 

podrapska@icuk.cz 

PS pro financování

PS pro financování, bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV MAP. Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 (viz Postupy MAP II).

Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčního plánu. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionů, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

 

3. 8. 2018 - 1. jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Libouchec 233

 

3. 12. 2018 - 2. jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z.s, Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

 

21. 3. 2019 - 3. jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

 

10. 4. 2019 - 4. jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z. s. , Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

 

21. 11. 2019 - 5. jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z. s. , Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

 

9.3. 2020 - 6.jednání PS F - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 

 

22.4. 2020 - 7. jednání PS F - Online setkání prostřednictvím Google meet

 

24.4. 2020 - 8. zápis PS F - Online setkání prostřednictvím Google meet

 

15.9.2020 - 9. zápis PS F - Online setkání prostřednictvím Google meet

 

22.03.2021 - 10. zápis PS F - Online setkání prostřednictví Google meet 

 

07.04.2021 - 11. zápis PS F - Online setkání prostřednictvím Google meet 

 

22.04.2021 - 12. zápis PS F - Online setkání prostřednictvím nástroje zoom

 

10.06.2021 - 13. zápis PS F - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

 

4.11.2021 - zápis ze společného jenání pracovních skupin projektu - Kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 

 

31.01.2022 - 15. zápis PS F - online setkání prostřednictvím nástroje zoom

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna