Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

PS matematická gramotnost

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST
Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

E-mail
vedoucí PS

Mgr. Martin Marks

ZŠ Neštěmická

martin.marks@zsnestemicka.cz

člen PS

Mgr. Petr Dušánek

ZŠ Chlumec

dusanek@zschlumec.cz
člen PS

Mgr. Michaela Eisenhammerová

ZŠ Mírová

eisenhammerova@zsmirova.net
člen PS

Mgr. Dana Valinská

ZŠ Chabařovice

valinska@zschaba.cz  

člen PS

Bc. Jitka Vernerová

MŠ Vaňov ( ZŠ a MŠ SNP)

msvanov@zssnp6.cz 

 

PS pro rozvoj matematické gramotnosti

Do činnosti PS jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Obsahem práce PS MG je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 (viz Postupy MAP II).

Pro posun v rozvoji MG je potřeba, aby MAP II nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí PS pro MG spolupracovat s PS pro financování.

 

12. 6. 2018 - 1. jednání PS MG, Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19

 

05. 9. 2018 - 2. jednání PS MG, Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19

 

23. 1. 2019 - 3. jednání PS MG, ZŠ Neštěmická, Neštěmická 787/38, Ústí nad Labem

 

26. 2. 2019 - 4. jednání PS MG, ZŠ Muchova, Muchova 228, Chlumec

 

24. 10. 2019 - 5. jednání PS MG, kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 400 01

 

10. 12. 2019 - 6. jednání PS MG, kancelář MAS Labské skály, z. s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem 400 01

13.2. 2020 - 7. jednání PS MG, ZŠ Neštěmická, Neštěmická 787/38, Ústí nad Labem 

 

24.4.2020 - 8. jednání PS MG, online setkání prostřednictvím Google meet

 

19.5.2020 - 9. jednání PS MG, online setkání prostřednictvím Google meet

 

28.8.2020 - 10. jednání PS MG, kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

 

24.11.2020 - 11. jednání PS MG, on-line MS Teams 

 

15.3.2021 - 12. jednání PS MG, online MS Teams 

 

29.03.2021 - 13. jednání PS MG, online MS Teams 

 

12.04.2021 - 14. jednání PS MG, online Google meet 

 

26.04.2021 - 15. jednání PS MG, online Google meet 

 

26.5.2021 - 16. jednání PS MG, kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

 

26.8.2021 - 17. jednání PS MG, kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

 

4. 11. 2021 - společné jednání pracovních skupin projektu, kancelář MAS Labské skály, z.s., Žižkova 3135/155, Ústí nad Labem

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna