Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Aktuality

Workshop "O penězích bez pokrytectví"

Denisa Prošková

Jednání Řídícího výboru

Datum: 20. 4. 2018

Stěžejním bodem jednání, které proběhlo dne 29.01.2018, bylo schválení finálního dokumentu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem. Finální dokument byl jednohlasně schválen.

Denisa Prošková

Workshop "O penězích bez pokrytectví"

Datum: 17. 1. 2018

Workshop vedený Denisou Proškovou zaměřený na podporu finanční gramotnosti určený pro pedagogické pracovníky základních škol, ale také pro zájemce z řad rodičů.

Setkání zástupců škol a seminář "Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2018"

Datum: 17. 1. 2018

Setkání se seminářem pro zástupce vedení škol a školských zařízení

leták

VELETRH "JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ"

Datum: 23. 10. 2017

Představení učebnic, učebních a kompenzačních pomůcek, řada zajímavých seminářů, možnost konzultací a diskuzí na nejrůznější témata v oblasti společného vzdělávání a mnohé další nabídne veletrh pořádaný ve spolupráci Krajského akčního plánu (KAP) a Místního akčního plánu pro ORP Ústí nad Labem!

Workshop "Věda pro malé děti"

Datum: 17. 10. 2017

V pátek 13.10. se uskutečnil workshop "Věda pro malé děti". Učitel z česko-anglické MŠ a vedoucí kroužku Malý vědec se podělil o praktické zkušenosti jak nadchnout děti pro vědu.

Kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky

Datum: 29. 8. 2017

18.9.2017 se v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro obec s rozšířenou působností Ústí nad Labem uskuteční školení pro pedagogické pracovníky. Jedná se o kurz neodkladné resuscitace a první pomoci.

Nový školní rok přinese změny u většiny stupňů vzdělávání

Datum: 29. 8. 2017

Zdroj: Novinky.cz
Nadcházející školní rok, který začne 4. září, přinese řadu novinek a úprav ve stávajících předpisech. Dolehnou na stupně vzdělávání od mateřských škol až po vyšší odborné. Začne platit povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy a pozmění se práce pedagogicko-psychologických poraden v souvislosti s inkluzí ve školách. Učitelé by rovněž měli být lépe chráněni před šikanou.

Stát rozdá desítky milionů na ozdravné pobyty dětí, kdo může žádat?

Datum: 17. 8. 2017

Celkem 40 milionů korun rozdá ministerstvo životního prostředí na ozdravné pobyty dětí z mateřský či základních škol i dětských skupin. Týká se to těch, které se nacházejí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Pobyty budou spojeny s ekologickou výchovou. O peníze bude možné žádat od 4. září.

Týdenní seminář vzdělávací metody Ophera Brayera

Datum: 7. 8. 2017

V minulém týdnu se na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně uskutečnil seminář vzdělávací metody odborníka na rozvoj talentů Ophera Brayera. Jedná se o metodu, která má u dětí zvýšit kreativitu a rychlost učení. 

Proběhl úžasný seminář sestry Cyril Mooney

Datum: 31. 7. 2017

Od 25. do 27. 7. proběhl na základní škole v Trmicích třídenní seminář hodnotového vzdělávání vedený autorkou této metody sestrou Cyril Mooney.

Setkání týmu Ophera Brayera s pedagogy a stakeholdery

Datum: 26. 6. 2017

Projekt zaměřující se na aplikaci nejmodernějších výukových metod relevantních pro 21. století.

Unikátní workshop projektu STAGES v Ústí nad Labem!!!

Datum: 5. 6. 2017

Jak aplikovat nejmodernější výukové metody relevantní pro 21. století?

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril Mooney

Datum: 12. 4. 2017

V rámci projektu MAP právě probíhají na školách v ORP Ústí nad Labem ukázkové hodiny Hodnotového vzdělávání sestry Cyril Mooney! Ukázkových hodin se mohou účastnit pedagogičtí pracovníci a další zájemci formou hospitace na ukázkové hodině. Termíny na jednotlivých školách s tématem lekce jsou uvedeny níže....

Při 3. jednání Řídícího výboru byl aktualizován Strategický rámec MAP

Datum: 7. 4. 2017

a odsouhlaseny další stěžejní výstupy projektu.

Úspěšně proběhla druhá část kurzu S knihou ve škole

Datum: 7. 4. 2017

„S knihou ve škole – formy práce s knihou ve výuce čtení a literatury na základní škole“

Proběhla 1. část kurzu "S knihou ve škole"

Datum: 10. 2. 2017

formy práce s knihou ve výuce čtení a literatury na základní škole

Alternativní vzdělávání na základní škole?

Datum: 20. 1. 2017

Beseda DS Mozaika

Plánované vzdělávací akce v rámci projektu MAP

Datum: 28. 11. 2016

Využijte prosím možnost podílet se na přípravě realizace vzdělávacích akcí podle Vašich přání a potřeb.

Promítej i ty!

Datum: 29. 9. 2016

projekt organizace Člověk v tísni

GLOBE dlouhodobý osvědčený mezinárodní program

Datum: 5. 9. 2016

Vezměme děti ven ať získávají ty správné hodnoty a poznávají svět!

Strategický rámec MAP do roku 2023 pro SO ORP Ústí nad Labem

Datum: 25. 8. 2016

schválený Strategický rámec MAP pro SO ORP Ústí nad Labem

Dohoda o vzájemné spolupráci

Datum: 25. 8. 2016

Dohoda o vzájemné spolupráci v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Ústí nad Labem.

Připomínkovaný návrh SWOT-3 analýzy verze II pro ORP Ústí nad Labem

Datum: 17. 8. 2016

Připomínkovaná verze II návrhu SWOT-3 analýzy.

SO ORP Ústí nad Labem - DOTAZNÍK dalšího vzdělávání ředitelů a zřizovatelů škol, pedagogických pracovníků a rodičů

Datum: 4. 8. 2016

Mohli bychom Vás pozvat na společné setkání s cílem lepší budoucnosti vzdělávání u nás?
Jaká témata by Vás zajímala? Váš názor nás zajímá!

Dohoda o vzájemné spolupráci a lokální vize vzdělávání

Datum: 24. 6. 2016

Dohoda o vzájemné spolupráci a lokální vize vzdělávání

ZAHÁJENÍ PROJEKTU MAP ORP ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 14. 6. 2016

Projekt MAP ORP Ústí nad Labem byl zahájen 1.3.2016.

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna