Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Pracovní skupiny

V rámci projektu MAP jsou zřízeny pracovní skupiny „město“, „venkov“, „zájmové a neformální vzdělávání“ a pracovní skupina "priority a cíle", které mohou být na základě zjištěných potřeb v území doplněny o další tematicky zaměřené pracovní skupiny.

Pracovní skupiny mají za členy aktivní zástupce cílových skupin. Pracovní skupiny zajišťují přenos informací z území směrem k realizačnímu týmu, diskutují nad dílčími výsledky, navrhují na základě svých zkušeností a poznatků plán budování znalostních kapacit, podávají náměty a připomínky k předkládaným materiálům, apod.

 • Členové pracovní skupiny "město" -zde
 • Členové pracovní skupiny "venkov" -zde
 • Členové pracovní skupiny "zájmové a neformální vzdělávání" - zde
 • Členové pracovní skupiny "priority a cíle" - zde
 

Pozvánky na jednání

 1. 3.5.2016 - společné jednání pracovních skupin
 2. 1.6.2016 - společné jednání pracovních skupin
 3. 27.7.2016 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"
 4. 1.2.2017 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"
 5. 11.5.2017 - jednání pracovní skupiny "neformální a zájmové vzdělávání"
 6. 25.5.2017 - jednání pracovní skupiny "město"

Zápisy z jednání

 1. 3.5.2016 - společné jednání pracovních skupin
 2. 1.6.2016 - společné jednání pracovních skupin
 3. 27.7.2016 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"
 4. 1.2.2017 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"
 5. 11.5.2017 - jednání pracovní skupiny "neformální a zájmové vzdělávání"
 6. 25.5.2017 - jednání pracovní skupiny "město"

 

Program jednání a podklady pro jednání

 1. 3.5.2016 - společné jednání pracovních skupin
 2. 1.6.2016 - společné jednání pracovních skupin
 3. 27.7.2016 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"
 4. 1.2.2017 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"
 5. 11.5.2017 - jednání pracovní skupiny "neformální a zájmové vzdělávání"
 6. 25.5.2017 - jednání pracovní skupiny "město"

 

Výstupy z pracovních skupin

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna