Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Realizační tým

Realizační tým je složen z týmu administrativního a týmu odborného:

Administrativní tým

Je zodpovědný zejména za:

 • koordinaci projektových aktivit;
 • organizační a provozní stránku projektu;
 • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů;
 • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k poskytovateli podpory, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu).

Řízením projektu je pověřena skupina pracovníků, která svými činnostmi pokrývá všechny úrovně řízení projektu a zajišťování veškeré činnosti související s administrací projektu a který má s realizací projektu dostatečné zkušenosti. Činnost projektového týmu je koordinována hlavním manažerem projektu.

Odborný tým

Je zodpovědný zejména za:

 • věcné plnění aktivit projektu;
 • tvorbu výsledků a výstupů projektu;
 • aktivní práci s cílovými skupinami.

Členové Realizačního týmu.pdf (673.18 kB)

 

Zápisy z jednání

 1. 21.03.2016
 2. 17.5.2016
 3. 7.9.2016
 4. 24.11.2016
 5. 17.3.2017
 6. 8.6.2017
 

Program jednání

 1. 21.3.2016
 2. 17.5.2016
 3. 7.9.2016
 4. 24.11.2016
 5. 17.3.2017
 6. 8.6.2017

Výstupy z Realizačního týmu

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna