Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Záznamy seminářů a workshopů

Seminář Postupy při práci s asistentem pedagoga ve třídě Mgr. Bc. Martiny Brhelové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

https://www.youtube.com/watch?v=igd3x9IjgKM&feature=youtu.be

Workshop k finanční gramotnosti

Datum: 28. 5. 2018

Workshop "O penězích bez pokrytectví" rozvoj finanční gramotnosti zábavnou formou lektorky Denisy Proškové.

Práce se zrakově postiženými žáky

Datum: 25. 5. 2018

Seminář v rámci veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" z 2.11.2017
Lektorka: Mgr. Nikol Aková – vedoucí střediska Tyfloservisu v Ústí nad Labem, organizace zabývající se rehabilitací nevidomých a slabozrakých osob

Práce se sluchově postiženými žáky

Datum: 25. 5. 2018

Seminář Práce se sluchově postiženými žáky Petra Nováka při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Vykazování podpůrných opatření prostřednictvím výkazů R 43 a 44

Datum: 25. 5. 2018

Seminář Vykazování podpůrných opatření prostřednictvím výkazů R 43 a 44 RNDr. Gabrieli Staňkové a Jaromíra Nebřenského při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Práce s „problémovým“ žákem a s „žákem s problémem“

Datum: 25. 5. 2018

Seminář Práce s „problémovým“ žákem a s „žákem s problémem“ PhDr. Renaty Hajné, Ph.D. při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Práce s mentálně postiženými žáky

Datum: 25. 5. 2018

Seminář Práce s mentálně postiženými žáky Mgr. Bc. Martiny Brhelové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Specifika práce s nadanými žáky

Datum: 24. 5. 2018

Seminář Specifika práce s nadanými žáky Mgr. Dany Havlové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Postupy při práci s asistentem pedagoga ve třídě

Datum: 19. 2. 2018

Seminář Postupy při práci s asistentem pedagoga ve třídě Mgr. Bc. Martiny Brhelové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

Záznam semináře Aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Datum: 19. 2. 2018

Aplikace vyhlášky č. 27/2016 Sb. - seminář PhDr. Jany Zapletalové při Veletrhu "Jak na společné vzdělávání??" uskutečněný 2.11.2017 na Krajském úřadě v Ústí nad Labem v rámci spolupráce projektu KAP pro Ústecký kraj a MAP pro SO ORP Ústí nad Labem.

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna