Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Realizační tým

REALIZAČNÍ TÝM (aktualizace k 21. 9. 2021)

 

Realizační tým je složen z týmu administrativního a týmu odborného:

A) Administrativní tým je zodpovědný zejména za:

  • koordinaci projektových aktivit;
  • organizační a provozní stránku projektu;
  • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu;
  • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení  organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu).

 

B) Odborný tým je zodpovědný zejména za:

  • věcné plnění aktivit projektu;
  • tvorbu výsledků a výstupů projektu;
  • aktivní práci s cílovými skupinami.

Administrativní tým

Administrativní tým

Funkce

Jméno a příjmení, organizace

E-mail

Telefon

Hlavní manažer projektu MAP II

Hana Blažková

MAS Labské skály, z.s.

blazkova.masls@seznam.cz

+ 420 702 132 761

Finanční manažer projektu MAP II

Petra Šofrová

MAS Labské skály, z.s.

sofrova.masls@seznam.cz

+ 420 731 485 975

Administrátor projektu MAP II za partnera město Děčín

Lucie Schejbalová

MM Děčín – Odbor rozvoje - oddělení strategického rozvoje a řízení projektů

lucie.schejbalova@mmdecin.cz

+ 420 412 593 217

+ 420 775 861 769

Administrátor a asistent projektu MAP II

Andrea Svobodová, DiS.

MAS Labské skály, z.s.

svobodova.masls@seznam.cz

+ 420 606 056 566

Odborný tým

Odborný tým

Funkce

Jméno a příjmení, organizace

E-mail

Telefon

Koordinátorka projektu MAP II

Hana Blažková

MAS Labské skály, z.s.

+ 420 702 132 761

Koordinátor MAP pro oblast MAS Český sever, z.s.

Hana Kracmanová

MAS Labské skály, z.s.

+ 420 602 349 235

Koordinátor MAP pro oblast město Děčín

Mgr. Jiří Zikmund

MAS Labské skály, z.s.

zikmund.masls@seznam.cz + 420 720 327 964

Koordinátor pro strategické plánování škol

Analytik a koordinátor pro evaluaci
Koordinátor aktivit projektu a Implementace

Ing. Renata Jírová

MAS Labské skály, z.s.

jirova.masls@seznam.cz + 420 725 290 007
Odborný metodik a pedagogický konzultant z praxe

Mgr. Miroslava Šmídová

MAS Labské skály, z.s. (ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p.o., Opletalova 699, 407 22   Benešov nad Ploučnicí)

smidova@zsbnpl.cz

+ 420 721 028 338

Mgr. Alena Polášková

MAS Labské skály, z.s.

(MŠ Horní Habartice, p.o.)

polasek.alena@seznam.cz + 420 607 203 646
Odborný pracovník/ expert

Mgr. Irena Koťátková

MAS Labské skály, z.s.

 zlatastezka@seznam.cz + 420 774 246 412
Facilitátor realizovaných setkání a diskuzí

Bc. Ludmila Hyhlanová

MAS Labské skály, z.s.

hyhlanova.masls@seznam.cz + 420 728 398 528

Ing. Renata Jírová

MAS Labské skály, z.s.

jirova.masls@seznam.cz + 420 725 290 007
Odborný referent pro školství za partnera město Děčín

Jaroslava Srbová

MM Děčín - Odbor školství a kultury

 jarsrbo@mmdecin.cz + 420 778 474 116

 

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna