Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Přehled škol na území SO ORP Děčín

PŘEHLED ŠKOL NA ÚZEMÍ SO ORP DĚČÍN

 

Na území SO ORP Děčín je celkem 28 zřizovatelů a 47 škol a škol s registrací v RED_IZO, kterých se projekt bezprostředně týká. Do projektu se přihlásily všechny školy z území ORP Děčín (účast škol v MAP je 100%). Do projektu budou kromě MŠ a ZŠ přizvány i další subjekty neformálního a zájmového vzdělávání (Základní umělecké školy, Domy dětí a mládeže, Centra dětí a mládeže, mateřská centra, apod.).

Přehled škol a školských zařízení SO ORP D2čín

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna