Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Vytváření partnerství

VYTVÁŘENÍ PARTNERSTVÍ, VIZE

 

V rámci projektu MAP byly realizovány následující aktivity podporující navázání partnetsrví mezi všemi aktéry ve vzdělávání:

 

7) 16. 02. 2017 - Společné jednání ředitelů a zřizovatelů školských zařízení:

 

7) 16. 02. 2017 - Setkání zástupců školských zařízení statutárního města Děčín

 

5) 15. 02. 2017 - Jednání v DDM Cvrček v Boleticích

 

4) 31. 01. 2017 - Jednání se zástupci ASZ (Agentura pro sociální začleňování)

 

3) 25. 11. 2016 - Jednání s partnery projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín:
 
2) 17. 06. 2016 - Setkání se zřizovateli školských zařízení v území Sdružení obcí Benešovska k projektu MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín:

 

1) 23.05.2016 - Společné jednání ředitelů a zřizovatelů školských zařízení:

 

Výstupy z aktivity - odkaz zde

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna