Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Výstupy z projektu

Výstupy z Realizačního týmu

 

Výstupy z Řídícího výboru

Výstupy z pracovních skupin

1) 3.5.2016 - společné jednání pracovních skupin

2) 1.6.2016 - společné jednání pracovních skupin

 

3) 27.7.2016 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"

4) 1.2.2017 - jednání pracovní skupiny "priority a cíle"

5) 11.5.2017 - jednání pracovní skupiny "neformální a zájmové vzdělávání"

6) 25.5.2017 - jednání pracovní skupiny "město"

 

Utváření partnerství, vize

 

Smlouva o partnerství

 

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna