Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Pracovní skupiny

PRACOVNÍ SKUPINY MAP II

Přehled pracovních skupin (PS)

  • PS pro financování (podaktivita 2.3)
  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti (podaktivita 2.4)
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti (podaktivita 2.4)
  • PS pro rovné příležitosti (podaktivita 2.5)

Povinné pracovní skupiny představují diskusní platformu MAP, jsou otevřené a jejich složení se může dle potřeby měnit.

PS

 

1. Aktualizovaný seznam pracovních skupin k 01. 05. 2018

2. Aktualizovaný seznam pracovních skupin k 01. 08. 2018

3. Aktualizovaný seznam pracovních skupin k 01. 01. 2019

4. Aktualizovaný seznam pracovních skupin k 01. 05. 2019

5. Aktualizovaný seznam pracovních skupin k 01. 08. 2019

6. Aktualizovaný seznam pracovních skupin k 01. 04. 2020

7. Aktualizovaný seznam pracovních skupin k 05. 11. 2020

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna