Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Realizační tým

REALIZAČNÍ TÝM

 

Realizační tým je složen z týmu administrativního a týmu odborného:

 

Administrativní tým

Je zodpovědný zejména za:

 

  • koordinaci projektových aktivit;

 

  • organizační a provozní stránku projektu;

 

  • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných hodnot indikátorů;

 

  • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k poskytovateli podpory, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu).

 

Řízením projektu je pověřena skupina pracovníků, která svými činnostmi pokrývá všechny úrovně řízení projektu a zajišťování veškeré činnosti související s administrací projektu a který má s realizací projektu dostatečné zkušenosti. Činnost projektového týmu je koordinována hlavním manažerem projektu.

 

Odborný tým    

Je zodpovědný zejména za:

 

  • věcné plnění aktivit projektu;

 

  • tvorbu výsledků a výstupů projektu;

 

  • aktivní práci s cílovými skupinami.

 

Členové Realizačního týmu - ZDE

 

 

Zápisy z jednání

 

 

Program jednání a podklady pro jednání

 
 
 

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna