Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Výstupy z projektu

VÝSTUPY Z PROJEKTU

Výstupy z Realizačního týmu

(Závěrečný Návrh projednán na 12. jednání RT dne 14. 7. 2017, připomínkování probíhalo do 19. 7. 2017)
(Aktualizace uzavřena ke 30. 6. 2017, připomínkování probíhalo do 13. 07. 2017)

 

Výstupy z Řídícího výboru

 

Výstupy z pracovních skupin

 

Utváření partnerství, vize

 

Semináře, workshopy, aktivity

21. 10. 2017 - "Cesta malého rytíře - Areál Mariánské louky na zámeckém nádvoří - Děčín Výchovně vzdělávací akce zaměřená na získání pozitivního vztahu k historii a kulturnímu dědictví města Děčín a ČR. Seznámení dětí, žáků a jejich rodičů s aktivitami v rámci neformálního zájmového vzdělávání.
16. 10. 2017 - 17. 10. 2017 - "Výjezdní pracovní setkání zástupců škol, školských zařízení a pracovníků ve vzdělávání z území SO ORP Děčín"
01. 09. 2017 - Seminář - "Nadané děti v předškolním a mladším školním věku“ (Jak pracovat s nadaným žákem) - místo konání: ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí
 
23. 8. - 25.  8.  2017 - workshop - „Terapeutické využití výtvarných technik v rámci inkluze – arteterapie“ -  místo konání: ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí
 
25. 7. - 27. 7. 2017 - 3-denní seminář hodnotovéh vzdělávání se sestrou Cyril Mooney, Ph.D. - ZŠ Trmice, Tyršova 482, 400 04 Trmice
 
15. 06. 2017 - "9. ročník Olympiády málotřídních škol", které se uskutečnilo na fotbalovém hřišti v obci Ludvíkovice.
Místo konání: fotbalové hřiště Ludvíkovice
 
12. 06. 2017 - Exkurze žáků ZŠ z SO ORP Děčín k zaměstnavatelům v regionu Děčín

 

10. 06. 2017 - Téma: „Labyrintem k úspěšnému cíli“ - Zvládání konfliktních situací ve výuce, Rizikové chování u dětí a mládeže, Agresivita u dětí a mládeže, Šikana, Kyberšikana mezi žáky, žáky a pedagogem, Prevence a práce s agresorem a možné důsledky a následky agrese.
Místo konání: Magistrát města Děčína, Ulice 28. října 1155/2 – Velký sál

 

04. 03. 2017 + 01. 04. 2017 - Téma: Metoda Sfumato® - efektivní pedagogika prvopočáteční gramotnosti, prevence dyslektických manifestací při procesech čtení a psaní, místo konání: DĚČÍN, ZŠ a MŠ Březová 369/25:

Hodnotící zpráva

 
06.12.2016 - Téma semináře: VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ ZE SPOLUPRÁCE ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ V REGIONU - OC PIVOVAR, VÝSTAVNÍ GALERIE, Sofijská 2/3, Děčín Letná:
 

20.10.2016 - Téma semináře: Společné vzdělávání  (ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí):

 

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna