Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Kontakty

KONTAKTY

 

Jméno

funkce

mail

telefon

Hana Blažková

Hlavní manažerka a koordinátorka projektu

blazkova.masls@seznam.cz 

+420 702 132 761

Bc. Jiří Zikmund Analytik - zpracovatel zikmund.masls@seznam.cz +420 720 327 964

Petra Šofrová

Finanční manažer a manažer pro publicitu

sofrova.masls@seznam.cz 

+420 731 485 975

Jiřina Bischoffiová Facilitátor jirina.bischoffiova@seznam.cz +420 722 944 947
Ing. Jana Šubrtová Odborný metodik pro povinná i nepovinná opatření - MAS Labské skály, z.s. jasubrtova@gmail.com +420 604 721 950
Jaroslava Srbová
Odborný pracovník
MM Děčín, Odbor školství a kultury
jarsrbo@mmdecin.cz +420 778 474 116

Mgr. Anna Zemanová

Administrátor
MMDěčín - Odbor rozvoje, odd. strategiského rozvoje a řízení projektu

anna.zemanova@mmdecin.cz

+420 723 581 146

Hana Kracmanová Odborný pracovník a zpracovatel výstupů v území MAS Český sever, z.s. kracmanova@masceskysever.cz +420 602 349 235
Mgr. Dagmar Tesarčíková Odborný metodik a zpracovatel z praxe tesarcikova@zsbnpl.cz +420 606 960 402

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna