Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

Řídící výbor

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

 

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Řídící výbor má svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování – viz Statut a Jednací řád Řídícího výboru.

 

Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP.

Členové Řídícího výboru k 19. 01. 2018 - zde
Členové Řídícího výboru k 31. 01. 2017zde
Členové Řídícího výboru k 19. 07. 2016zde
Členové Řídícího výboru k 01. 06. 2016 - zde
Členové Řídícího výboru k 12. 04. 2016 - zde
 
Pozvánky na jednání
 
Zápisy z jednání
 
Program jednání a podklady pro jednání

 

Výstupy z Řídícího výboru - odkaz zde

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna