Menu

logo

MAP Labské Skály

Webové stránky se upravují.

PS pro matematickou gramotnost

PS PRO ROZVOJ MATEMATISKÉ GRAMOTNOSTI

Do činnosti PS jsou zapojeni učitelé lídři/experti z daného území. Minimálně jeden člen PS je pedagogický pracovník dle zákona č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů s minimálně pětiletou praxí v základní škole.

Obsahem práce PS MG je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG (a s tím souvisejících pregramotností) a k rozvoji potenciálu každého žáka.

 

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8 (viz Postupy MAP II).

Pro posun v rozvoji MG je potřeba, aby MAP II nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Proto musí PS pro MG spolupracovat s PS pro financování.

 

SLOŽENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ROZVOJ

MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

Funkce

Jméno a příjmení

Organizace

vedoucí PS

Mgr. Alena Čuříková

Ředitelka Základní školy a Mateřská školy Děčín III, Březová 369/25, p. o., Březová 369/25, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín

člen PS

Mgr. Alena Polášková

Ředitelka Mateřská škola Horní Habartice 6, okres Děčín, p. o., č.p. 6, 405 02 Horní Habartice

člen PS

Ing. Mgr. Alena Valtová

Pedagog na Základní škole Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o., Vrchlického 630/5, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín

člen PS

Martin Kroupa, DiS.

Pedagog na Základní škole Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, p. o., Vrchlického 630/5, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín

člen PS

Mgr. Martin Lána 

Ředitel ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p. o. 

MAP II pro SO ORP Děčín

CertifikátNárodní cena kariérového poradenství 2020 - MAP II DC

Výzvy OP VVV

Výzvy OP VVV

OP VVV motiv velky pozitiv.jpg
Řídicí orgán zveřejňuje informace k výzvám: harmonogram, avíza, vyhlášené a ukončené výzvy, další informace (např. čtvrtletní zprávy k výzvám) a zápisy z jednání hodnoticích a výběrových komisí.
OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020

E-book - ROK PŘED „PŘIJÍMAČKAMA“ NA SŠ - PRO ŽÁKY 8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL - VELETRH ŠKOLA DĚČÍN

E-book

NPI ČR

KAP - Krajský akční plán vzdělávání Ústeckého kraje

KAP

Mapácká putovní knihovna

Mapácká putovní knihovna